Regie in risicomanagement

Een veilige werk- en leefomgeving voor iedereen

Regisseurs in risicomanagement

Risicomanagement is de integrale aanpak van beveiliging binnen een organisatie of voor een familie, met als doel beschermen wat van waarde is, op een effectieve en kostenefficiënte manier.

Bescherming van mensen, informatie en goederen vraagt om een goede afstemming tussen risicobeheer, beveiliging, integriteit van de mensen die in de organisatie werken of op bezoek komen, omgang met (persoons)gegevens en crisismanagement.

Het begint met inzicht
De aanpak van veiligheid begint in onze ogen met bewustwording, kennis en inzicht. Want hoe meer inzicht, hoe beter je risico’s kunt inschatten en kunt beoordelen welke maatregelen écht zinvol zijn. Daarom beginnen we met het in kaart brengen van de realistische dreigingen van buitenaf en van binnenuit, de kwetsbaarheden in terrein, gebouw, systeem en mens, en (bij bedrijven en organisaties) de eisen en verwachtingen van stakeholders. En weten we alles over wet- en regelgeving. Na deze integrale risicoanalyse gaan we met je in gesprek over de vraag welke scenario’s je wel en niet aanvaardbaar vindt. Dat helpt om effectieve maatregelen te nemen die in verhouding staan tot de risico’s.

Doorgaand proces
Dreigingen en kwetsbaarheden kunnen veranderen en compliance moet periodiek worden aangetoond. Risicobeheersing is daarom geen eenmalige actie, maar een doorgaand proces. Een proces waarin het draait om de balans tussen veiligheid en vrijheid.

Plan direct een adviesgesprek

Wij zijn specialist in risicomanagement, gedreven door het verlangen van mensen naar vrijheid.
Vrijheid om te ondernemen, vrijheid om iets te ondernemen.

Meer over AVAQ

Onze regisseursrol

Voor veel organisaties en families is de eerste stap naar meer veiligheid het nemen van beveiligingsmaatregelen zoals het ophangen van camera’s. Begrijpelijk. Maar in veel gevallen is nog niet voldoende duidelijk tegen welke dreigingen de maatregelen bescherming moeten bieden en hoe die maatregelen optimaal kunnen worden ingericht. Daarnaast ontbreekt het vaak aan kennis over de wettelijke verplichtingen waaraan de beschermingsmaatregelen moeten voldoen.

Of het nu gaat om beveiligingsmaatregelen voor je organisatie, omgaan met privacygegevens, integriteit of beveiliging van personen en families, altijd geldt: hoe meer inzicht je hebt in de dreigingen en kwetsbaarheden, hoe beter je risico’s kan inschatten en kan beslissen hoe je ermee om wilt gaan. Als regisseurs in risicomanagement brengen wij daarom altijd eerst de dreigingen en kwetsbaarheden in kaart. En hebben we veel kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van risicomanagement. Samen met onze klanten doorlopen wij de cirkel die je hieronder ziet. Telkens weer. Met als resultaat: groei van hun eigen regie op het voorkomen en beheersen van beveiligingsrisico’s. En daarmee meer veiligheid én vrijheid.

PLAN: 

AVAQ ondersteunt organisaties en families bij het ontwikkelen van een beleid dat bescherming biedt, vertrouwen bevordert en voldoet aan de wet- en regelgeving. Dat begint met het stellen van de juiste vragen, zoals: tegen welke reële fysieke, menselijke of cyberdreigingen wil (of moet) je jezelf, je bedrijf en/of je familie beschermen? Welke risico’s vind je aanvaardbaar en welke niet?  En met welke normenkaders heb je te maken?

DO:

Wij adviseren en implementeren maatregelen voor het vermijden of beperken van risico’s. Effectieve maatregelen die in verhouding staan tot de risico’s. We gebruiken daarvoor verschillende methodieken, waaronder de ‘defense in depth’-strategie (d.w.z. meerdere verdedigingslagen in en rond een te beveiligen object of rond digitale informatie) en de INCI/DETAR-methode (tijdpadanalyse op basis van DHM®).

CHECK:

AVAQ ondersteunt bij het analyseren van de veranderingen en het effect van de beschermingsmaatregelen. Voor het monitoren en controleren hebben we verschillende tools tot onze beschikking, zoals interne audits, managementreviews en mystery guests.

ACT:

Verandert er iets in de dreigingen en/of kwetsbaarheid? Dan moet je gaan bijsturen. Gaat er toch iets fout, bijvoorbeeld bij een datalek, fysieke dreiging of fraude, dan regisseren wij het crisismanagement.

Door deze cyclus telkens opnieuw te doorlopen en de genomen maatregelen bij te stellen, houd je grip op de risico’s en regie over de balans tussen veiligheid en vrijheid.

Regie in Securitymanagement

Samen werken aan integrale beveiliging

Kies voor weloverwogen, effectieve beveiligingsmaatregelen die goed aansluiten bij de behoeften en risico’s van je organisatie en voldoen aan de normen en vergunningen.

Krijg grip op beveiligingsrisico’s

Regie in privacymanagement

Zonder privacy is er geen vrijheid

Ga op een goede manier om met persoonsgegevens, voldoe aan de privacywetgeving en voorkom privacy-incidenten.

Krijg regie over privacyvraagstukken

Regie in integriteitsmanagement

Zeker van je zaak

Wij bevorderen, bewaken en borgen integriteit in je organisatie. Met een juiste balans tussen vertrouwen en waakzaamheid. We ondersteunen bij het vormgeven van het integriteitsbeleid en het implementeren van passende maatregelen. Daarnaast verzorgen we screenings van medewerkers. Gaat het toch mis, dan voeren we integriteitsonderzoek uit.

Ontdek hoe je een integere organisatie vormt

Family security office

Regie op beveiliging van personen en families

Wij zorgen dat jij en je familie zich veilig voelen. Zonder onnodige vrijheden op te geven.

Ontdek hoe wij de persoonlijke levenssfeer van gezinnen beschermen

Waarmee kunnen we helpen?

Wij helpen je graag verder

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Heb je een dringende vraag of verzoek? Bel +31 850 825 580 (24/7 bereikbaar).

Neem vrijblijvend contact met ons op
AVAQ is specialist in risicomanagement. Ons doel: een optimale balans tussen risico’s en veiligheid. Zodat jij je vrij voelt om te leven en te werken zoals jij dat wilt.

Actueel

Avaq actueel

Nieuwsoverzicht —

Een nieuw gezicht bij AVAQ – Stephan van der Weerd

06/09/2022

Per september is Stephan gestart met zijn onderzoeks- en meeloopstage bij AVAQ. De onderzoeksvraag van […]

Lees meer

Marktlink kiest voor samenwerking AVAQ

06/07/2022

AVAQ ondersteunt Marktlink op het gebied van privacymanagement en informatiebeveiliging. Marktlink onderstreept met deze samenwerking […]

Lees meer

Vacature: Junior Security Consultant

20/04/2022

Van een integraal beveiligingsplan voor de bescherming van intellectueel eigendom tot intrudertesten bij een douane-entrepot, […]

Lees meer

Van biermagnaatbeveiliger tot specialist in risicomanagement

15/02/2022

Veertien jaar lang was hij betrokken bij het beveiligingsteam van de familie en firma Heineken. […]

Lees meer