Privacymanagement

Privacy en vrijheid zijn onlosmakelijk verbonden

Privacymanagement: de balans tussen innovaties en privacy

Hoe vind je als organisatie de juiste balans tussen het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming van privacy? En hoe bescherm je je organisatie tegen privacyschendingen? AVAQ is gespecialiseerd in privacymanagement en helpt je regie te houden over dit veelzijdige onderwerp.

Privacyschending tast de rechten en vrijheden van mensen aan. Privacymanagement is erop gericht om mensen binnen en buiten de organisatie te beschermen tegen te veel inbreuk op hun privacy en misbruik van gegevens. En om als organisatie duurzaam compliant om te gaan met het gebruik van data.

Data zijn in onze huidige samenleving cruciaal en kunnen bijdragen aan onder andere meer veiligheid en betere zorg. Maar je moet er wel zorgvuldig mee omgaan. Privacybescherming is als een evenwichtsbalk met aan de ene kant innovaties en aan de andere kant privacyschending. 

De privacywetgeving (AVG/GDPR) geeft kaders voor goed omgaan met persoonlijke gegevens. Dat is een onderdeel van de bescherming van informatie van organisaties (informatiebeveiliging). De hele organisatie moet aan de privacywetgeving voldoen. Met een goed beleid voor gegevensbescherming laat je bovendien zien dat je zorgvuldig en respectvol wilt omgaan met je klanten, overige relaties en je eigen medewerkers.

AVAQ heeft eigen privacy-specialisten in huis. Onze adviseurs zijn daardoor altijd uitstekend op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving. Zij ondersteunen je organisatie bij het opzetten, uitvoeren en borgen van een actueel en doordacht privacybeleid én bij het inrichten van de juiste maatregelen. Zo houd je grip op privacyrisico’s.

Plan direct een adviesgesprek
Onze aanpak

Privacymanagement

Privacymanagement is een doorgaand proces dat bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder: naleving van de AVG/GDPR, analyse van privacyrisico’s, beveiligingsmaatregelen (implementatie), cultuur en waarden in je organisatie en continue ontwikkeling van het privacybeleid. Door een goede inrichting van dit proces houd je grip op een juiste omgang met persoonsgegevens en een juist gebruik van data.

Specialist in gegevensbescherming
Wij hebben onder andere uitgebreide kennis en ervaring over:
• hoe je beveiligingsmaatregelen (zoals cameratoezicht of bezoekersregistratie) laat voldoen aan de privacywetgeving;
• hoe je persoonsgegevens in systemen en projecten op de juiste manier gebruikt;
• hoe je privacytoetsingen zoals Data Protect Impact Assessments uitvoert;
• hoe je dataprivacy op de juiste manier opneemt in je beleid;
• hoe je datalekken signaleert en wanneer je deze moet melden;
• de rol van de ondernemingsraad bij het omgaan met persoonsgegevens.

DPIA AVG
Functionaris gegevensbescherming/DPO
Privacy audit

Plan
We verzorgen een analyse van de privacyrisico’s en/of diepgaande privacy-audit en ondersteunen bij het opzetten van een privacybeleid.

Do
AVAQ biedt ondersteuning bij het uitvoeren van het privacybeleid van je organisatie.

Check
Houd met een DPO/FG toezicht op de naleving van de geldende privacywetgeving.

Act
Een privacybeleid opstellen en zicht houden op privacy in jouw organisatie is geen eenmalige actie. Het vereist continue bijstelling.

Onze aanpak

Plan

Beleid op basis van feiten
Een goed privacybeleid is gebaseerd op een combinatie van een grondige analyse van de risico’s van gegevensverwerking en uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
We verzorgen een analyse van de privacyrisico’s en/of diepgaande privacy-audit binnen je bedrijf en eventueel ook bij leveranciers.

Met een privacy audit onderzoek je of je organisatie voldoende bescherming biedt tegen verkeerd gebruik of misbruik van persoonsgegevens. En of je voldoet aan de privacywetgeving. AVAQ verzorgt zowel 1st party audits als 2nd party audits.
Brengt een bedrijfsproces verhoogde privacyrisico’s met zich mee, dan ben je volgens de AVG verplicht een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. AVAQ is deskundig in het uitvoeren van DPIA’s.

Zijn alle risico’s in kaart gebracht, dan ondersteunen we bij het opzetten van een privacybeleid, dat bijdraagt aan een respectvolle omgang met klanten, medewerker en overige relaties en dat voldoet aan de privacywetgeving.

Privacy audit
DPIA AVG

Onze aanpak

Do

Bescherm mensen binnen en buiten de organisatie
AVAQ biedt ondersteuning bij het uitvoeren van het privacybeleid van je organisatie. Zo bescherm je mensen binnen en buiten je organisatie tegen te veel inbreuk op hun privacy en tegen misbruik van gegevens. En ga je duurzaam compliant om met het gebruik van persoonsgegevens.

Onze aanpak

Check

Blijf GDPR/AVG-compliant
Een Data Protection Officer (DPO) of Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt bij je organisatie toezicht op de naleving van de geldende privacywetgeving. Kies je voor een externe DPO/FG via AVAQ, dan haal je een vaste specialist in huis met aantoonbare, actuele kennis en ervaring.

Functionaris gegevensbescherming/DPO

Onze aanpak

Act

Bijsturen en borgen
Een privacybeleid opstellen is geen eenmalige actie. Op grond van de analyses en bevindingen uit de voorgaande fasen kunnen er besluiten nodig zijn over het bijstellen van maatregelen en plannen. Daarnaast is het essentieel om behaalde resultaten te borgen met het oog op de toekomst.

“De tegenstander van echte vrijheid is een buitensporig verlangen naar veiligheid”

(Jean de la Fontaine)

ONZE VISIE

Meer vrijheid door veiligheid

Vrijheid is een werkwoord. Iets dat je voortdurend mogelijk moet maken. In deze tijd van globalisering en technologische ontwikkelingen misschien wel meer dan ooit. 

In vrijheid kunnen leven en werken begint met een gevoel van veiligheid, vanuit het vertrouwen dat je de risico’s die je tegenkomt kunt voorkomen of accepteren. 

Waarmee kunnen we helpen?

Wij helpen je graag verder

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Heb je een dringende vraag of verzoek? Bel +31 850 825 580 (24/7 bereikbaar).

Neem vrijblijvend contact met ons op
AVAQ is specialist in risicomanagement. Ons doel: een optimale balans tussen risico’s en veiligheid. Zodat jij je vrij voelt om te leven en te werken zoals jij dat wilt.

Integriteitsmanagement

Zeker van je zaak

AVAQ bevordert, bewaakt en borgt integriteit in je organisatie. Met een juiste balans tussen vertrouwen en waakzaamheid. We ondersteunen bij het vormgeven van het integriteitsbeleid en het implementeren van passende maatregelen. Daarnaast verzorgen we screenings van medewerkers. Gaat het toch mis, dan voeren we integriteitsonderzoek uit.

Ontdek hoe je een integere organisatie vormt