2016: het jaar van de Brede Blik op Veiligheid

19/02/2016

Wij zien het verband, u ook?

Wij geloven er heilig in. Besteed je als werkgever veel aandacht aan je Arbobeleid, zoals je RI&E en bedrijfsnoodplan, dan zul je minder vaak te maken krijgen met fraude door eigen personeel. Ook in 2016 weer slimme tips en stappenplannen voor veiligheid, beveiliging en integriteit!

2016: het jaar van de Brede Blik op Veiligheid

Wij geloven er heilig in. Besteed je als werkgever veel aandacht aan je Arbobeleid, zoals je RI&E en bedrijfsnoodplan, dan zul je minder vaak te maken krijgen met fraude door eigen personeel. Fraude voorkom je namelijk ook door goed voor je personeel te zorgen. En dat is ook wel logisch. Want wie goed doet, wie goed ontmoet. Het onderstreept nog maar eens dat een brede blik op veiligheid belangrijk is.

Ieder jaar een nieuw thema dat weerslag heeft op veiligheid, beveiliging en integriteit. Op deze manier blijven we scherp en bewust, heel belangrijk! 2015 stond in het teken van: Voorkomen is beter dan genezen. Het jaar 2015 is geweest, maar dat betekent niet dat het thema niet actueel blijft. Voorkomen betekent dat je preventief moet denken, want preventief denken is beter voor de bedrijfscontinuïteit en véél goedkoper dan telkens van incident naar incident rennen. In 2015 hebben we tips gegeven over hoe je bedrijf de veiligste in zijn branche wordtredenen gegeven waarom integriteitsbeleid belangrijk is en zelfs een heel handig stappenplan gemaakt over hoe je ongewenst gedrag, fraude en bedrijfsdiefstal kunt voorkomen.

Ook dit jaar gaan we u helpen met het behouden of terug vinden van harmonie op de werkvloer. Harmonie? Wat is dat voor ouderwets woord? Nou wij geloven dat mensen het beste tot hun recht komen in een harmonische omgeving. Ons principe is dat je mensen moet behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Al onze diensten en productenzijn op dit principe gebaseerd. Dit is dus ook de reden dat we de problemen van onze klanten graag samen met hen oplossen. En dit doen we door proportioneel, met open vizier en met respect voor alle gevoeligheden te handelen.

Het team van AVAQ Groep bouwt aan een wereld waar mensen veilig en in harmonie met elkaar kunnen samenleven én samenwerken. Deze taak wordt wat ons betreft steeds belangrijker. Zeker als je ziet dat het nieuws afgelopen jaar werd gedomineerd door terroristische aanvallen op onze waarden, onze manier van samenleven. Gecombineerd met de vluchtelingencrisis en misschien andere gebeurtenissen hebben deze aanvallen mogelijk weerslag op uw gevoel van veiligheid. En dat is begrijpelijk.

Daarom kunt u in 2016 weer slimme tips, redenen en stappenplannen van ons verwachten, zodat we samen zorgen voor een prettige woon en werkomgeving.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Fraude opsporen = wiskunde

16/02/2016

Fraude opsporen is soms net wiskunde. Gebruik de ‘wet van Benford’ bij het opsporen van afwijkingen in (grote) dataverzamelingen.

De ‘Wet van Benford’ is afkomstig van Frank Benford, een fysicus bij General Electric. Hij ontdekte een logaritmische kansverdeling bij getallen in dataverzamelingen. Bij een verzameling getallen zou de kansverdeling er als volgt uit moeten zien:

  • 29,4% van de getallen met een 1;
  • 17,6% met een 2;
  • 12,5% met een 3;
  • 9,7% met een 4;
  • 7,9% met een 5;
  • 6,7% met een 6;
  • 5,8% met een 7;
  • 5,1% met een 8;
  • 4,6% met een 9.

Deze gelijke verdeling van begincijfers heeft dus een aflopende verdeling in kans percentage. De formule van de ‘Wet van Benford’ kan ook toegepast worden bij een berekening van de eerste 2 begincijfers.

Hoe pas je dit toe bij fraude?

Wanneer fraude wordt vermoed, bijvoorbeeld bij (inkoop) facturen, kan de ‘Wet van Benford’ gebruikt worden om naar onlogische verhoudingen te zoeken. Bijvoorbeeld: U hebt een (grote) stapel facturen, iets in die stapel klopt niet maar u weet niet precies wat. Pak van iedere factuur de eerste twee begincijfers van het factuurbedrag en zet deze tegenover de ‘Wet van Benford’. Bekijk of de percentages overeen komen met de gegeven percentages van deze wet. Afwijkende percentages springen er op deze manier uit en geven een fraude indicatie. Er is op een snelle, objectieve en nauwkeurige wijze een voorselectie gemaakt.

Een afwijking opgespoord

Wanneer u afwijkingen heeft gevonden, moeten deze verklaard of anders nader onderzocht worden. Met de ‘Wet van Benford’ heeft u bepaald dat er iets niet klopt. Vervolgens kunnen de afwijkende facturen of andere gegevens geanalyseerd worden om mogelijke fraude op te sporen.

Vidocq, het bedrijfsrecherchebureau van AVAQ Groep, heeft met deze ‘Wet van Benford’ en financiële expertise een rol gespeeld in een onderzoek waarbij restmateriaal buiten beeld bleef. De rapportage van Vidocq heeft er aan bijgedragen dat deze post(en) inzichtelijk werden en het projectresultaat ten goede kwamen. Dit heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het resultaat van het project.

Wie zei dat fraude opsporen geen hogere wiskunde kon zijn?!

Lees ook het artikel dat de Correspondent over de Wet van Benford schreef.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer