Family security office

Zorg voor de veiligheid van je gezin. Zonder onnodig vrijheden op te geven.

Wat heb jij te beschermen?

Leidt je beroep, bezit of status tot een verhoogd risicoprofiel? AVAQ is gespecialiseerd in het borgen van de persoonlijke veiligheid van jou en jouw familie. Met oog voor de juiste balans tussen vrijheid en veiligheid. Die balans is geen vast gegeven. Dreigingen en gevoelens van (on)veiligheid zijn vaak plaats- en contextafhankelijk. We beginnen met het in kaart brengen van de potentiële risico’s. Vervolgens nemen we samen de benodigde maatregelen door. Het resultaat: een gevoel van optimale veiligheid én vrijheid.

Plan direct een adviesgesprek

ONZE VISIE

Meer vrijheid door veiligheid

Vrijheid is een werkwoord. Iets dat je voortdurend mogelijk moet maken. In deze tijd van globalisering en technologische ontwikkelingen misschien wel meer dan ooit.
In vrijheid kunnen leven en werken begint met een gevoel van veiligheid, vanuit het vertrouwen dat je de risico’s die je tegenkomt kunt voorkomen of accepteren.

Onze aanpak

Regie in family security office 

Jouw vrijheid en die van jouw familie is ons uitgangspunt. Word je in je veiligheid bedreigd, dan beperkt dat je vrijheid van handelen. Met onze risicoprofielanalyse brengen we de veiligheid van je verblijfsomgevingen, leefwijze en huidige maatregelen in kaart. Hierbij onderzoeken we ook je digitale vindbaarheid: we kijken welke gegevens van jou of je gezin online te vinden zijn en in hoeverre dit risico’s met zich meebrengt. Op basis van die analyse én de wensen en behoeften van jou en je familie maken we een family security- en privacyplan met concrete aandachtspunten. Vervolgens verzorgen wij de integrale planvorming en coördinatie van alle beveiligingsinstallateurs.

Specialist in beschermende maatregelen

Naast onze rol als regisseur zijn we ook specialist in diverse maatregelen, zoals een cameraplan dat echt werkt, inrichting en levering van alarmknoppen, OSINT-onderzoek en awareness trainingen. Verder kunnen we zorgen voor GPS-trackers en portable systemen met een noodknop. Hiermee kunnen we je bij een calamiteit direct lokaliseren. Wij zijn 24/7 direct bereikbaar via +31 850 825 580.

Meer weten? Neem contact op

Privacymanagement

Zonder privacy is er geen vrijheid

Ga op een goede manier om met persoonsgegevens, voldoe aan de privacywetgeving en voorkom privacy-incidenten.

Krijg regie over privacyvraagstukken