Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28/04/2020

Elk jaar organiseert de International Labour Organization (ILO) op 28 april de ‘Wereld Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’. Op deze dag ligt er extra focus op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekte. Dit is, zeker in deze tijd, geen onbelangrijk onderwerp. Het thema van dit jaar is onvermijdelijk – Stop de pandemie: Veiligheid en gezondheid op het werk kunnen levens redden.

Organisaties, bedrijven en instellingen staan momenteel voor een enorme (nieuwe) uitdading wat betreft het beschermen van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De maatregelen die per land genomen worden dwingen bedrijven volgens aangepaste richtlijnen te werken, iets dat voor de meesten van ons nieuw is.

In één van onze voorgaande blogs deelden wij al tips hoe om te gaan met deze situatie en je medewerkers (en o.a. hun privacy). Bijvoorbeeld: blijf medewerkers actief en structureel informeren over de huidige situatie, dit voorkomt onrust en onnodig gevaar. Onze corona-MINDMAP bevat actuele belangrijke informatie, tools, (hulp)maatregelen en tips hoe Nederlandse ondernemingen de bedrijfscontinuïteit zo goed mogelijk kunnen blijven borgen in deze coronatijd. Binnenkort delen wij een nieuwe Mindmap met tips, informatie en tools voor het op een veilige en verantwoorde manier teruggaan naar de “normale” werkvloer. Houd onze website en LinkedIn in de gaten voor meer informatie.

AVAQ geeft grip op risico’s en zorgt voor een veilige en gezonde werkvloer. Ook in coronatijden helpen wij verder,  neem vrijblijvend contact met ons op.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Toolboxmeeting: wat is het en waarom?

23/04/2020

Optimale bedrijfscontinuïteit komt mede tot stand door goede bedrijfsveiligheid. Een toolboxmeeting draagt bij aan een goede, duidelijke en veilige werkvloer en daarmee aan de totale bedrijfsveiligheid. In deze blog vertellen we wat een toolboxmeeting is en wat de meerwaarde hiervan is.

Wat is het?

Een toolboxmeeting is een korte presentatie of een werkoverleg over een veiligheidsthema binnen het bedrijf. Dit thema kan bijvoorbeeld zijn:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Gereedschappen;
 • Werken op hoogte;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Werken op of aan het water.

Een toolboxmeeting is bestemd voor leidinggevenden, uitvoerend personeel en derden. Tijdens een toolboxmeeting geef je informatie over het herkennen van gevaren omtrent het veiligheidsontwerp en leg je uit hoe de medewerker zich hiertegen kan beschermen. Ook wordt er verteld hoe de situatie kan worden verbeterd. AVAQ begeleidt bij het opzetten en uitvoeren van toolboxmeetings als onderdeel van de totale bedrijfsveiligheid. Onze safety- & security -expert Daniël is gedreven in de implementatie hiervan en zorgt voor de juiste aanpak afgestemd op het bedrijf.

Verplicht bij VCA-certificering

Voor VCA-gecertificeerde bedrijven geldt een minimumfrequentie voor het houden van een toolboxmeeting. VCA staat voor: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Bedrijven met een VCA certificaat tonen aan dat ze over voldoende kennis beschikken van veiligheid, gezondheid, milieu en een veilige en gezonde werkomgeving willen creëren. Het frequentieniveau waar VC-gecertificeerde bedrijven aan moeten voldoen is afhankelijk van het VCA-niveau waar zij aan moeten voldoen.

 • VCA*: vier keer per jaar;
 • VCA**: tien keer per jaar;
 • VCA Petrochemie: tien keer per jaar.

Niet VCA-gecertificeerd?

Bij niet VCA-gecertificeerde bedrijven is er geen verplichte minimumfrequentie voor het houden van toolboxmeetings. Toch is het verstandig om dit regelmatig te doen zodat medewerkers up-to-date blijven over de gevaren tijdens de werkzaamheden op de werkvloer en hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen.

Verklein de kans op bedrijfsongevallen

Met een toolboxmeeting verklein je de kans op bedrijfsongevallen. Medewerkers die zich bewust zijn van veiligheidsrisico’s zijn meer alert op de werkvloer. Daarnaast zijn bedrijven vanuit de Arbowet verplicht om medewerkers voor te lichten over de risico’s die horen bij de werkzaamheden en de maatregelen die er tegen kunnen worden genomen, een toolboxmeeting is hiervoor een goede manier. Met een toolboxmeeting verbeter je de bedrijfsveiligheid en daarmee de bedrijfscontinuïteit, een win-winsituatie dus.

Toolboxmeetings organiseren binnen jouw bedrijf? Onze safety & security expert Daniël ondersteunt bedrijven bij het uitdenken en organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Toolboxmeeting

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Een VOG: hoe werkt dat precies?

15/04/2020

Binnen iedere organisatie zijn er functies waarbij vertrouwelijke taken worden uitgevoerd. Je wilt dan ook medewerkers in dienst hebben die je kunt vertrouwen. Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) kan hierbij een behulpzaam onderdeel zijn en is voor sommige functies zelfs verplicht. Je krijgt hiermee inzicht in eventuele risico’s die medewerkers meebrengen.

Vanuit AVAQ raden onze veiligheidsexperts altijd aan om (potentiële) medewerkers een VOG aan te laten leveren. Bij de employment screeningen die wij uitvoeren is dit een vast onderdeel en weten wij precies op welke onderdelen deze aangevraagd moet worden, wordt deze door onze onderzoeker gecontroleerd en vergeleken met de andere informatie aangeleverd voor de screening. Een VOG aanvraag op zichzelf kan geen volledig beeld geven van de mate van integriteit richting de toekomst, hier zijn veel meer factoren bij betrokken. Daarom is een VOG aanvraag bij onze employmentscreeningen slechts een onderdeel van het groter geheel, zodat werkgevers een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de integriteit van (toekomstige) medewerkers.

Wat is een VOG precies?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van een persoon geen of wel bezwaar vormt voor het vervullen van een functie. Met het (justitiële) verleden van een persoon worden strafbare feiten van deze persoon bedoelt, denk bijvoorbeeld aan verduistering, openbaar dronkenschap, onwenselijk handelen met kinderen. De relatie tussen (eventuele) strafbare feiten en de functie die de persoon (gaat) uitvoeren wordt onderzocht door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis). Een VOG wordt afgegeven bij een positief resultaat in relatie tot de functie die iemand gaat uitoefenen.

Hoe wordt een VOG aangevraagd?

 1. De werkgever start de VOG-aanvraag door de persoon uit te nodigen voor een VOG-aanvraag via de gemeente (op papier) of digitaal;
 2. De persoon vult de benodigde gegevens in en verstuurt de aanvraag;
 3. De persoon wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis) getoetst op eventuele strafbare feiten in relatie tot de functie;
 4. De persoon ontvangt bij goed resultaat de VOG binnen 1 tot 4 weken per post.

Dit is belangrijk

Het is raadzaam om nieuwe medewerkers een VOG aan te laten leveren voor zij starten binnen jouw bedrijf. Vermeldt vooraf (bijvoorbeeld in de vacature) dat dit onderdeel uitmaakt van het aanname proces, hiermee creëer je een extra drempel om niet integere personen eventueel op afstand te houden. Laat weten of jij als bedrijf de kosten hiervoor draagt. Bepaal welk toetsingspofiel aansluit op de functie van de persoon. Wanneer het om een toetsing voor een dienstverband gaat is dit over het algemeen één van onderstaande profielen:

 • Algemeen profiel (hierbij kan getoetst worden op de risicogebieden informatie, geld, goederen, diensten, zakelijke transacties, proces, aansturen organisatie, personen);
 • Financiële dienstverlening;
 • Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier;
 • Juridische dienstverlening;
 • Onderwijs.

Wanneer de persoon de VOG heeft ontvangen dient hij/zij deze aan jou als bedrijf te overhandigen voor inzage. Let hierbij op de volgende punten:

 • De datum: controleer de datum waarop de VOG is afgegeven, laat deze bij controle niet ouder zijn dan een half jaar zodat een actueel beeld verkregen kan worden;
 • De echtheid: controleer of de VOG geen vervalsing is. Hier vind je een aantal kenmerken waaraan je een echt exemplaar kunt herkennen;
 • De basisgegevens: controleer de NAW-gegevens en overige gegevens zoals geboortedatum;
 • Wel of geen bezwaren: ga goed na wat de uitkomst is van de verklaring en of er eventuele bezwaren zijn.

Een VOG is een vaststelling uit het verleden en geeft geen garanties voor de toekomst. Een goed resultaat betekent niet automatisch dat er geen strafbare feiten zijn geweest. Justis bekijkt alleen strafbare feiten binnen de ’terugkijktermijn’, deze verschilt per functie en hangt af van de leeftijd van de persoon. Daarnaast wordt gekeken naar de relatie tussen de mogelijke strafbare feiten en de functie, wanneer deze geen bezwaar vormen voor de functie worden deze niet vermeld (een snelheidsovertreding is bijvoorbeeld relevant voor de functie van taxichauffeur maar niet voor een docent). Tevens wordt er een belangenafweging gemaakt door Justis: weegt het belang van de persoon zwaarder dan het risico voor de samenleving bij het afgeven van de VOG?

Een VOG-aanvraag is onderdeel van een groter geheel wanneer het gaat om een integere organisatie, de experts van AVAQ adviseren graag hoe dit bij jouw bedrijf het beste ingericht kan worden, neem contact met ons op.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Welke phishing vormen vissen in de vijver?

06/04/2020

Phishing gebeurt altijd, maar juist in mindere tijden worden cybercriminelen actiever. Momenteel wordt er bijvoorbeeld veel misbruik gemaakt van het coronavirus: mails met gratis mondkapjes en geld werven voor slachtoffers zijn enkele voorbeelden. Lees hier actuele corona-phishing manieren.

Een vorm van internetoplichting 

Wat is phishing precies? Phishing is een vorm van internetoplichting waarbij cybercriminelen toegang krijgen tot (persoonlijke/bedrijfs) gegevens of malware installeren op computers/mobiele devices. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ongemerkt te klikken op een ”besmette” link. Veel voorkomende manieren zijn via sms, e-mail en Whatsapp. Vaak gebeurt phishing vanuit de naam van een (voor jou) bekend persoon, overheidsorganisatie, bank, bedrijf of werkgever. Op deze manier kan er grote (financiële of imago)schade aangericht worden aan personen en bedrijven. 

Herken phishing

Er zijn een aantal kenmerken waar phishing aan herkent kan worden:

 • Spoed of waarschuwing: Phishing heeft vaak een hoge urgentie. Zo omvatten de berichten vaak (laatste) waarschuwingen of spoedmeldingen. De boodschap geeft vaak aan dat er onprettige gevolgen zijn wanneer er geen actie ondernomen wordt.
 • (Persoonlijke) gegevens: In veel gevallen wordt er gevraagd om persoonlijke- of bedrijfsgegevens, zoals rekeningnummers, creditcardgegevens, geboortedatum of wachtwoorden. Banken, overheidsorganisaties en andere bedrijven vragen hier nooit naar via e-mail of andere berichten. Zij zullen altijd vragen of om bijvoorbeeld langs te komen op het kantoor.
 • Aanhef: Als je een klant of bekende bent van een bedrijf, dan staat er in de aanhef vrijwel altijd minimaal de juiste bedrijfsnaam of achternaam en ‘heer’ of ‘mevrouw’. Let op wanneer je in situaties wordt aangesproken met een algemene term zoals ‘Geachte heer/mevrouw’, ‘als klant van ons’ of helemaal geen aanhef of (bedrijfs)naam.
 • Vaag of onduidelijke afzender: Een phishingbericht kan een normaal ogende afzender hebben, echter hebben ze vaak een vaag of onduidelijk e-mailadres, nummer of een naam die net niet helemaal klopt. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een afgeleide versie van een echt bedrijf. Check dus altijd het e-mailadres als je een mail niet vertrouwt. Dit kan gecontroleerd worden door het e-mailadres naar het deel achter ‘@’ te kijken. Bedrijven maken nooit gebruik van een gratis mailbox, dus e-mailadressen die bijvoorbeeld eindigen op ‘@hotmail.com’, ‘@outlook.com’ of ‘@gmail.com’ zijn niet betrouwbaar wanneer het om bedrijven gaat. Let ook op de spelling van het e-mailadres. Met ‘noreply@tikki.nl’ lijkt bijvoorbeeld niets aan de hand. Echter spel je de naam van het betaalbedrijf met een extra e: ‘Tikkie’.
 • Bestanden en linkjes: Phishingberichten bevatten vaak bijgevoegde bestanden en/of linkjes. Zip-bestanden worden nooit verstuurd door overheidsorganisaties of andere bedrijven. Open die dus niet. Je kunt het beste contact op nemen met de betreffende organisatie wanneer je geen toegestuurde bestanden verwacht. Als je je muis (zonder te klikken) boven een mail houdt, dan krijg je te zien naar welk webadres de link verwijst. Klik de link niet aan wanneer je het webadres niet kent of niet vertrouwt.

Phishing voorkomen binnen bedrijven

Wat kun je doen om phishing te voorkomen binnen jouw bedrijf? Zorg ten eerste voor bewustwording onder medewerkers. Phishing is alleen succesvol als een persoon op een link of bestand klikt die ”besmet” is. De kans op succesvolle phishing wordt verkleind wanneer jouw medewerkers weten hoe zij phishing kunnen herkennen. Daarnaast is het verstandig om de e-maildienst waarvan het bedrijf gebruikt maakt te voorzien van een spamfilter. Een dergelijk filter houdt phishingmails zo veel als mogelijk tegen. Het is belangrijk dat medewerkers phishing kunnen melden, zonder dat zij zich daarvoor hoeven te schamen of ontslagen kunnen worden. Creëer daarom een veilig meldpunt voor phishing en benadruk dat het de beste kan overkomen en dat het niet melden van phishing grotere gevolgen kan of zal hebben. Je merkt vaak pas dat er sprake is geweest van phishing als de schade al is aangericht. Hoe langer het duurt om het lek te dichten, hoe groter de schade zal worden.

Phishing aanpakken en voorkomen binnen jouw bedrijf? AVAQ geeft grip op risico’s, neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Veilig thuis werken? Gebruik VPN

01/04/2020

Door het coronavirus zit een groot deel van Nederland thuis: scholen zijn gesloten en veel bedrijven houden hun deuren dicht. Grote kans dat veel mensen aan hun keukentafel zitten met een laptop, het werk moet immers doorgaan. Binnen de kantoormuren en via de kantoor Wi-Fi wordt je vaak goed beschermd, maar ook thuis is het belangrijk op een veilige manier te blijven werken. Hoe zorg je ervoor dat dit gebeurt? 

Een VPN-verbinding helpt bij veiliger thuis werken. Het zorgt voor betere privacy op het internet en het verkleint de kans op data-onderschepping (zowel persoonlijke als van jouw organisatie). Werken vanuit jouw bedrijf momenteel veel mensen vanuit huis? Dan is het aan te raden deze personen te voorzien van goede tools. Het aanbieden van een (betaalde)VPN-dienst, waar het bedrijf de eventuele kosten voor draagt, is onder andere een goed middel. Houdt er rekening mee dat je op deze manier niet alleen medewerkers beschermt maar ook bedrijfsinformatie. 

Veiliger internetten

Het internet brengt veel risico’s met zich mee. Denk aan identiteitsdiefstal, diefstal van (bedrijfs)gegevens, ransomware (online chantagemethode) of virussen. Dit is nog maar een kleine greep uit de risico’s. Deze risico’s kunnen deels worden beperkt door gebruik te maken van een VPN-verbinding. VPN staat voor Virtual Private Network en het zorgt voor een beveiligde verbinding tussen de gebruiker en het internet. Het internetverkeer wordt door een versleutelde virtuele tunnel gestuurd, zodat hackers en andere die hier niets mee te maken hebben, gegevens niet kunnen ”afluisteren”. In plaats van de werkelijke data, zien zij de versleutelde versie: tekens waar geen bruikbare informatie uit te halen valt.

Betere privacy 

Door gebruik te maken van een VPN-verbinding, zorg je ook voor meer privacy. De gebruiker en zijn/haar bestanden worden minder kwetsbaar. Een VPN-verbinding houdt IP-adressen en locatie’s verborgen. Bij elke verbinding wordt gebruik gemaakt van een ander IP-adres, waardoor internetactiviteiten niet herleidbaar zijn. Ook kunnen derde partijen zoals internetproviders, overheidsdiensten en (big-data)bedrijven de gebruiker minder goed volgen. 

De werking van VPN

Gratis of betaalde VPN? 

Er zijn verschillende soorten VPN-aanbieders waarbij gekozen kan worden voor gratis of betaald. Gratis VPN-diensten hebben vaak een beperkt datalimiet en/of een mindere snelheid. Let ook op: een gratis VPN-dienst kan een dataverzamelaar zijn. De dienst zorgt ervoor dat advertentiebedrijven jou minder goed kunnen volgen, maar tegelijkertijd willen zij ook geld verdienen. Dit doen ze door gegevens over internetgebruik door te verkopen aan derden. Betaalde VPN-diensten zijn over het algemeen een stuk veiliger. Ook hebben deze diensten meer datalimiet, een hogere snelheid en het voordeel dat het aantal servers waarmee je verbinding kunt maken groter is. Op VPNgids.nl worden de best geteste VPN-diensten bijgehouden met voor-, nadelen en kosten. 

Medewerkers veilig thuis laten werken? Onze veiligheidsexperts geven een compleet advies op maat. Houdt grip op (digitale)risico’s, neem vrijblijvend contact met ons op. 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer