Nationale broer zus dag: als broer en zus samen op de werkvloer

30/09/2019

Deze dag, 30 september, is in Nederlands sinds een aantal jaren nationale broer zus dag. Een speciale dag om stil te staan bij de bijzondere band die je hebt met je eventuele broer(s) of zus(sen). Daniël en Cindy staan nooit echt stil bij dit soort ‘’nationale dagen’’ maar staan dit jaar toch eens stil bij deze dag. Want zij hebben privé niet alleen een broer-zus band maar werken als broer en zus dagelijks samen, hoe bijzonder is dat?

Met de paplepel ingegoten

Met een ondernemende vader weten Daniël en Cindy bijna niet beter dan dat het thuis veel over werk ging. In 1998 startte Harry de Jong (vader) zijn eigen onderneming waar Gerie de Jong (moeder) ook vanaf de start onderdeel van uitmaakte. De laatste ins en outs werden besproken aan de keukentafel dus kregen zij automatisch alles mee. ‘’Een vakopleiding zonder te studeren’’ aldus Cindy. Nadat beide klaar waren met studeren besloot eerst Daniël en later Cindy te gaan werken voor het bedrijf, AVAQ, van hun ouders.

Samen werken aan de toekomst van AVAQ

Momenteel werken zij samen aan de toekomst van AVAQ en hopen het succes van hun ouders voort te kunnen zetten. Als broer en zus vervullen zij ieder hun eigen specialisme binnen AVAQ. Zo is Daniël expert op het gebied van safety en security management en Cindy op het gebied van privacy en integriteitsmanagement. Waar vroeger als broer en zus weleens een woordenwisseling plaatsvond, vullen zij elkaar vandaag de dag op de werkvloer aan met hun expertises. Mooier kan niet toch? Fijne nationale broer zus dag!

Meer weten over de expertises van Daniël en Cindy bij AVAQ? Neem gerust contact met ons op.

Daniël en Cindy de Jong

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Week van het werkgeluk

23/09/2019

Het is deze week de week van het werkgeluk. Als bedrijf kun je alles goed geregeld hebben, maar als je werknemers niet gelukkig zijn op hun werkplek kan dit grote gevolgen hebben voor de bedrijfsveiligheid. Wanneer het om werkgeluk gaat, zijn er 4 belangrijke pijlers:

 1. Purpose – dagelijkse werkzaamheden passen bij iemands persoonlijke waarden;
 2. Engagement – iemand is emotioneel betrokken bij het bedrijf;
 3. Resilience – iemand kan omgaan met eventuele tegenvallers aan aanpassen aan nieuwe omstandigheden;
 4. Kindness – er heerst vriendelijkheid tussen collega’s

Triggers voor niet-integer gedrag

Wanneer bovengenoemde 4 pijlers voor werkgeluk niet worden waargemaakt binnen jouw bedrijf kan dit medewerkers triggeren tot niet integer gedrag, waardoor zelfs goede mensen soms verkeerde dingen kunnen doen. Denk hierbij aan intimidatie van collega’s of fraude met bedrijfsmiddelen.

Geef aandacht

Met deze reden willen wij deze week, tijdens de week van het werkgeluk, extra benadrukken hoe belangrijk het is om voor een goede en dus gelukkige bedrijfscultuur te zorgen. Neem een kijkje op de website van de week van het werkgeluk en kijk wat jij kunt doen om de 4 pijlers binnen jouw bedrijf waar te maken!

AVAQ geeft grip op integriteit binnen organisaties. Meer weten? neem contact met ons op.

Werkgeluk

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Bescherm jouw gegevens bij bedrijven

10/09/2019

Tegenwoordig worden er veel van jouw gegevens verzamelt door bedrijven. Het is belangrijk dat bedrijven op de juiste manier met deze gegevens omgaan maar ook dat je zelf weet wat wel en niet mag. Wanneer het om de verzameling van jouw persoonlijke gegevens gaat zijn er 8 rechten die jou en jouw gegevens beschermen. Welke rechten zijn dit en hoe maak je hier op de juiste manier gebruik van? Je leest het hier.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft een voorbeeld van verwerkingen die van jou gedaan kunnen worden en welke gegevens hiervoor verwerkt kunnen worden door een organisatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

1.      Recht op informatie

Organisaties die gegevens van jou hebben ‘’verwerken’’ jouw persoonlijke data. Je hebt het recht te weten wat zij hiermee doen en dus het recht op informatie. Hierbij moet een organisatie jou kunnen informeren over de volgende punten:

 • Welke gegevens van jou worden verwerkt;
 • Met welk doel (dus waarom) deze gegevens worden verwerkt;
 • Of jouw gegevens worden gedeeld met andere organisaties. Zo ja, welke gegevens worden er gedeeld en waarom worden deze gedeeld.

2.      Recht op inzage

Je hebt het recht om in te zien welke gegevens een organisatie van jou (heeft) verwerkt. Zoals hierboven genoemd heb je het recht om hierover informatie te krijgen. Daarnaast heb je het recht om deze gegevens in te kijken en een kopie van deze gegevens te ontvangen.

3.      Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om vergeten te worden. Hierbij moet een organisatie alle beschikbare informatie over jou verwijderen. Dit kan in de volgende situaties:

 • Jouw gegevens zijn niet meer nodig;
 • Je hebt je toestemming voor het gebruiken van jouw gegevens ingetrokken;
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verkregen;
 • De bewaartermijn van jouw gegevens is verlopen.

Wanneer je al heel lang geen gebruik meer maakt van de diensten of producten van een bedrijf is het raadzaam een verzoek tot verwijdering in te dienen, zo verspreiden jouw gegevens niet meer dan nodig, Er zijn wel een aantal situaties waarbij dit recht niet geldt.

4.      Recht op rectificatie en aanvulling

Wanneer jouw persoonsgegevens niet meer kloppen of niet volledig zijn heb je het recht om de persoonsgegevens die van jou zijn verwerkt te wijzigen of aan te (laten) vullen. Je kunt hiertoe een verzoek indienen bij een bedrijf of je kunt je eigen gegevens aanpassen wanneer je bijvoorbeeld een online account hebt.

5.      Recht op dataportabiliteit

Stop je een contract bij een organisatie en ga je over naar een andere, soortgelijke, organisatie? Dan heb je het recht om de gegevens van de huidige organisatie over te laten zetten naar de nieuwe organisatie. De oude organisatie mag jouw gegevens dan niet behouden. Je kunt dit verzoek bij een organisatie indienen en zij dienen vervolgens jouw gegevens bij de nieuwe organisatie aan te leveren.

6.      Recht op beperking van verwerking

Het kan voorkomen dat er te veel gegevens van jou verwerkt worden. Je kunt dan een verzoek tot beperking indienen. Dit is in de volgende situaties het geval:

 • Jouw gegevens zijn onjuist;
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De gegevens zijn niet meer nodig;
 • Je hebt (rechtmatig) bezwaar gemaakt tegen het verwerken van bepaalde gegevens.

7.      Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties laten persoonsgegevens volledig automatisch verwerken. Wanneer jou hierdoor bepaalde rechten of toezeggingen ontnomen worden heb je recht op een menselijke blik. Een organisatie dient deze besluitvorming altijd door een persoon te laten controleren.

8.      Recht om bezwaar te maken

Er zijn twee situaties waarin je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van jouw gegevens: bij gebruik voor direct marketing (het toesturen van reclamepost) of vanwege jouw specifieke situatie. Bijvoorbeeld wanneer je als patiënt mee doet aan een medisch onderzoek en je erachter komt dat een bekende van jou dit onderzoek uitvoert. Je hebt dan misschien liever niet dat jouw gegevens nog worden gebruikt.

Het is belangrijk jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Blijf scherp op hoe bedrijven hiermee omgaan en laat niet meer vastleggen dan nodig! Meer weten over de AVG / GDPR? Onze privacy expert Cindy helpt graag verder.

Houd grip op jouw persoonsgegevens. AVAQ Groep helpt bij privacy-vraagstukken. 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Uitzendkrachten inzetten? Hier op letten!

04/09/2019

Voordat je nieuwe (tijdelijke) uitzendkrachten inhuurt via een uitzendbureau, zijn een goede voorbereiding en een check belangrijk. Er zijn een aantal eisen waar uitzendbureaus aan moeten voldoen en daarnaast zijn er ook een aantal verantwoordelijkheden die jij als bedrijf zelf hebt. Belangrijk om te weten en zo de veiligheid binnen jouw organisatie te borgen.

Vóórdat je (tijdelijke) uitzendkrachten inzet

Er zijn 6 geldende eisen waar uitzendbureaus aan moeten voldoen. Het is belangrijk dat je deze eisen controleert vóórdat je (tijdelijke) werknemers inzet via het uitzendbureau. Het gaat hierbij om de volgende eisen:

 1. Het uitzendbureau moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waai of Waadi). In deze wet wordt onder andere beschreven dat de uitzendkrachten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in loondienst.
 2. Het uitzendbureau moet geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 3. Het uitzendbureau moet geregistreerd zijn in het handelsregister als uitlener van personeel. Het komt voor dat malafide uitzendbureaus gebruik maken van een vals certificaat. Daarom is het verstandig om te controleren of het uitzendbureau daadwerkelijk gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid (SNA).
 4. Het uitzendbureau is verplicht de ABU CAO voor uitzendbureaus toe te passen. Dit geldt niet voor uitzendbureaus die zijn aangesloten bij NBBU, daarvoor geldt het daarbij behorende CAO.
 5. Het uitzendbureau moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 6. Het uitzendbureau is verplicht loonheffingen af te dragen, wanneer de verloning zelf wordt uitgevoerd. Dit kan worden gecontroleerd door te kijken of het uitzendbureau een WKA-verklaring heeft.

Aanvullende maar geen verplichte eis: lidmaatschap van de bond ABU of NBBU. Dit toont de professionaliteit en betrouwbaarheid aan van het uitzendbureau en is daarom een raadzaam punt om mee te nemen.

Huur je uitzendkrachten in? Dan ben jij verantwoordelijk

Als inlenende partij ben je verplicht om de identiteit van de uitzendkracht die je aanneemt te controleren. Daarnaast dien je te controleren of de uitzendkracht bevoegd is om in Nederland werkzaamheden te verrichten. Deze bevoegdheid kan blijken uit bijvoorbeeld een werkvergunning. Ook moet er worden gecontroleerd of de uitzendkracht in het bezit is van de juiste (competentie)documenten voor de werkzaamheden die hij of zij zal verrichten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een heftruckcertificaat.

Vindt er een ongeval plaats? Dan ben jij als inlenend bedrijf verantwoordelijk voor de medewerker, ook als dit een uitzendkracht is. De gezondheid en veiligheid van uitzendkrachten vallen onder de verantwoordelijkheid van de inlenende partij waar de werkzaamheden plaatsvinden. Een aanrader voor de inlenende partij is een VCA-certificering (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers). Hiermee toon je als bedrijf aan dat er op gezonde en veilige wijze te werk wordt gegaan en dat ongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen, beperkt en beheerst.

Twijfels over een uitzendbureau? AVAQ Groep helpt bij het inzetten van bovengenoemde controleaspecten en geeft daarmee grip op een veilige werkvloer. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer