Test je kennis over de privacywetgeving!

18/03/2021

Eerder publiceerden wij de blog Test je kennis over bedrijfsveiligheid!. Vandaag kun je jouw kennis over de privacywetgeving testen. Voor organisaties is het belangrijk dat ze voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het niet voldoen aan de AVG kan het vertrouwen van klanten, medewerkers, patiënten, etc. in jouw organisatie schaden. Iedereen wil dat er veilig en betrouwbaar met (persoonlijke) gegevens wordt omgegaan en het wordt dan ook verwacht dat jouw organisatie dat doet.

Klik op onderstaande afbeelding om naar de test te gaan.

AVG

Fouten gemaakt? Onderstaande links verwijzen naar meer informatie over de onderwerpen uit de test:

AVAQ ondersteunt organisaties bij het hanteren van goed privacy management. Onze privacy adviseurs zijn ervaren en helpen aan een optimale, correcte én werkbare aanpak: goede omgang met privacy verankerd in jouw organisatie.

Naar aanleiding van deze test vragen over de privacywetgeving? Of interesse in een kennismakingsgesprek? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Q&A 5 vragen over de privacywetgeving (AVG) beantwoord

24/02/2021

Privacy en de daarbij behorende wetgevingen zijn niet meer weg te denken. Het kan zijn dat je door de bomen het bos niet ziet, want de privacywetgeving is erg uitgebreid. Om meer duidelijkheid te creëren over privacy en de wetgeving eromheen beantwoorden wij in deze blog 5 vragen over de internationale privacywetgeving: de AVG.

1. Wat is de AVG?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is een Europese privacywetgeving. Er wordt ook wel gesproken over de Engelse term GDPR: General Data Protection Regulation. Op 25 mei 2018 werd de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de AVG. Dit heeft ervoor gezorgd dat in de hele Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving geldt. Elk land kan nog eigen uitzonderingen of aanvullingen toevoegen. In Nederland zijn deze uitzonderingen en aanvullingen bepaald in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen moeten zich houden aan de AVG. De AVG zorgt onder andere voor:

 • Versterking en uitbreiding van de privacy rechten;
 • Duidelijke privacy-verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • De bevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederlandse toezichthouder) om boetes tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet op te leggen bij het niet naleven van de AVG.

2. Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt?

Het verwerken van persoonsgegevens is een inbreuk op de privacy. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt elke bewerking verstaan die betrekking heeft tot persoonsgegevens. Hierbij kun je denken aan het verzamelen, vastleggen of wijzigen van persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als het echt niet anders kan: alleen wanneer je zonder de gegevens het doel niet kunt bereiken. Voor het mogen verwerken van persoonsgegevens heb je minimaal één van de volgende grondslagen nodig:

 1. Je hebt (aantoonbare) toestemming van de persoon waar de gegevens van zijn;
 2. Het is noodzakelijk om de gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren;
 3. Het is noodzakelijk om de gegevens te verwerken, omdat je dat wettelijk verplicht bent;
 4. Het is noodzakelijk om de gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen;
 5. Het is noodzakelijk om de gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen;
 6. Het is noodzakelijk om de gegevens te verwerken om een gerechtvaardigd belang te behartigen.
AVG in een notendop

3. Wat is een Data Protection Impact Assessment (DPIA)?

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een document waarmee de privacy risico’s van een verwerking worden beoordeeld. In dit document worden de risico’s die bij een verwerking komen kijken omschreven, de genomen maatregelen om deze risico’s te verkleinen of weg te nemen worden omschreven en er wordt weergegeven wat de eventuele (aanvaardbare) restrisico’s zijn. Hiermee wordt in kaart gebracht of er ernstige privacy risico’s zijn binnen de organisatie en of het de keuze van de organisatie is geweest deze te aanvaarden of niet. Een verwerkingsverantwoordelijke is verplicht een DPIA uit te voeren wanneer een gegevensverwerking mogelijk een groot privacy risico oplevert voor de betrokkene. Dit kan bepaald worden aan de hand van een DPIA-checklist. Daarnaast is een DPIA verplicht als het gaat om één of meer van de volgende drie soorten verwerkingen:

 • Verwerking waarbij systematisch en uitgebreid persoonlijke aspecten worden geëvalueerd op basis van geautomatiseerde verwerking, zoals bijvoorbeeld profiling;
 • Grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens of strafrechtelijke gegevens;
 • Verwerking waarbij op grote schaal en op systematische wijze mensen worden gevolgd in een publiek toegankelijk gebied, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht.

4. Wanneer moet een organisatie een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen?

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG), ook wel Data Protection Officer (DPO) genoemd, is een persoon die binnen een organisatie toezicht houdt op de naleving van de AVG. De kerntaken van een FG zijn het informeren en adviseren van de organisatie en werknemers over de AVG, het toezicht houden op de naleving van de AVG, het helpen bij DPIA’s en optreden als aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het aanstellen van een FG is verplicht in de volgende gevallen:

 • Wanneer het gaat om een overheidsinstantie of publieke organisatie. Overheden en publieke organisaties zijn altijd verplicht om een FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken;
 • Wanneer er sprake is van verwerkingen die grootschalige, regelmatige en systematische observatie van betrokkenen vereisen;
 • Wanneer er bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt.

In dit rapport vind je alle richtlijnen voor de Functionaris van Gegevensbescherming.

5. Welke plichten hebben organisaties bij een datalek?

De AVG stelt dat organisaties in bepaalde gevallen verplicht zijn om binnen 72 uur (weekenden meegeteld) een datalek te melden bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het melden van een datalek mag alleen achterwege worden gelaten wanneer het niet waarschijnlijk is dat het datalek leidt tot risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. Zorgt een datalek voor een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkene? Dan is een organisatie verplicht om het datalek ook bij de betrokkene zelf te melden. Ongeacht of het datalek wel of niet moet worden gemeld aan de AP, de verwerkingsverantwoordelijke moet altijd voldoen aan de registratieplicht. Datalekken moeten altijd worden gedocumenteerd.

AVAQ is specialist op het gebied van privacy. Onze privacy adviseurs ondersteunen organisaties bij het hanteren van goed privacy management en het voldoen aan de geldende privacywetgeving. Daarnaast beschikken wij over een deskundig en betrokken Functionaris Gegevensbescherming die jouw organisatie graag verder helpt.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of meer informatie over privacy management.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

AVAQ kijktips – deel 3

18/12/2020

Opzoek naar kijkinspiratie in deze coronatijd? Als vervolg op deel 1 en deel 2 van onze eerder gegeven kijktips delen wij deel 3 met interessante series, afleveringen en documentaires over de digitale wereld van vandaag en een veilige werkvloer. Met onze kijktips willen we bijdragen aan een betere bewustwording rondom privacy, de digitale wereld, bedrijfsveiligheid en fraude. Daarom delen wij serie’s, documentaire’s en films die hier volgens ons een goede bijdrage aan kunnen leveren én die ook nopens leuk zijn om te kijken! 

The Social Dilemma

Deze documentaire gaat in op de invloed van sociale media op de maatschappij. Hoe erg wordt onze maatschappij gemanipuleerd door deze platformen? Thema’s die aan bod komen zijn onder andere de invloed van algoritmen (een serie van geordende stappen die worden ingezet om een probleem op te lossen of een bepaald doel te bereiken), het verdienmodel van de platformen, politiek en polarisatie (het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen met vaak een conflict als gevolg). Bekijk The Social Dilemma op Netflix.

The social dilemma

The Cleaners

Blijft alles wat je op het internet post er daadwerkelijk op staan? In deze documentaire word je meegenomen in de verborgen wereld van de digitale schoonmaak waar berichten worden verwijderd die buiten de norm vallen: geweld, pornografie, politieke boodschappen, etc. Wie bepaalt wat we te zien krijgen en dus hoe we onze gedachten vormen? Bekijk The Cleaners op VPRO.

The cleaners

More Human than Human

Aan Siri vragen wat voor weer het vandaag wordt, jouw speaker vertellen welk liedje er moet worden afgespeeld, dat zijn voorbeelden van Kunstmatige Intelligentie (KI) waar we vandaag de dag overal (onbewust) mee te maken hebben. In deze documentaire wordt er een antwoord gezocht op de vraag: Wat betekent het als KI nog verder ontwikkelt? Bekijk More Human than Human op VPRO.

More human than human

Dood door werk

‘Schilder overlijdt na val van steiger’, ‘Boer komt om in gierput’. Jaarlijks zijn er 200.000 arbeidsongevallen die letsel veroorzaken, soms met dodelijke afloop. In deze documentaire aflevering wordt er dieper ingegaan op het feit dat er onnodig veel slachtoffers vallen op de werkvloer. Waardoor komt dat? Bekijk Dood door werk op Zembla.

Dood door werk

Sour Grapes

Deze documentairefilm gaat over het verhaal van Rudy Kurniawan. Een twintiger met een voorliefde voor dure wijnen. Hij maakte het tot de top van rijke wijnverzamelaars en raakte bevriend met velen van hen. Na een aantal jaar bleek dat Rudy grootschalige fraude had gepleegd. Wat hij daarmee heeft aangericht zie je in Sour Grapes op Netflix.

Sour Grapes

Ongelukken op het werk

‘Winst gaat boven veiligheid, tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of beheersen het Nederlands onvoldoende.’ Arbeidsongevallen zijn de laatste jaren een groeiend probleem. Deze aflevering onderzoekt of de toename van arbeidsongevallen te vermijden was. Waar lag de verantwoordelijkheid en wie speelde welke rol? Bekijk Ongelukken op het werk op De Monitor.

Ongelukken op het werk

We hopen dat deze kijktips jou op een leuke manier bewuster maken van alle risico’s waar we vandaag de dag mee te maken (kunnen) hebben. Heb jij nog inspirerende kijktips? Laat het ons weten. AVAQ geeft particulieren en organisaties grip op het gebied van risicomanagement, hier zijn de thema’s van onze kijktips (bedrijfsveiligheid, digitale veiligheid en fraude) belangrijke onderdelen van. Laat het ons weten wanneer wij bij jouw organisatie ook van meerwaarde kunnen zijn. Samen gaan we voor een zorgeloze leef- en werkomgeving.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking met één van onze adviseurs, samen kijken we hoe AVAQ kan helpen bij een veilige (werk)omgeving. 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Het beschermen van privacy: ook belangrijk bij thuiswerken

20/05/2020

Eerder schreven wij over veilig thuiswerken en het gebruik van VPN. Omdat (vaker) thuiswerken de nieuwe norm zal zijn bij veel bedrijven is het belangrijk ook hier bewust om te gaan met privacy en gevoelige (bedrijfs)gegevens. Naast het gebruikmaken van VPN zijn er nog meer manieren om privacy en gevoelige (bedrijfs)gegevens tijdens het thuiswerken te beschermen. Zorg dat jouw organisatie veiliger thuis werkt met deze 4 tips:

1. Altijd up-to-date

Zorg ervoor dat alle programma’s waarmee gewerkt wordt zijn voorzien van de nieuwste (beveiligings)updates. Vaak is de reden van een update een gevonden kwetsbaarheid in het betreffende programma. Wanneer dergelijke updates niet worden geïnstalleerd, is het programma minder veilig en wordt de kans groter dat cybercriminelen toegang krijgen tot de (thuis)werkplek en bij gevoelige/vertrouwelijke informatie kunnen. Zorg dat updates automatisch uitgevoerd worden op de apparaten waarmee werknemers (thuis)werken.

2. Blijf clean desk policy en clear screen policy hanteren

Ook thuis is het belangrijk clean desk policy en clear screen policy te hanteren. Geef medewerkers instructies om dit op dezelfde wijze uit te voeren als op kantoor. Laat vertrouwelijke documenten veilig opbergen of vernietigen wanneer deze niet meer nodig zijn. Verschaf medewerkers die met veel vertrouwelijke/persoonlijke informatie werken van een shredder die zij thuis kunnen gebruiken. Ook de thuiscomputer/-laptop moet zijn voorzien van een vergrendeling met een goed wachtwoord bij pauze of geen gebruik. Daarnaast is het gebruik van een privacy filter aan te raden: een screenprotector die het onmogelijk maakt om van de zijkant mee te kijken op het scherm. Op deze wijze voorkom je dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie of (persoonlijke) gegevens op de thuiswerkplekken onder ogen van onbevoegden zoals familieleden, buren of kennissen komen.

3. Voorzie in goede Cloud- en opslagdiensten

Tijdens het thuiswerken moet iedereen bij de juiste bestanden kunnen komen. Cloud- en opslagdiensten zijn hier handige programma’s voor, echter brengen deze altijd risico’s met zich mee. Bepaal als werkgever welke Cloud- en opslagdiensten gebruikt worden en geef instructies hoe dit op een veilige manier gedaan kan worden. Een centrale (cloud)opslag helpt bij het bewaken van de bestandslocaties en voorkomt dat bestanden op allerlei verschillende plekken worden bewaard (waardoor het overzicht verloren gaat).

4. Pas op voor onveilige vergaderprogramma’s

Thuiswerken en vergaderen is steeds makkelijker door de huidige technologieën zoals online vergaderprogramma’s. Bij het gebruik hiervan is het belangrijk te letten op de veiligheid van zo’n programma. Maak een goede afweging voor het programma en bepaal als organisatie van welk programma gebruik wordt gemaakt. Lees hier meer over de veiligheid van veel gebruikte programma’s.

Bedrijfsveiligheid gaat ook thuis door. AVAQ geeft grip en helpt bij het goed en veilig inrichten van thuiswerk structuren en protocollen, neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Thuiswerken

 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Door de corona-bomen het privacy-bos niet meer zien: tips voor een helder zichtveld

27/03/2020

Precies een maand geleden, 27 februari 2020, werd de eerste coronabesmetting vastgesteld bij een Nederlandse inwoner. Eén maand later is ieder bedrijf bijna dagelijks bezig met deze inmiddels pandemie. Doel hiervan is de bedrijfscontinuïteit zo veel als mogelijk borgen, onder meer door de werkzaamheden door te laten gaan. 

Als adviseur op het gebied van privacy is het een interessante en leerzame periode. Overheden van landen kiezen voor vergaande maatregelen: Israël verzamelt locatiegegevens van besmette burgers en binnenkomende reizigers in Hong Kong moeten een tracking-armband dragen. Onze Nederlandse overheid bekijkt de mogelijkheden van inzetten van telecomdata om corona te bestrijden (lees hier). En de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederlandse toezichthouder op privacywetgeving) zegt “Privacy is heel belangrijk. Maar in deze crisis is de bestrijding van het virus en het redden van levens de topprioriteit,”.

De privacy van Nederlandse inwoners, en daarmee veel medewerkers van bedrijven, lijkt even op een zijspoor te staan. Maar schijn bedriegt: juist in crisistijden is het belangrijk hier goed mee om te blijven gaan. Goed werkgeverschap is immers niet alleen zorgen voor een veilige werkvloer maar ook rekening houden met grondrechten (artikel 10: privacy) van medewerkers. Deze twee lijken momenteel soms lijnrecht tegenover elkaar te staan, want hoe zorg je voor een veilige werkvloer zonder inbreuk te maken op de privacy van medewerkers (en weten of zij besmet zijn met het gevreesde corona)?

Creëer een helder zichtveld

Met de lessen van afgelopen maand en veel gestelde vragen die ik heb gehad over (mogelijk) zieke / besmette werknemers, het gezond houden van medewerkers en daarmee het bedrijf, wil ik tijdens deze coronacrisis onderstaande tips meegeven aan bedrijven:

 1. Zorg voor duidelijke richtlijnen: laat je medewerkers weten waar zij aan toe zijn en wat jij van hen verwacht. Wanneer blijf je thuis? Welke speciale maatregelen heeft het bedrijf getroffen? Wat zijn de regels wanneer je wél op de werkvloer bent? Deel dit op een duidelijke manier waarmee je iedereen bereikt, bijvoorbeeld via e-mail.
 2. Houdt de regie: paniek is menselijk maar laat dit niet de overhand nemen. Merk je dat er paniek heerst? Ga in gesprek en luister naar mogelijke zorgen. Geef aan welke koers gevaren wordt door het bedrijf voordat medewerkers dit zelf gaan bepalen. Houd hierbij wel rekening met eventuele zorgen die er zijn.
 3. Blijf informeren: de corona-periode waar we ons nu in bevinden gaat nog wel even duren. Iedere week zijn er weer dingen veranderd, bijvoorbeeld de maatregelen van de overheid. Blijf medewerkers dus informeren en houd het niet bij slechts één keer. Wat is de actuele status en wat betekent dit voor het bedrijf en de medewerkers op dit moment?
 4. Bedrijfsveiligheid geldt ook thuis: veel mensen werken nu vanuit huis. Zorg ervoor dat medewerkers ook vanaf hier op een veilige manier werken. Bescherm bedrijfsinformatie en je medewerkers. Voorkom cyberrisico’s en de kans op een datalek. Lees hier meer over veilig thuiswerken.
 5. Gebruik je gezonde verstand: Wanneer je bovenstaande tips volgt, zijn vergaande maatregelen als het meten van lichaamstemperatuur van medewerkers overbodig. Door verschillende maatregelen te treffen zorg je voor beschermingslagen waarmee je eventuele zieke medewerkers al veel buiten de deur houdt. Rare sprongen maken die normaal ook niet gemaakt worden is, ook in deze situatie, niet nodig.
 6. Volg de geldende regels: Ookal heeft het redden van levens topprioriteit, het volgen van privacywetgeving blijft belangrijk. In deze coronacrisis blijft de AVG/GDPR gelden en mag je als bedrijf dus niet zomaar medische gegevens (de kans op met corona besmette medewerkers) vastleggen. Er is op dit moment sprake van versoepeling, maar voor veel bedrijven blijven de normale regels gelden.

Hulp nodig?

Vragen of ondersteuning nodig op het gebied van werknemersprivacy in deze coronaperiode? Juist in tijden van crisis staat AVAQ klaar. Wij zijn 24/7 bereikbaar ten behoeve van ondersteuning en advies.

Personeelsdossier

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

AVAQ kijktips – deel 2

24/10/2019

Eerder deelden wij al eens interessante kijktips voor het weekend. Vandaag delen wij deel 2 van onze kijktips met interessante series, afleveringen en documentaires. Hiermee krijg je meer inzicht in de digitale wereld van vandaag en de (mogelijke) invloed die dit op jou heeft. 


Dark Net

Een serie over het Dark Net die laat zien dat wat wij in ons dagelijks leven meemaken van het internet slechts een ”topje van de ijsberg is”. Thema’s als biohacking, cyber-kidnapping, verslavingen en webcams komen aan bod. Deze serie is te bekijken op Netflix. 

Serie Dark Net


VPRO Tegenlicht – Mensen, goden en technologie

In deze aflevering van tegenlicht reageren Kevin Kelly en Yuval Noah Harari op vragen over de toekomst van de mens. Hoe ziet onze wereld er over 25 jaar uit? Wat wordt de rol van de mens in de technologische wereld van de toekomst?  Bekijk deze aflevering hier.


Pre-Crime

Een documentaire op 2Dox uit 2019 (te zien met een NPO Start Plus Account) over voorspellende software, algoritmen en databases. Hiermee wordt geprobeerd toekomstige misdaden te voorspellen. Geen sciencefiction maar een technologie die anno nu door vele instanties gebruikt wordt. Bekijk Pre-Crime hier.


VPRO Thema – Wat nou privacy?

Een documentaire uit 2010, maar daardoor niet minder interessant en relevant, waarin gekeken wordt of privacy nog bestaat. Wie verzamelen onze data en wat gebeurt hier mee? Een ethisch hacker laat zien wat allemaal kan met onze telefoons, paspoorten en pasjes. Hoe makkelijk kun je een volledig profiel van iemand krijgen? Bekijk de documentaire hier. 


RAMBAM – Privédetectives

In deze aflevering duikt RAMBAM in de wereld van privédetectives en laten zij zien dat veel bedrijven privacy niet zo nauw nemen. Ondanks een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt doelbewust de wet overtreden. Een goed voorbeeld hoe het niet moet en een werkwijze waar AVAQ sterk op tegen is. Bekijk de aflevering hier.

RAMBAM - Privédetectives

 

 

 

 

 


AVAQ zorgt voor betere bewustwording over privacy en veilig omgaan met (persoons)gegevens. Een workshop bewustwording bij jouw organisatie? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

AVAQ kijktips - deel 2

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer