Securitymanagement

Samen werken aan integrale beveiliging

Hoe meer zicht op het dreigingsbeeld, hoe effectiever de maatregelen

Wist je dat negen van de tien bedrijven wel beveiligingsmaatregelen hebben genomen, maar geen duidelijk inzicht hebben in de bedreigingen? Waardoor ze soms onbeschermd zijn tegen juist de grootste risico’s? En dat in veel beveiligingsplannen het beschermen van producten ontbreekt?

Een inbraakalarm, camera’s of toegangscontrole.

Ze kunnen de bedrijfsveiligheid vergroten en daarmee de continuïteit waarborgen. Maar zijn het de juiste maatregelen, maken ze geen onwettige inbreuk op de privacy en zijn ze voldoende om je assets te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf en van binnenuit?

Wij ondersteunen je organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij het inrichten van integrale beveiliging. Met twee benen op de grond. En met oog voor de overwegingen vanuit de boardroom, inclusief het kostenaspect.

Plan direct een adviesgesprek
Onze aanpak

SECURITYMANAGEMENT

Bij AVAQ zien we het zorgen voor integrale beveiliging en risicobeheersing als een continu proces. Dit proces bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder beveiligingsmaatregelen (implementatie); naleving van wet- en regelgeving; analyse van bedreigingen; testen van de beveiliging; en ontwikkelen en doorlopend bijstellen van de maatregelen. Van fysiek tot digitaal. En van preventie tot detectie en reactie. Daarmee houd je grip op de risico’s en zorg je voor een veilige werkomgeving.

Security compliance
Informatiebeveiliging
Security audit
Fysieke beveiliging

Plan
Het maken van een goed beveiligingsplan begint met een analyse van reële dreigingen en kwetsbaarheden en inzicht in de normenkaders waaraan de maatregelen moeten voldoen.

Do
Voor het adviseren en implementeren van maatregelen en voor het vermijden of beperken van risico’s gebruiken we verschillende methodieken.

Check
AVAQ ondersteunt bij het analyseren van veranderingen in de dreigingen en kwetsbaarheden en het in kaart brengen van het effect van de genomen maatregelen.

Act
Verandert er iets in de dreigingen en/of kwetsbaarheid? Dan is het tijd om bij te sturen. Gaat er toch iets fout, dan regisseren wij het crisismanagement, bijvoorbeeld door uitvoeren van bedrijfsrechercheonderzoek.

Onze aanpak

Plan

Niet meer dan nodig
Van onnodige maatregelen wordt niemand beter. Het maken van een goed beveiligingsplan begint daarom met een analyse van reële dreigingen en kwetsbaarheden en inzicht in de normenkaders waaraan de maatregelen moeten voldoen. Hoe meer inzicht daarin, hoe beter je kunt beoordelen welke maatregelen voor je bedrijf zinvol en welke minder relevant zijn.

Onze aanpak

Do

Passende beveiligingsmaatregelen
Voor het adviseren en implementeren van – al dan niet verplichte – maatregelen en voor het vermijden of beperken van risico’s gebruiken we verschillende methodieken. Denk aan de ‘defense in depth’-strategie (meerdere verdedigingslagen in en rond een te beveiligen object of rond digitale informatie) en de INCI/DETAR-methode (tijdpadanalyse op basis van DHM®).

Onze aanpak

Check

Werkt het?
AVAQ ondersteunt bij het analyseren van veranderingen in de dreigingen en kwetsbaarheden en het in kaart brengen van het effect van de genomen maatregelen. Voor het monitoren en controleren kunnen we verschillende tools inzetten. Denk aan interne audits, managementreviews en intrudertests.

Onze aanpak

Act

Bijsturen en ingrijpen
Verandert er iets in de dreigingen en/of kwetsbaarheid? Dan is het tijd om bij te sturen. Gaat er toch iets fout, bijvoorbeeld bij een datalek, fysieke dreiging of fraude, dan regisseren wij het crisismanagement. Zijn er vermoedens dat een medewerker is betrokken? Of signalen die wijzen op lekken van gevoelige bedrijfsinformatie? Dan kunnen wij een integriteitsonderzoek uitvoeren.

Integriteitsonderzoek

ONZE VISIE

Meer vrijheid door veiligheid

Vrijheid is een werkwoord. Iets dat je voortdurend mogelijk moet maken. In deze tijd van globalisering en technologische ontwikkelingen misschien wel meer dan ooit.
In vrijheid kunnen leven en werken begint met een gevoel van veiligheid, vanuit het vertrouwen dat je de risico’s die je tegenkomt kunt voorkomen, beperken of accepteren.

Waarmee kunnen we helpen?

Wij helpen je graag verder

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Heb je een dringende vraag of verzoek? Bel +31 850 825 580 (24/7 bereikbaar).

Neem contact met ons op
AVAQ is specialist in risicomanagement. Ons doel: een optimale balans tussen risico’s en veiligheid. Zodat jij je vrij voelt om te leven en te werken zoals jij dat wilt.

DIENSTEN DIE AANSLUITEN:

Risicoanalyse

Het begint met inzicht

Bescherming van je assets tegen dreigingen van buitenaf of van binnenuit begint met weten om welke dreigingen het gaat en waar je eigen kwetsbaarheden zitten. 

Meer over onze risicoanalyse

Privacymanagement

Zonder privacy is er geen vrijheid

Ga op een goede manier om met persoonsgegevens, voldoe aan de privacywetgeving en voorkom privacy-incidenten.

Krijg regie over privacyvraagstukken

Integriteitsmanagement

Zeker van je zaak

AVAQ bevordert, bewaakt en borgt integriteit in je organisatie. Met een juiste balans tussen vertrouwen en waakzaamheid. We ondersteunen bij het vormgeven van het integriteitsbeleid en het implementeren van passende maatregelen. Daarnaast verzorgen we screenings van medewerkers. Gaat het toch mis, dan voeren we integriteitsonderzoek uit.

Ontdek hoe je een integere organisatie vormt

Family security office

Regie op beveiliging van personen en families

Wij zorgen dat jij en je familie zich veilig voelen. Zonder onnodige vrijheden op te geven.

Ontdek hoe wij de persoonlijke levenssfeer van je gezin beschermen