Integriteitsonderzoek

Integriteitsschending voorkomen en aanpakken

Wij doen onderzoek bij (vermoeden van) fraude, bedrijfsdiefstal of ongewenst gedrag. Ook verzorgen we employment screenings.

Een goed integriteitsbeleid helpt zorgen voor een integere organisatie, waarin eerlijkheid en betrouwbaarheid de bedrijfscultuur bepalen. Toch kan er ook dan nog een integriteitsschending optreden.

Voorbeelden van integriteitsschendingen zijn:

 • Diefstal en/of verduistering
 • Opzettelijke vernieling of beschadiging van bedrijfsmiddelen
 • Sabotage van bedrijfsprocessen
 • Bedrijfsinformatie verkopen/doorspelen aan derden
 • Arbeidstijdfraude en onterecht ziekteverzuim
 • Schending van het concurrentie- en /of relatiebeding van een (voormalig) medewerker
 • Ongewenst gedrag, waaronder gebruik en/of handel in verboden middelen, pestgedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie
 • Bedreiging en laster
Bij voldoende aanleiding onderzoeken wij de integriteitsschending

Bedrijfsrechercheonderzoek

Pre-, in- en post-employment screening en screening van rechtspersonen

Employment screening

Een gerichte aanpak voor het werken aan een integere organisatie

Integriteitsbeleid

Bedrijfsrechercheonderzoek

Bij (vermoeden van) niet-integer gedrag

Integriteitsschendingen zijn vaak schadelijk voor de werksfeer, de productiviteit, het bedrijfsresultaat en het imago. Wij zorgen met ons bedrijfsrechercheonderzoek – zoals fraudeonderzoek, voor duidelijkheid over de toedracht. Hierdoor kun je tot goede oplossingen komen en voorkom je onnodige onrust op de werkvloer.

Wij voeren onderzoek uit met respect voor de privacy van betrokkenen en vanuit het beginsel hoor en wederhoor. Daarbij zorgen we dat ons onderzoek in verhouding staat tot de aanleiding; we maken de zaak nooit groter dan hij is. Ook houden we rekening met een eventueel rechterlijk oordeel.

Maak kennis met onze bedrijfsrechercheurs

Employment screening

Wees zeker van je mensen

Een medewerker die niet over de vereiste diploma’s beschikt. Een kandidaat die zijn of haar cv wat ‘opleukt’. Een medewerker die klanten meeneemt naar zijn nieuwe baan. Het zijn integriteitsschendingen die flinke schade kunnen toebrengen aan je bedrijf. Met een employment screening minimaliseer je de risico’s op misstanden. En creëer je een veilige werkomgeving voor je medewerkers.

Wij verzorgen verschillende medewerkerscreeningen:

 • Pre-employment screening – check kandidaten voor ze in dienst treden
 • In-employment screening – houd zicht op integriteitsrisico’s, bijvoorbeeld wanneer een medewerker intern van functie wisselt
 • Post-employment screening – voorkom dat medewerkers die de organisatie verlaten bedrijfsgevoelige informatie, klanten of bezittingen meenemen
Vraag een adviesgesprek aan