Analyse risicoprofiel

Weet waartegen jij jezelf en jouw gezin moet beschermen

Voor je maatregelen neemt, moet je eerst weten waartegen.

Wij baseren ons beveiligingsadvies op een gedegen risicoanalyse.

In die risicoanalyse onderzoeken we de veiligheid van jouw leefomgeving en die van jouw gezin. Daarnaast gaan we na wat er online allemaal over jou/jullie te vinden is.

Na het bepalen van de risico’s en het dreigingsprofiel en het inventariseren van de wensen en behoeften van jou en je familie, maken we een family security- en privacyplan. Dat plan bevat concrete aandachtspunten. Vervolgens verzorgen wij de integrale planvorming en coördinatie van alle beveiligingsinstallateurs.

Vraag een adviesgesprek aan

“Ik heb al een alarmsysteem”

Een inbraakalarmsysteem, camera’s, een hekwerk, degelijke sloten op ramen en deuren. Deze maatregelen voor je woning kunnen je een veiliger gevoel geven. Maar zijn het de juiste om jezelf en je familie te beschermen tegen dreiging? Hoe zit het met de veiligheid op je werklocatie, in je vakantiewoning en als je onderweg bent? Welke mensen – denk onder andere aan bezorgers, schoonmakers en monteurs – betreden regelmatig jouw woonlocatie? Hoe bescherm je de woning als overdag het inbraakalarmsysteem uit staat?

Brede blik op beveiliging van personen en families

Voor daadwerkelijke veiligheid van jou en je familie is het belangrijk om eerst een totaaloverzicht van de risico’s te hebben. Pas dan kun je nadenken over passende maatregelen en oplossingen. We beginnen onze risicoanalyse daarom met een persoonlijk gesprek. Daarin gaan we na wie je bent, hoe je leeft en hoe de fysieke en digitale plekken in jouw leven eruitzien. We brengen het volgende in kaart:

  • Met welke dreigingen hebben we mogelijk te maken? We beschrijven verwachte bedreigingen, dadertyperingen en aanvalsmiddelen (daderprofiel)
  • Welke locaties behoren tot jullie leefsfeer en welke verplaatsingen maken jullie?
  • Hoe is jullie digitale weerbaarheid?
  • Welke organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen zijn al genomen?
  • Wat zijn jullie wensen en behoeften in de balans tussen risico’s en veiligheid?

Onze expertise

  • Wij baseren het beveiligingsplan voor jou en je familie op een gedegen analyse van de risico’s;
  • Wij hebben veel kennis en ervaring over het handelen bij incidenten;
  • Wij zijn specialist in samenwerken met en regie voeren over de verschillende partijen die betrokken zijn bij de bescherming van jouw veiligheid (zoals bijvoorbeeld installateurs).

ONZE VISIE

Meer vrijheid door veiligheid

Vrijheid is een werkwoord. Iets dat je voortdurend mogelijk moet maken. In deze tijd van globalisering en technologische ontwikkelingen misschien wel meer dan ooit. 

In vrijheid kunnen leven en werken begint met een gevoel van veiligheid, vanuit het vertrouwen dat je de risico’s die je tegenkomt kunt voorkomen of accepteren. 

AANVULLENDE DIENSTEN

Family security & privacyplan

Jij en je gezin, jullie leefomgeving en bezittingen goed beschermd

De juiste beveiliging, een veilig gevoel

Security Servicedesk (24/7)

Een op- en afschaalbare schil van beveiliging rondom jouw familie. Vertrouwd, persoonlijk en 24/7 bereikbaar.

24/7 gemoedsrust