Crisismanagement

Regie in het voorkomen en beheersen van noodsituaties

Klaar voor een noodsituatie?

De kern van goed crisismanagement is een goede voorbereiding.

Welke noodsituatie jouw bedrijf ook raakt, altijd geldt: hoe beter je bent voorbereid, hoe beter je kunt reageren. En hoe beter je de continuïteit en de goede naam van je bedrijf kunt veiligstellen. AVAQ helpt jouw organisatie om de risico’s te identificeren en aan te pakken. Zijn de dreigingen goed in beeld, dan zijn ook de restrisico’s bekend. Wij helpen bij het inrichten van een bedrijfsnoodorganisatie waarmee je ook op deze restrisico’s bent voorbereid.

Meer over risicobeheer lees je verder op deze pagina.

De grip kwijt?
Bedrijfsfraude, een datalek, bedreigingen van buitenaf of misstanden in de organisatie op grotere schaal? AVAQ neemt de regie bij een actuele noodsituatie in je bedrijf. Wij beschikken over kennis, kunde én overzicht om een snelle analyse van de situatie te kunnen maken en snel te kunnen handelen. Ook regisseren we de interne en externe communicatie – een belangrijk, vaak gevoelig liggend onderdeel van crisisbeheer.

Meer over onze kijk op inrichten van een bedrijfsnoodorganisatie lees je verder op deze pagina

Directe ondersteuning bij noodsituaties

Wat is een noodsituatie?
Bij een noodsituatie raken de primaire processen van een organisatie ernstig verstoord (of dreigen ze verstoord te raken). Noodsituaties kunnen onder andere worden veroorzaakt door een ongeval, wateroverlast of weersomstandigheden, maar ook door moedwillige beïnvloeding; denk aan een ICT-hack, bommelding, poederbrief of bedreiging of aan gedrag van grote groepen mensen naar aanleiding van een calamiteit.

Een noodsituatie bevat de volgende elementen:

  • Een acuut grote kans op schade (bijv. financiële schade, imagoschade, onveilig gevoel)
  • Een verrassingselement
  • Veel onzekerheid
  • Hoge urgentie, snel beslissen is nodig

Crisismanagement
Bij een noodsituatie verschuiven de prioriteiten onmiddellijk. Alles is erop gericht, de oorzaak ervan te vinden en de schade zoveel mogelijk te beperken. AVAQ richt samen met jouw organisatie een bedrijfsnoodorganisatie in waarmee je de directe schade zo klein mogelijk houdt. Daarnaast zorgen we voor een plan om de primaire bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer op te starten.

>Bel +31 850 825 580 voor 24/7 directe hulp

Voorkomen is beter dan genezen

Wij zien risicomanagement – en dus ook het inrichten van een bedrijfsnoodorganisatie – als eenessentieel onderdeel van organisatiebeheersing. Risicomanagement is gericht op het voorspellen, beoordelen, analyseren en voorkomen van noodsituaties. Het is een doorlopend proces:

Plan
Maatregelen voor het beheersen van risico’s in kaart brengen

Do
Risico’s beheersen
Aanvaarden, beperken of vermijden

Check
Risico’s monitoren

Act
Risico’s identificeren
Risico’s van buitenaf en van binnenuit

Aan de slag met risicobeheer? Maak een afspraak