Privacymanagement

Privacy en vrijheid zijn onlosmakelijk verbonden

Privacymanagement: de balans tussen innovaties en privacy

Hoe vind je als organisatie de juiste balans tussen het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming van privacy? En hoe bescherm je je organisatie tegen privacyschendingen? AVAQ is gespecialiseerd in privacymanagement en helpt je regie te houden over dit veelzijdige onderwerp.

Privacyschending tast de rechten en vrijheden van mensen aan. Privacymanagement is erop gericht om mensen binnen en buiten de organisatie te beschermen tegen te veel inbreuk op hun privacy en misbruik van gegevens. En om als organisatie duurzaam compliant om te gaan met het gebruik van data.

Data zijn in onze huidige samenleving cruciaal en kunnen bijdragen aan onder andere meer veiligheid en betere zorg. Maar je moet er wel zorgvuldig mee omgaan. Privacybescherming is als een evenwichtsbalk met aan de ene kant innovaties en aan de andere kant privacyschending. 

De privacywetgeving (AVG/GDPR) geeft kaders voor goed omgaan met persoonlijke gegevens. Dat is een onderdeel van de bescherming van informatie van organisaties (informatiebeveiliging). De hele organisatie moet aan de privacywetgeving voldoen. Met een goed beleid voor gegevensbescherming laat je bovendien zien dat je zorgvuldig en respectvol wilt omgaan met je klanten, overige relaties en je eigen medewerkers.

AVAQ heeft eigen privacy-specialisten in huis. Onze adviseurs zijn daardoor altijd uitstekend op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving. Zij ondersteunen je organisatie bij het opzetten, uitvoeren en borgen van een actueel en doordacht privacybeleid én bij het inrichten van de juiste maatregelen. Zo houd je grip op privacyrisico’s.

Plan direct een adviesgesprek

“De tegenstander van echte vrijheid is een buitensporig verlangen naar veiligheid”

(Jean de la Fontaine)

ONZE AANPAK

Privacymanagement is een doorgaand proces dat bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder: beveiligingsmaatregelen (implementatie), naleving van de AVG/GDPR, analyse van privacyrisico’s, cultuur en waarden in je organisatie en ontwikkeling en continue bijstelling van het privacybeleid. Door een goede inrichting van dit proces houd je grip op een juiste omgang met persoonsgegevens en een juist gebruik van data. En zorg je voor een veilige werkomgeving.

Specialist in gegevensbescherming

Wij hebben onder andere uitgebreide kennis en ervaring over:

  • hoe je specifieke beveiligingsmaatregelen laat voldoen aan de privacywetgeving;
  • hoe je in projecten persoonsgegevens op de juiste manier gebruikt;
  • hoe je privacytoetsingen zoals Data Protect Impact Assessments uitvoert;
  • hoe je dataprivacy op de juiste manier opneemt in je beveiligingsbeleid;
  • de rol van de ondernemingsraad bij het omgaan met persoonsgegevens.
Meer weten? Neem contact op

ONZE VISIE

Meer vrijheid door veiligheid

Vrijheid is een werkwoord. Iets dat je voortdurend mogelijk moet maken. In deze tijd van globalisering en technologische ontwikkelingen misschien wel meer dan ooit. 

In vrijheid kunnen leven en werken begint met een gevoel van veiligheid, vanuit het vertrouwen dat je de risico’s die je tegenkomt kunt voorkomen of accepteren. 

Waarmee kunnen we helpen?

Wij helpen je graag verder

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Heb je een dringende vraag of verzoek? Bel +31 850 825 580 (24/7 bereikbaar).

Neem vrijblijvend contact met ons op
AVAQ is specialist in risicomanagement. Ons doel: een optimale balans tussen risico’s en veiligheid. Zodat jij je vrij voelt om te leven en te werken zoals jij dat wilt.

Integriteitsmanagement

Zeker van je zaak

AVAQ bevordert, bewaakt en borgt integriteit in je organisatie. Met een juiste balans tussen vertrouwen en waakzaamheid. We ondersteunen bij het vormgeven van het integriteitsbeleid en het implementeren van passende maatregelen. Daarnaast verzorgen we screenings van medewerkers. Gaat het toch mis, dan voeren we integriteitsonderzoek uit.

Ontdek hoe je een integere organisatie vormt