Integrale risicoanalyse

Gerichte maatregelen nemen begint met het identificeren van risico’s.
Regie in risicomanagement.

Weet waar je staat

Jij wilt beschermen wat van waarde is. Wij brengen de dreigingen en compliance-componenten in kaart. Op basis van deze risicoanalyse kun jij de juiste maatregelen bepalen en nemen.

Risicoanalyse vanuit een integrale blik

Wij geven jou inzicht in de kloof tussen dreigingen, eisen vanuit de wet- en regelgeving en al genomen maatregelen. Dat doen we vanuit onze regierol, met specialistische kennis en altijd met een brede analyse.

Onze risicoanalyse bestaat uit:
• Gesprekken met stakeholders;
• Schouw van de locatie(s);
• Inzicht verkrijgen in beleid, processen en instructies (documentenonderzoek);
• Rapportage.

De risicoanalyse geeft jou snel zicht op hoe je bedrijf ervoor staat op het gebied van bescherming van assets en voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Je ziet welke punten nog aandacht vragen. En wat je kunt doen om je organisatie beter te beschermen tegen dreigingen en te voldoen aan compliance-voorwaarden.

Vraag een risicoanalyse aan

Ik wil meer weten over security compliance

Van analyse naar actie

Op basis van de risicoanalyse geven we advies over maatregelen. Die maatregelen kunnen uiteenlopen van informatiebeveiliging tot persoonsbeveiliging van de bestuurder(s), en van integriteitsbeleid tot maatregelen om te voldoen aan de privacywetgeving. Op basis van dit advies én van jouw wensen maken we in samenspraak met jou een beveiligingsplan.

Voor de implementatie van maatregelen beschikken wij over een uitgebreid netwerk van onafhankelijke partners, die wij kunnen ondersteunen bij de uitvoering. Zelf zijn wij gespecialiseerd in security-, privacy- en integriteitsmanagement en family security.

Onze diensten

AVAQ. Regie in risicomanagement.

Wij beschermen de veiligheid, privacy en integriteit van jouw organisatie. En beschermen je familie tegen dreigingen. Zodat je met een gerust hart kunt leven en ondernemen.

Afspraak voor een adviesgesprek