Een VOG: hoe werkt dat precies?

15/04/2020

Binnen iedere organisatie zijn er functies waarbij vertrouwelijke taken worden uitgevoerd. Je wilt dan ook medewerkers in dienst hebben die je kunt vertrouwen. Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) kan hierbij een behulpzaam onderdeel zijn en is voor sommige functies zelfs verplicht. Je krijgt hiermee inzicht in eventuele risico’s die medewerkers meebrengen.

Vanuit AVAQ raden onze veiligheidsexperts altijd aan om (potentiële) medewerkers een VOG aan te laten leveren. Bij de employment screeningen die wij uitvoeren is dit een vast onderdeel en weten wij precies op welke onderdelen deze aangevraagd moet worden, wordt deze door onze onderzoeker gecontroleerd en vergeleken met de andere informatie aangeleverd voor de screening. Een VOG aanvraag op zichzelf kan geen volledig beeld geven van de mate van integriteit richting de toekomst, hier zijn veel meer factoren bij betrokken. Daarom is een VOG aanvraag bij onze employmentscreeningen slechts een onderdeel van het groter geheel, zodat werkgevers een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de integriteit van (toekomstige) medewerkers.

Wat is een VOG precies?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van een persoon geen of wel bezwaar vormt voor het vervullen van een functie. Met het (justitiële) verleden van een persoon worden strafbare feiten van deze persoon bedoelt, denk bijvoorbeeld aan verduistering, openbaar dronkenschap, onwenselijk handelen met kinderen. De relatie tussen (eventuele) strafbare feiten en de functie die de persoon (gaat) uitvoeren wordt onderzocht door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis). Een VOG wordt afgegeven bij een positief resultaat in relatie tot de functie die iemand gaat uitoefenen.

Hoe wordt een VOG aangevraagd?

 1. De werkgever start de VOG-aanvraag door de persoon uit te nodigen voor een VOG-aanvraag via de gemeente (op papier) of digitaal;
 2. De persoon vult de benodigde gegevens in en verstuurt de aanvraag;
 3. De persoon wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis) getoetst op eventuele strafbare feiten in relatie tot de functie;
 4. De persoon ontvangt bij goed resultaat de VOG binnen 1 tot 4 weken per post.

Dit is belangrijk

Het is raadzaam om nieuwe medewerkers een VOG aan te laten leveren voor zij starten binnen jouw bedrijf. Vermeldt vooraf (bijvoorbeeld in de vacature) dat dit onderdeel uitmaakt van het aanname proces, hiermee creëer je een extra drempel om niet integere personen eventueel op afstand te houden. Laat weten of jij als bedrijf de kosten hiervoor draagt. Bepaal welk toetsingspofiel aansluit op de functie van de persoon. Wanneer het om een toetsing voor een dienstverband gaat is dit over het algemeen één van onderstaande profielen:

 • Algemeen profiel (hierbij kan getoetst worden op de risicogebieden informatie, geld, goederen, diensten, zakelijke transacties, proces, aansturen organisatie, personen);
 • Financiële dienstverlening;
 • Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier;
 • Juridische dienstverlening;
 • Onderwijs.

Wanneer de persoon de VOG heeft ontvangen dient hij/zij deze aan jou als bedrijf te overhandigen voor inzage. Let hierbij op de volgende punten:

 • De datum: controleer de datum waarop de VOG is afgegeven, laat deze bij controle niet ouder zijn dan een half jaar zodat een actueel beeld verkregen kan worden;
 • De echtheid: controleer of de VOG geen vervalsing is. Hier vind je een aantal kenmerken waaraan je een echt exemplaar kunt herkennen;
 • De basisgegevens: controleer de NAW-gegevens en overige gegevens zoals geboortedatum;
 • Wel of geen bezwaren: ga goed na wat de uitkomst is van de verklaring en of er eventuele bezwaren zijn.

Een VOG is een vaststelling uit het verleden en geeft geen garanties voor de toekomst. Een goed resultaat betekent niet automatisch dat er geen strafbare feiten zijn geweest. Justis bekijkt alleen strafbare feiten binnen de ’terugkijktermijn’, deze verschilt per functie en hangt af van de leeftijd van de persoon. Daarnaast wordt gekeken naar de relatie tussen de mogelijke strafbare feiten en de functie, wanneer deze geen bezwaar vormen voor de functie worden deze niet vermeld (een snelheidsovertreding is bijvoorbeeld relevant voor de functie van taxichauffeur maar niet voor een docent). Tevens wordt er een belangenafweging gemaakt door Justis: weegt het belang van de persoon zwaarder dan het risico voor de samenleving bij het afgeven van de VOG?

Een VOG-aanvraag is onderdeel van een groter geheel wanneer het gaat om een integere organisatie, de experts van AVAQ adviseren graag hoe dit bij jouw bedrijf het beste ingericht kan worden, neem contact met ons op.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer