Bescherm de integriteit van je onderneming met Employment Screening

Bescherm de integriteit van je onderneming

Download flyer

Vertrouw op je mensen

Integriteit draagt bij aan een duurzame toekomst voor je bedrijf en je mensen

Je hebt vertrouwen in je medewerkers. Iedere dag gaan zij met jouw klanten, bedrijfsmiddelen, grondstoffen, geld, kennis en informatie om. Maar, weet je zeker of iemand zo integer en betrouwbaar is als jij denkt? Want vertrouwen hebben, is van groot belang. Bijvoorbeeld als iemand werkt met bedrijfsgevoelige informatie. Een zorgvuldige employment screening geeft duidelijkheid en voorkomt dat je alleen op gevoel afgaat. Bij nieuwe, bestaande en vertrekkende medewerkers.

‘Ze had nooit gestudeerd aan de UvA’

Zij waren minder betrouwbaar dan gedacht…

‘Het aantal mensen aan wie hij direct leiding gaf, was vele malen minder dan uit zijn cv bleek’

Je vindt een veilige en betrouwbare werkomgeving belangrijk. En voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van vergunningen of certificering, spreekt voor jou voor zich. Dit vraagt om het opstellen, inrichten en uitvoeren van een goed integriteits- en screeningsbeleid.

Belangrijk bij het voorkomen van integriteitskwesties. Vanuit onze jarenlange ervaring, kennis en kunde geven wij het persoonlijke advies en de begeleiding die passen bij jouw bedrijf. Zodat jij nu en in de toekomst kunt vertrouwen op je mensen.

‘Ik snapte al niet hoe onze concurrent wist van onze plannen’

Regisseur in risicomanagement

De avaq aanpak

Employment screening als onderdeel van integriteitsmanagement, verweven in het managementsysteem van je organisatie.

Plan

Wij helpen je met het inzichtelijk maken van de risico’s die je loopt en de wet- en regelgeving die voor jou van toepassing is. Bijvoorbeeld als je werkt volgens specifieke ISO- of NEN-normen. We brengen processen en activiteiten in kaart en kijken waar deze kwetsbaar zijn. Samen met jou stellen we vast welke maatregelen bijdragen aan een verhoogde integriteit van je organisatie. Vervolgens formuleren we gezamenlijk onder andere een screeningsbeleid. Daarin leggen we vast voor welke functies, welke screening noodzakelijk is.

Do

We adviseren je bij de implementatie en uitvoering van het screeningsbeleid. Zo trainen en begeleiden we de medewerkers die met de software voor screening gaan werken. We helpen bij het starten met screenen van nieuwe, zittende of vertrekkende medewerkers. Dat doen we onder andere door ervoor te zorgen dat de genomen maatregelen effectief zijn en in verhouding staan tot de risico’s die je organisatie loopt. Het resultaat: groei van de eigen regie op het voorkomen en beheersen van integriteitsrisico’s. Met daarbij de zekerheid dat wij als sparringpartner altijd beschikbaar zijn. Ook voor het daadwerkelijk uitvoeren van een screening. Dat geeft vertrouwen en vrijheid. Voor jou en je medewerkers.

Check

Tussentijds toetsen we de werking van integriteitsmanagement door interne audits. We volgen voortdurend de wet- en regelgeving en wijzigingen hierop, zodat screening altijd voldoet aan het juridische kader. We beoordelen nieuwe screeningsinstrumenten en passen deze toe als ze meerwaarde bieden. Dit alles met als doel een blijvende gedegen risicobeoordeling.

Act

Employment screening als onderdeel van een integriteitsplan is geen eenmalige actie. Het vereist continu bijstelling. Er kan bijvoorbeeld iets veranderen in wet- of regelgeving. Ook dan staan we je terzijde met praktische hulp en advies.

Vertrouwen geeft vrijheid

Employment screening is een onderzoek waarmee je vaststelt of een medewerker of beoogd medewerker voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid die horen bij een functie. Daarbij houden we rekening met het soort functie, de plaats in de organisatie en de eventuele risico’s die deze functie met zich meebrengt. Screening wordt niet ingezet om een uitspraak te doen over de geschiktheid voor een bepaalde functie. Deze taak valt onder de verantwoordelijkheid van de (toekomstige) lijnmanager en/of de afdeling HRM.

Geautomatiseerd werken met de menselijke maat

Bij employment screening combineert AVAQ de eigen deskundigheid als Particulier Onderzoeksbureau met de software van Valicare. Door geautomatiseerde controles vindt een belangrijk deel van de screening plaats. Zoals de controle van documenten op geldigheid. Bij AVAQ geloven wij in de menselijke maat. En dat betekent dat we voor een echte risicoafweging en toetsing op betrouwbaarheid, verder kijken dan alleen de geautomatiseerde resultaten.

Afhankelijk van de zwaarte van de functie houden we ook interviews met beoogde kandidaten en doen we omgevingsonderzoek of onderzoek naar belangenverstrengeling. We interpreteren de gegevens en wegen het belang van een bepaalde uitkomst af. Dit alles vanuit het principe dat we automatiseren waar het kan èn onderzoeken, beoordelen en bespreken van de resultaten waar het moet. Dit zorgt voor een screeningsproces dat enerzijds simpel en snel is en anderzijds risico’s voor je organisatie vaststelt. Om zo te komen tot een objectief advies over de betrouwbaarheid van je (toekomstige) medewerker. Met professionele employment screening minimaliseer je de risico’s op misstanden. En creëer je een veilige werkomgeving voor je medewerkers.

Meer weten over employment screening volgens AVAQ? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

 

Neem contact op

Avaq bevordert bewaakt en borgt intergriteit in je organisatie

Employment screening is een product van AVAQ. Met onze professionals beschermen we personen, informatie, goederen, bedrijfsprocessen en -middelen. Dit doen we door een juiste inrichting van beveiliging, privacy en integriteit: voor ons hangt dit met elkaar samen. Wij dragen eraan bij dat je met een gerust hart kunt leven en werken.

Bij ons familiebedrijf zijn de lijnen kort en direct. Wij geloven in het opbouwen van een echte relatie. En hoewel automatisering van processen voor ons een middel is en geen doel op zich, zijn we altijd op zoek naar innovaties. Zodat wij jou zo goed mogelijk kunnen adviseren.