Security compliance

Werk aantoonbaar veilig en compliant
Regie in security compliance

Security compliance

Security compliance is de naleving van wet- en regelgeving en van normen van het bedrijf zelf en/of de sector of branche waarbinnen het bedrijf opereert.

Als organisatie wil je jouw bedrijfs- en klantgegevens beschermen. En wil je klanten en consumenten laten zien dat je dat op een veilige en zorgvuldige manier doet. Ook toezichthouders verwachten deze aantoonbaarheid.

Veel organisaties hebben daarom eigen normen over informatiebeveiliging. Daarnaast heb je als organisatie te maken met regels binnen hun sector of branche, en met wet- en regelgeving vanuit de overheid zoals:

  • AVG/GDPR
  • ISO 27001
  • NEN 7510
  • Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
  • ISO 28001
  • AEO-S/douanewet
  • TAPA Facility Security Requirements
  • BRC 8 – Food Safety (site security en Food Defense)
  • IFS Food (Food Defense)

In deze tijd van snelle veranderingen is het voor veel bedrijven een uitdaging om de regels en procedures bij te houden en te blijven naleven. Daar komt heel wat bij kijken. Onze experts beschikken over uitgebreide kennis over fysieke en informatiebeveiliging, privacy, integriteit, normenkaders, wet- en regelgeving.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

ONZE AANPAK

Een organisatie kan alleen compliant zijn als de beveiliging op orde is. Andersom kan de beveiliging alleen goed geregeld zijn als de organisatie de wet- en regelgeving en haar eigen normen naleeft. AVAQ verbindt deze twee onderdelen aan elkaar.

Plan

We brengen de beveiliging en security compliancy van je organisatie in kaart en maken een plan voor verbetering (security audit)

Do

We ondersteunen bij het implementeren van het geformuleerde compliance-beleid.

Check

We monitoren het effect van de genomen maatregelen 

Act

Als de aanpak succesvol was, borgen we de wijzigingen in het beleid door betrokkenen te instrueren, documentatie te updaten of procesbeschrijvingen aan te passen. Zijn er nieuwe aanpassingen nodig? Dan formuleren we verbeterpunten.

Meer over informatiebeveiliging

Securitymanagement

Samen werken aan een veilige werkomgeving

Kies voor weloverwogen, effectieve beveiligingsmaatregelen die goed aansluiten bij de behoeften en risico’s van je organisatie. En die voldoen aan de normen en vergunningen.

Krijg grip op beveiligingsrisico’s

Privacymanagement

Zonder privacy is er geen vrijheid

Ga op een goede manier om met persoonsgegevens, voldoe aan de privacywetgeving en voorkom privacy-incidenten.

Krijg regie over privacyvraagstukken