Family security office

Zorg voor de veiligheid van je gezin. Zonder onnodig vrijheden op te geven.

Download brochure Family Security Office

Wat heb jij te beschermen?

Leidt je beroep, bezit of status tot een verhoogd risicoprofiel? AVAQ is gespecialiseerd in het borgen van de persoonlijke veiligheid van jou en jouw familie. Met oog voor de juiste balans tussen vrijheid en veiligheid. Die balans is geen vast gegeven. Dreigingen en gevoelens van (on)veiligheid zijn vaak plaats- en contextafhankelijk. We beginnen met het in kaart brengen van de potentiële risico’s. Vervolgens nemen we samen de benodigde maatregelen door. Het resultaat: een gevoel van optimale veiligheid én vrijheid.

Plan direct een adviesgesprek
Onze aanpak

FAMILY SECURITY OFFICE

Regie in family security office

Jouw vrijheid en die van jouw familie is ons uitgangspunt. Word je in je veiligheid bedreigd, dan beperkt dat je vrijheid van handelen. Met onze risicoprofielanalyse brengen we de veiligheid van je verblijfsomgevingen, leefwijze en huidige maatregelen in kaart. Hierbij onderzoeken we ook je digitale vindbaarheid: we kijken welke gegevens van jou of je gezin online te vinden zijn en in hoeverre dit risico’s met zich meebrengt. Op basis van die analyse én de wensen en behoeften van jou en je familie maken we een family security- en privacyplan met concrete aandachtspunten. Vervolgens verzorgen wij de integrale planvorming en coördinatie van alle beveiligingsinstallateurs.

Specialist in beschermende maatregelen

Naast onze rol als regisseur zijn we ook specialist in diverse maatregelen, zoals een cameraplan dat echt werkt, OSINT-onderzoek en awareness trainingen. Verder kunnen we zorgen voor het inrichten van GPS-trackers en portable systemen met een noodknop. Hiermee kunnen we je bij een calamiteit direct lokaliseren. Wij zijn 24/7 direct bereikbaar via +31 850 825 580.

Plan
Op basis van een risicoanalyse en een inventarisatie van jullie wensen en behoeften maken we een family security- en privacyplan.

Do
Bij de uitvoering van het plan verzorgen wij de integrale planvorming en coördinatie van alle beveiligingsinstallateurs.

Check
Voortdurend monitoren we veranderingen in de dreigingen en kwetsbaarheden.

Act
Is bijsturing van de plannen en maatregelen nodig? Daan nemen we daarover gezamenlijk besluiten.

Analyse risicoprofiel
Awarenesstraining
Family security- & privacyplan
Security servicedesk 24/7

Onze aanpak

Plan

Weet waartegen jij jezelf en jouw gezin moet beschermen
De basis voor een goed beveiligingsplan is een gedegen risicoanalyse. Deze begint met een persoonlijk gesprek. Daarin komt aan de orde wie je bent, hoe je leeft en welke fysieke en digitale plekken tot jouw leefsfeer behoren. We beschrijven de bedreigingen waarmee we mogelijk te maken hebben en inventariseren de maatregelen die al zijn genomen. Ook bespreken we jullie wensen en behoeften in de balans tussen risico’s en vrijheid. Dit alles verwerken we tot een family security- en privacyplan, afgestemd op jouw specifieke situatie.

Analyse risicoprofiel
Family security & privacyplan

Onze aanpak

Do

Jij en je gezin, jullie leefomgeving en bezittingen goed beschermd
We zorgen voor een op- en afschaalbare schil van beveiliging rondom jouw familie. Afhankelijk van jullie situatie kan deze schil bijvoorbeeld bestaan uit woonhuisbeveiliging, persoonsbeveiliging en beveiliging van de vakantiewoning en/of werklocatie. Ook een jaarlijkse awarenesstraining op het gebied van digitale weerbaarheid kan onderdeel van het plan zijn.
Bij de uitvoering van het plan zorgen wij voor samenwerking met en regie over de verschillende partijen die betrokken zijn bij de veiligheid van jouw/jullie veiligheid.

Security servicedesk

Onze aanpak

Check

Voortdurend monitoren en evalueren
Dreigingen en kwetsbaarheden kunnen veranderen. Daarom houden we daar voortdurend oog op, zodat we de geplande veiligheidsmaatregelen waar nodig kunnen aanpassen.

Onze aanpak

Act

Maatregelen die in verhouding staan tot de risico’s
In de balans tussen veiligheid en vrijheid wil je niet minder, maar ook niet meer maatregelen dan nodig. Verandert er iets in de dreigingen en kwetsbaarheden, dan nemen we samen met jou en je familie besluiten over het opschalen, afschalen of aanpassen van de veiligheidsmaatregelen.

ONZE VISIE

Meer vrijheid door veiligheid

Vrijheid is een werkwoord. Iets dat je voortdurend mogelijk moet maken. In deze tijd van globalisering en technologische ontwikkelingen misschien wel meer dan ooit.
In vrijheid kunnen leven en werken begint met een gevoel van veiligheid, vanuit het vertrouwen dat je de risico’s die je tegenkomt kunt voorkomen of accepteren.

Privacymanagement

Zonder privacy is er geen vrijheid

Ga op een goede manier om met persoonsgegevens, voldoe aan de privacywetgeving en voorkom privacy-incidenten.

Krijg regie over privacyvraagstukken