AVAQ staat voor kwaliteit, professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid.

20/05/2019

AVAQ geeft opnieuw blijk van kwaliteit, professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid. Ons Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau is vernieuwd en ons kwaliteitscertificaat, NEN-EN-ISO 9001:2015, is verlengt. 

Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

Het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau wordt uitgegeven door de Nederlandse Veiligheidsbranche. Vidocq, het onderzoeksbureau van AVAQ, geeft met dit keurmerk de garantie zich te houden aan wet- en regelgeving, een belangrijke borging richting onze opdrachtgevers. Vidocq is hiermee getoetst op de juiste toepassing van de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. Deze code ziet er tevens op toe dat onze werkwijze in overeenstemming is met privacywetgeving (AVG/GDPR). Bekijk onze registratie hier.

Met ons onderzoeksbureau geven wij grip op integriteit door het uitvoeren van employmentscreeningen en fraudeonderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met integriteitsbeleid en -vraagstukken.

NEN-EN-ISO 9001:2015

AVAQ is sinds 2015 NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. Vorig jaar behaalde wij de nieuwe certificering NEN-EN-ISO 9001:2015 en deze is dit jaar weer verlengt. Door de tussentijdse toetsing van deze internationale norm blijft kwaliteit bij AVAQ geborgd. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn onderdeel van onze kernwaarden. En deze kernwaarden zijn terug te vinden in al onze bedrijfsonderdelen: Integriteitsmanagement, Securitymanagement en ons Family Security Office.

Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau en Certificaat NEN-EN-ISO 9001:2015

Foto: Daniël de Jong met het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau en het Certificaat NEN-EN-ISO 9001:2015.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Is dit CV te mooi om waar te zijn?

10/05/2019

Het is belangrijk om risico’s binnen een organisatie zo goed mogelijk te beperken en te beheersen. Fraude, diefstal of integriteitsschendingen kunnen (veel) schade aan een bedrijf veroorzaken. Een belangrijke eerste stap in het beheersen van dit soort risico’s is het uitvoeren van een employment screening. Lees hier waarom een employment screening zo belanrijk is en waarom het verstandig is dit door een extern bedrijf uit te laten voeren.

Het belang van een employment screening

Een sollicitant heeft gereageerd op een openstaande vacature. Tijdens het gesprek komt deze sollicitant geloofwaardig over, het CV ziet er keurig uit en de sollicitant wordt in dienst genomen. Na een jaar gebeurt er iets verdachts binnen het bedrijf: er ontbreken belangrijke bedrijfsgegevens en het aantal klanten neemt plotseling af. Wat blijkt? De medewerker die een jaar geleden was aangenomen heeft deze bedrijfsgegevens doorverkocht aan concurrenten. De medewerker had hoge schulden en hij wilde op deze manier zijn schulden aflossen. De werkervaring die op het CV genoteerd stond bleek niet te kloppen en één van de aangegeven diploma’s was vervalst. Het bedrijf heeft hierdoor zowel materieel als immaterieel veel schade opgelopen. Dit kan (makkelijker) gebeuren wanneer toekomstige medewerkers niet of niet zorgvuldig worden gescreend. Door een pre-employment screening (PES) uit te voeren worden potentiële medewerkers die mogelijk risico vormen zo veel mogelijk buiten de deur gehouden. Op deze manier worden risico’s binnen jouw organisatie beperkt en beter beheerst. Een pre-employment screening legt een drempel op waardoor (nieuwe) medewerkers zich verplicht voelen transparant en eerlijk te zijn en zij zullen zien dat het bedrijf integriteit hoog in het vaandel heeft staan.

Niet alleen voor nieuwe medewerkers is het van belang om een employment screening uit te voeren. Ook voor medewerkers die binnen jouw bedrijf een andere functie gaan bekleden met meer verantwoordelijkheden is het verstandig om een employment screening uit te voeren. Dit wordt een in-employment screening genoemd (IES). Door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een medewerker zich plotseling in een vreemde of ongewenste situatie bevindt wat extra risico tot niet integer gedrag kan vormen, waardoor de medewerker toch niet zo geschikt blijkt als gedacht.

Waarom een screening uit handen geven?

Een employment screening vergt de juiste capaciteiten en neemt kostbare tijd in beslag. Als bedrijf houd je liever de focus op de kerntaken van jouw organisatie. Het is dan ook verstandig om een screening uit te laten voeren door een externe specialist. Hierdoor vang je twee vliegen in één klap: je kunt je blijven focussen op jouw kerntaken en verschillende risico’s worden beheerst door het structureel en op de juiste manier screenen van jouw personeel.
Bij het uitbesteden van een employment screening is het echter wel van belang dit door de juiste partij te laten doen. Niet iedere externe mag dit zomaar doen. Er zijn een aantal toetsingscriteria waar externe screeningorganisaties, zoals Vidocq, aan dienen te voldoen:

  • Het bezitten van een keurmerk Particulier Onderzoeksbureau (POB) van de Nederlandse veiligheidsbranche of de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus;
  • Het beschikken over een geldige POB-vergunning;
  • Het personeel heeft toestemming van de politie;
  • Het bedrijf conformeert zich aan de in regelgeving opgenomen (privacy) gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus;
  • Het bedrijf houdt zich aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP).

Vidocq, het bedrijfsrecherchebureau van AVAQ Groep, voldoet aan al deze toetsingscriteria en is daarmee een betrouwbare specialist op het gebied van employment screening. Al meer dan 15 jaar zijn wij ervaren met risicomanagement op het gebied van fraude en integriteit. Vidocq zorgt er met haar specialistische (online) screeningstools voor dat organisaties zich kunnen blijven focussen op hun kerntaken.

Vidocq, onderdeel van AVAQ Groep, is een erkend particulier onderzoeksbureau en conformeert zich aan wet- en regelgeving omtrent het uitvoeren van een employment screening. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Help, een datalek!

02/05/2019

Een datalek kan veel (imago)schade opleveren aan een organisatie, ook aan die van jou. Afgelopen jaar hebben we al veel grote en verontrustende datalekken in het nieuws voorbij zien komen. Dit wil je met jouw organisatie natuurlijk voorkomen.

Een voorbeeld van een groot datalek dat onlangs in het nieuws verscheen is het datalek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht. Door een fout van de organisatie waren dossiers van duizenden kwetsbare kinderen, interne e-mails en voicemailberichten gelekt. Bureau Jeugdzorg Utrecht mag van geluk spreken dat deze gevoelige persoonsgegevens niet verder gekomen zijn dan de twee klokkenluiders en RTL Nieuws. Het is van belang dat je weet hoe je de kans op een datalek zo klein mogelijk houdt, omdat het niet altijd zo afloopt als bij Bureau Jeugdzorg Utrecht. Een datalek of nieuws hierover kan in een korte tijd een groot publiek bereiken met grote gevolgen voor de organisatie. Zo kan het vertrouwen in een organisatie ernstig geschaad worden en zorgen voor hoge financiële kosten bij het dichten van het lek of het vergoeden van schade.

Je organisatie is zo sterk als je zwakste schakel

Lang niet elke medewerker van een organisatie begrijpt het belang van privacy en security binnen een organisatie. Ze weten bijvoorbeeld niet welke rol zij (kunnen) spelen bij het voorkomen van bepaalde incidenten of welke gevaren zulke incidenten met zich mee brengen. Bewustzijn onder medewerkers is dus erg belangrijk! Een organisatie kan alles goed ingericht hebben, maar een onbewuste medewerker kan ervoor zorgen dat dit er niet toe doet door slechts één keer onzorgvuldig te handelen. Je organisatie is dus zo sterk als je zwakte schakel (in dit geval een onbewuste medewerker). AVAQ zorgt bij organisaties voor goede bewustwording onder medewerkers door bijvoorbeeld periodieke awareness trainingen te verzorgen. Samen met jou kunnen wij bepalen welk soort trainingen het meest geschikt zijn voor jouw organisatie en haar medewerkers.

Wie kan wat bekijken?

Medewerkers hebben toegang nodig tot bepaalde gegevens om hun taken uit te kunnen voeren. Maar vaak wordt er niet gekeken naar welke toegangsrechten iemand heeft. Een medewerker die bijvoorbeeld de administratie van het personeel verzorgt, heeft geen toegang nodig tot gegevens van klanten. Sterker nog: vanuit de AVG is het beperken van deze soorten toegang een vereiste! Het is belangrijk om toegangsrechten van medewerkers te beperken door middel van een goed autorisatiebeleid. Hiermee kan worden voorkomen dat een onbevoegde medewerker bij vertrouwelijke gegevens kan komen en deze vertrouwelijke gegevens zo in verkeerde handen kunnen vallen.

Een datalek is niet te plannen, zorg daarom vandaag nog voor een goed beleid en goede awareness op dit gebied. Neem contact op met AVAQ voor meer informatie.

Datalek

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer