Het belang van een risico- inventarisatie & evaluatie

02/11/2015

Waarom is een goede risico- inventarisatie & evaluatie (RI&E) noodzakelijk voor het creëren van goede arbeidsomstandigheden?

Goede arbeidsomstandigheden zijn een groot gezamenlijk belang van zowel werkgevers, werknemers en daarnaast ook de overheid. In de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) wordt iedere werkgever verplicht om te zorgen voor optimale arbeidsomstandigheden. Hiervoor is een arbobeleid opstellen en uitvoeren noodzaak.

Een arbobeleid is een door de werkgever opgesteld overzicht van alle risico’s die in het bedrijf voor kunnen komen. Met een RI&E zorgt u voor het gestructureerd aanpakken van risico’s om zo arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te beperken of zelfs voorkomen.

Waar bestaat een RI&E uit?

Een risico- inventarisatie en evaluatie dient uit het volgende te bestaan:

  • Inventarisatie van de (mogelijke) gevaren en de al genomen maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • Geëvalueerde risico’s die (mogelijk) aan gevaren verbonden zijn;
  • De risico’s geprioriteerd;
  • Het Plan van Aanpak met daarin maatregelen die genomen zullen worden;
  • Een BHV plan kan ook van toegevoegde waarde zijn voor uw RI&E, een goed BHV plan is van cruciaal belang voor ieder bedrijf en daarnaast ook een wettelijke verplichting.

Hieruit kan blijken dat nadere inventarisaties noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld over: gevaarlijke (afval) stoffen, welzijn, veiligheid van machines, geluid, trillingen of biologische factoren.

Daarnaast is het ook noodzakelijk om risico’s voor bijzondere categorieën werknemers te beschrijven, het kan hier dan gaan om werknemers jonger dan 18 jaar, zwangere werknemers, werknemers met een arbeidshandicap, werknemers tijdens de lactatie of werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn.

De noodzakelijk stappen van een RI&E

Bij het opstellen van een RI&E wordt ook een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin staan de noodzakelijke maatregelen om de risico’s aan te pakken. Ook dient hierin opgenomen te worden binnen welke termijn en door wie dit uitgevoerd moet worden. Wanneer dit allemaal opgesteld is wordt het voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst of –deskundige. De RI&E wordt dan beoordeeld op compleetheid, betrouwbaarheid en actualiteit, waarna een advies wordt uitgebracht over het Plan van Aanpak.

‘’Bron: http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie—evaluatie#’’

Voorkomen van onnodige incidenten doet u met een goede en volledige Risico- Inventarisatie & Evaluatie. Zorg voor optimale arbeidsomstandigheden

(Bron: arboportaal.nl)

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer