Kennisdelen

De kracht van kennisdelen

AVAQ is een kennisspeler en regisseur op het gebied van risicomanagement. Regelmatig verzorgen wij lezingen, workshops en trainingen op ons vakgebied. Daarnaast verzorgen wij online trainingen en delen we onze expertise in platformen zoals het Platform Veilig Ondernemen (PVO).
Stel je vraag