Het verhoogde risico door bekendheid en online zichtbaarheid

25/08/2020

Onlangs was de overval op YouTube-ster Nikkie de Jager in het nieuws. Zij en haar vriend zijn thuis onder schot gehouden. Een dergelijke inbreuk op de persoonlijke leefsfeer is één van de ergste dingen die een persoon kan overkomen. Dit wil niemand meemaken, maar hoe voorkom je dat?

In geval van een verhoogd risicoprofiel, zoals bij Nikkie de Jager, is het essentieel dat de juiste beveiligingsmaatregelen zijn georganiseerd. Deze maatregelen dienen afgestemd te zijn op de persoonlijke situatie zodat ongewenste gebeurtenissen zo veel mogelijk worden voorkomen. En mocht het toch misgaan dan is vroegtijdige detectie en adequate reactie noodzakelijk om gevolgschade te beperken.

Een verhoogd risicoprofiel door attractiviteit

Bij vooraanstaande welgestelde personen is de kans om doelwit te worden van bewuste criminele activiteiten aannemelijk. Factoren als de mate van attractiviteit, de mate van (online) zichtbaarheid (van attractiviteit) en de mate van beveiligingsmaatregelen hebben invloed op de motivatie van een mogelijke dader.

  • Attractiviteit: de aantrekkelijkheid van bezittingen van een persoon voor anderen. Er is vaak sprake van hogere attractiviteit bij personen die bekend en/of vermogend zijn;
  • (Online) zichtbaarheid (van attractiviteit): de hoeveelheid aan informatie die er openbaar over de persoon te vinden is (ongeacht of zij hier zelf invloed op hebben);
  • Beveiligingsmaatregelen: de mate waarin maatregelen zijn georganiseerd;
  • Gemotiveerde dader: persoon die bewust criminele activiteiten onderneemt.

Nikkie de Jager is een online beroemdheid met 14,3 miljoen volgers op Instagram en 13,5 miljoen YouTube abonnees. Op basis van online bronnen is bekend dat Nikkie de Jager vermogend is, zij zou op jaarbasis meer dan €700.000,- verdienen en begin dit jaar heeft zij nog een BMW i8 verkocht voor €108.000,-. Er is dus sprake van een hoge attractiviteit. Daarnaast is er veel informatie over haar en haar leven online terug te vinden. De combinatie van een hoge attractiviteit en een hoge mate van (online) zichtbaarheid (van attractiviteit) maken het essentieel dat er beveiligingsmaatregelen zijn georganiseerd die passen bij het verhoogde risicoprofiel.

Gepaste beveiligingsmaatregelen

Een verhoogd risicoprofiel heb je niet altijd zelf in de hand. Je kunt tot op zekere hoogte je (online) zichtbaarheid beperken en attractiviteit verbergen, maar deze informatie kan ook door anderen bekend worden gemaakt. In het geval van Nikkie de Jager is onder andere haar woonlocatie gepubliceerd op bekendeburen.nl.

Indien er geen gepaste beveiligingsmaatregelen worden genomen dan blijft het risicoprofiel van een persoon verhoogd. Maatregelen moeten in balans zijn met de overige onderdelen. Onze maatregelenmatrix geeft inzicht in de typen maatregelen die nodig zijn om risico’s te voorkomen, beperken en beheersen.

De juiste combinatie en synergie tussen beveiligingsmaatregelen zijn essentieel in geval van een verhoogd risicoprofiel. Op zichzelf staande maatregelen, zoals een hekwerk en cameradetectie zijn onvoldoende.

 

(Emotionele) schade beperken door te vertragen

Het is niet altijd mogelijk om alle risico’s te voorkomen. Toch wil je dan de juiste maatregelen in zetten om te vertragen en te detecteren zodat gevolgschade kan worden beperkt.

Daniël de Jong zegt hierover: ”Vertragen en detecteren zijn essentiële factoren wanneer het gaat om het beperken van gevolgschade, dit geldt voor zowel fysieke als digitale beveiliging. Wanneer inbrekers worden gesignaleerd door gronddetectie zodra zij het terrein betreden kan er vanuit de woning direct (automatisch) alarm worden geslagen voordat zij de woning hebben bereikt. Dit kan ervoor zorgen dat de woning nog tijdig gesloten kan worden, personen zich nog naar een eventuele saferoom kunnen verplaatsen en hulpdiensten snel aanwezig kunnen zijn.’’

Om vertragend en detecterend te kunnen werken moet er sprake zijn van meerdere beveiligingsschillen. In iedere schil dienen er passende maatregelen getroffen te zijn, afgestemd op het soort ruimte of informatie dat zich in deze schil bevindt.

Verschillende risicomomenten

Wanneer het gaat om veiligheidsrisico’s moet niet alleen gedacht worden aan de woonlocatie. De juiste maatregelen moeten ook getroffen worden op andere locaties waar personen zich begeven en naartoe verplaatsen, zoals werklocaties, scholen, vakantiehuizen en/of vaste (sport)clubs.

De boodschap is dat een beveiligingsplan zo sterk is als het zwakste onderdeel. Het is waarschijnlijker dat een gemotiveerde dader zal toeslaan op een moment dat de beveiligingsmaatregelen minimaal zijn.

Family Security Office

Vanuit het Family Security Office ondersteunt AVAQ welgestelde vermogende personen bij het nemen van de juiste beveiligingsmaatregelen door bovenstaande modellen te integreren in onze aanpak:

  • Om risico’s te kunnen voorkomen, beperken en beheersen worden fysieke, digitale en personele maatregelen genomen, afgestemd op het risicoprofiel van de persoon;
  • Er wordt adequaat beveiligd door te werken met schillen (compartimenten) waardoor vertraagd en gedetecteerd kan worden;
  • Alle fysieke risicomomenten worden in kaart gebracht: woonlocatie, (werk)locaties en overige activiteiten). De juiste maatregelen worden getroffen voor de momenten waarop sprake is van verplaatsing tussen deze locaties.

Deze combinatie maakt dat het nemen van de juiste beveiligingsmaatregelen voor personen met een verhoogt risicoprofiel maatwerk is. Het gaat hierbij niet om de hoeveelheid aan maatregelen (kwantiteit) maar om het nemen van de juiste maatregelen (kwaliteit) afgestemd op de persoon, de familie en de situatie. Zo streven wij naar een veilige omgeving waar onze klanten met een goede gemoedsrust kunnen wonen, leven en werken.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Veiliger werken door security awareness

20/08/2020

Is jouw organisatie voorzien van fysieke én digitale securitymaatregelen? Goed bezig! Alleen ben je er dan nog niet. Om deze maatregelen goed te borgen is awareness ook van belang. Security awareness onder medewerkers is essentieel wil je een goed beveiligde organisatie hebben, de mens blijft immers de zwakste schakel. In deze blog lees je wat security awareness is en hoe je ervoor zorgt dat het goed in jouw organisatie kan worden geïmplementeerd.

Wat is security awareness?

Letterlijk vertaald betekent security awareness: beveiligingsbewustzijn. Dit is het bewustzijn dat medewerkers hebben over digitale en/of fysieke beveiliging, de risico’s die er zijn en hoe deze kunnen worden beperkt. Security awareness zorgt ervoor dat medewerkers weten hoe zij dreigingen kunnen herkennen en hoe zij daar op de juiste manier op moeten reageren. Denk bijvoorbeeld aan een phishingmail: jouw medewerkers zullen hier veel minder snel in trappen wanneer zij er voldoende bewustwording over hebben.

Medewerkers zijn zich van geen kwaad bewust

De mens is de zwakste schakel. Daarom is het van groot belang dat je er als werkgever voor zorgt dat medewerkers goede bewustzijn hebben. Beveiligingsmaatregelen die jouw organisatie heeft geïmplementeerd zullen niet effectief zijn zolang jouw medewerkers het nut er niet van inzien. Een voorbeeld: de deur naar de kantoorruimte is voorzien van toegangscontrole door middel van een toegangspas. Medewerkers vinden het vervelend dat zij elke keer wanneer ze de kantoorruimte willen betreden hun toegangspas moeten pakken. Daarom besluiten ze de prullenbak voor de deur te plaatsen, zodat de deur open blijft staan. Het resultaat: iedereen kan ongemerkt de kantoorruimte binnenkomen. De medewerkers zijn zich van geen kwaad bewust, maar het kan tot incidenten leiden met schade voor de organisatie als gevolg.

Drie essentiële factoren

Zijn jouw medewerkers nog niet (voldoende) beveiligingsbewust? Dan is het van belang dat je security awareness gaat implementeren in jouw organisatie. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een e-learning, een awareness game of een fysieke workshop. Er zijn een aantal factoren die essentieel zijn om security awareness succesvol te kunnen implementeren bij jouw medewerkers:

  • Herhaling: een goede security awareness training is effectief, maar niet voor lang als er geen blijvende herhaling is. De opgedane kennis zal uiteindelijk wegzakken of verouderd raken als medewerkers er niet periodiek aan worden herinnerd. Manieren voor herhaling zijn bijvoorbeeld het sturen van een fictieve phishingmail als test of het periodiek ophangen of sturen van informatieve posters;
  • Actieve betrokkenheid: een eenvoudige kijk- en luisterpresentatie zal weinig effect hebben, omdat de aandacht van medewerkers uiteindelijk zal afdwalen. Dit kun je voorkomen door medewerkers bijvoorbeeld deel te laten nemen aan een quiz met een prijs voor de winnaar. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een originele escaperoom speciaal gericht op security awareness. Over het algemene werken out-of-the-box security awareness trainingen waarbij medewerkers verrast worden beter dan de doorsnee trainingen;
  • Impact makende gebeurtenis: gebeurtenissen die impact op iemand maken worden niet snel vergeten. Wat betreft security awareness kun je bijvoorbeeld een in scene gezette diefstal van gevoelige informatie laten plaatsvinden. Hiervoor kun je (zonder medeweten van de medewerkers) een mysteryguest inhuren die aan het eind van de dag de resultaten presenteert. Dit zal impact hebben op de medewerkers en zij zullen in het vervolg niet meer zomaar gevoelige informatie laten liggen.

AVAQ is specialist in bedrijfsveiligheid en digitale veiligheid. Onze adviseurs bieden hulp bij het implementeren van security awareness binnen jouw organisatie in combinatie met bovenstaande drie factoren. Samen maken wij jouw medewerkers een sterkere schakel in de beveiliging van jouw organisatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken naar de security awareness  mogelijkheden voor jouw organisatie. AVAQ geeft jouw organisatie grip op risico’s. 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

RI&E: het beperken en beheersen van bedrijfsongevallen

03/08/2020

Het voorkomen van bedrijfsongevallen is belangrijk. Bedrijfsongevallen zorgen voor tijdelijke afwezigheid van medewerkers en kunnen zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Hierdoor wordt de bedrijfscontinuïteit van de organisatie belemmerd. Een onmisbaar instrument voor het waarborgen van de veiligheid van jouw medewerkers op de werkvloer is een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). In deze blog lees je wat de RI&E precies inhoudt.

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een onderdeel van het arbobeleid van organisaties. Het is een instrument voor het herkennen en beheersen van gevaren binnen een organisatie. Door middel van een RI&E worden risico’s in de organisatie in kaart gebracht en zo kunnen passende maatregelen worden genomen. Een RI&E bevat onder andere een plan van aanpak voor de te nemen maatregelen en een evaluatie van arbeidsongevallen uit het verleden. Voor werkgevers is een RI&E niet alleen een handig instrument, maar vaak ook een wettelijke verplichting. Kom erachter of jouw organisatie RI&E plichtig is door de stappen in onderstaande afbeelding te volgen.

RI&E stappenplan

Bron: rie.nl

Wat levert het op?

Zoals de titel al zegt: een RI&E beperkt en beheerst bedrijfsongevallen. De RI&E maakt het mogelijk preventief te handelen tegen risico’s binnen jouw organisatie. Door preventief te handelen en daarbij de juiste maatregelen te treffen ben je in staat om de gevolgen van risico’s zo veel mogelijk te beperken. Dit leidt uiteindelijk tot minder kosten voor jouw organisatie.

AVAQ geeft grip

De adviseurs van AVAQ helpen jou bij het opstellen én implementeren van een juiste RI&E voor jouw organisatie. Samen met de eventuele preventiemedewerker kijken wij naar de volledige organisatie, zodat er een passende RI&E kan worden opgesteld.

21 t/m 25 september is het de Week van de RI&E! Houd onze LinkedIn-pagina in de gaten voor de activiteiten die dan zullen plaatsvinden.

Interesse of vragen over een RI&E voor jouw organisatie? Wij helpen graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer