Gedeputeerden worden gescreend door externe bureaus

16/03/2015

Een rondvraag bij de provincies

De integriteitsrisico’s van provincie bestuurders worden meer dan ooit onder de loep genomen. Met de komende verkiezingen nemen provincies een besluit hoe ze de integriteitsrisico’s van nieuwe provinciebestuurders in kaart gaan brengen. Voor het eerst worden hiervoor externe bureaus ingeschakeld.

Het doel is om integriteit beter te borgen, volgens de pas aangescherpte Provinciewet, en het in kaart brengen van de kwetsbaarheid met het oog op de toekomstige portefeuille. Provincies mogen zelf beslissen of ze hiervoor externe expertise in huis halen.

Uit rondvraag bij de twaalf provincies, verricht door AVAQ Groep, blijkt dat nog niet alle provincies een besluit genomen hebben over het wel of niet inschakelen van externe expertise. Enkele provincies zijn zeer uitgesproken over de vraag of ze met externe bureaus in zee gaan of niet, anderen zijn nog zoekende naar de manier waarop ze de integriteitsvraagstukken gaan oppakken. De provincies die geen externe expertise in huis halen brengen zelf de integriteitsrisco’s in kaart. Dit wordt gedaan door een integriteitscommissie die in de meeste gevallen gevormd wordt door de Commissaris van de Koning, de kabinetschef en de griffier. In de overige gevallen neemt een externe deskundige zitting in de beoordelingscommissie.

Vidocq, het onderzoeksbureau van AVAQ Groep, is specialist op het gebied van integriteitsonderzoek van personen. De uitvoering van deze onderzoeken wordt gedaan door personeel dat is erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer