Tik op de vingers voor screenen social media.

11/07/2016

In juli jl. werd een bekend Nederlands recherchebureau ”op de vingers getikt” door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bedrijf had onder andere social media profielen van kandidaten opgenomen in de onderzoeksdossiers, waaronder in sommige gevallen zelfs het vriendenoverzicht, en deze rechtstreeks gedeeld met de opdrachtgever en derden, zonder medeweten van de kandidaat.

Onderzoek moet proportioneel zijn

Bij het uitvoeren van een (pre-employment) screening richting een persoon is het van belang dat er proportioneel gehandeld wordt. Zowel voor de opdrachtgever als de kandidaat. Een open vizier en goed inschatten van de relevantie van informatie is daarom ten alle tijden van belang.

217322 tumblr inline o5goxrbhu11rz56tl 500%20(1) 69a164 original 1468230027

Bij Vidocq, het bedrijfsrecherchebureau van AVAQ Groep, worden dagelijks screenings uitgevoerd. Deze bevatten altijd gevoeligheden omdat er gewerkt wordt met persoonsgegevens. Wij gaan hier secuur mee om. Enkel informatie die relevant is en wat wettelijk is toegestaan wordt opgenomen in het onderzoeksdossier. Hoor en wederhoor wordt ten alle tijden toegepast.

De screeningsparadox: onderzoek door een niet-onderzoeksbureau

Er zijn in Nederland partijen die (pre-employment) screenings uitvoeren of schermen met dit begrip terwijl ze niet in het bezit zijn van de juiste vergunningen. Dat is toch vreemd: integriteit zou toch getoetst moeten worden door een organisatie die zelf ook integer is.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de toetsingscriteria voor de betrouwbaarheid van een screeningsbureau op een rijtje gezet, Vidocq voldoet aan alle criteria:

  • Vidocq bezit het keurmerk Particulier Onderzoeksbureau (POB) van de Nederlandse Veiligheidsbranche;
  • Vidocq beschikt over een geldige POBvergunning. Justis geeft die vergunning af na een screening;
  • Het personeel beschikt over toestemming van de politie;
  • Vidocq is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft een registratienummer;
  • Vidocq conformeert zich aan de in regelgeving opgenomen (privacy)gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus;
  • Vidocq houdt zich aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling.

Meer weten over (pre-employment) screening of een rechercheonderzoek?

Lees onze blog over het screenen van (toekomstige) medewerkers op de juiste manier of lees meer over Vidocq bedrijfsrecherche.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Extra aandacht nodig voor veiligheid op de bouw.

06/07/2016

Direct toezicht en goede communicatie zijn essentieel.

De Inspectie SZW meldt dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouw ten opzichte van vorig jaar sterk is toegenomen.

De stijging van 56% komt onder meer door de toename van de bouwproductie. Daarnaast spelen direct toezicht op de werkvloer en communicatie (met name door verschillende talen en goede samenwerkingsafspraken) een belangrijke rol.

De opdrachtgever van een bouwproject heeft een belangrijke rol als het gaat om veiligheid. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat er een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) wordt opgesteld waarin de afspraken staan die zorgen dat er veilig en gezond wordt gewerkt.

Allround Security Company, onderdeel van AVAQ Groep, helpt opdrachtgevers bij het opstellen van een onafhankelijk V&G-plan en verzorgt direct toezicht en coördinatie aangaande veiligheid namens de opdrachtgever. Op deze manier is voor iedereen duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle medewerkers op de bouwplaats.

216783 thumb img 2143 1024 69d87c original 1467820430

Medewerkers van Allround Security Company in de vroege ochtend op de bouwplaats voor het uitvoeren van V&G-coördinatie.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer