Hoe zorg je voor een eerlijke, integere organisatie?

08/12/2017

Het is deze week de week van de integriteit, een goed moment om extra aandacht te vestigen op dit belangrijke thema. Als partner van de week van de integriteit vertellen wij waarom het organiseren van integriteit binnen een organisatie zo belangrijk is.

Wat is integriteit?

Veel organisaties willen graag een integere organisatie zijn. Dit gaat echter niet vanzelf. Het zijn én worden van een integere organisatie vereist een goede aanpak, ook wel goed integriteitsmanagement. Wij definiëren integer zijn als: het goede doen, ook wanneer er niemand kijkt. Maar soms doen goede mensen nog steeds slechte dingen, hoe kan dat? Om er binnen een organisatie voor te zorgen dat men ”het goede” doet, is het van belang dat iedereen weet wat ”dat goede”  is. Hier kunnen, zeker binnen grotere organisaties, verschillende opvattingen over zijn. Het is dus van belang dat er één definitie van integriteit binnen het bedrijf gevormd wordt.

Begin bij de basis

Door als bedrijf één heldere definitie te vormen van integriteit wordt er een basis gecreëerd. Zorg ervoor dat deze definitie bij iedereen op de werkvloer bekend is. Eén definitie uitdragen is het begin, daarna is bewustwording van belang. Want, tussen weten en handelen zit een groot gat. Dit gat moet overbrugt worden om te komen tot een integere bedrijfscultuur. Bewustwording helpt hier bij en kan gecreëerd worden op verschillende manieren, waarbij herhaling van belang is. Denk hierbij aan het geven van workshops, trainingen en lezingen. Maak integriteit tastbaar binnen de organisatie. Leg de manier waarop jij als organisatie met integriteit om wilt gaan vast en zorg hiermee voor verankerd integriteitsmanagement.

Bescherm je bedrijfsreputatie

Het creëren van een integere organisatie is belangrijk om medewerkers een vertrouwder en veiliger gevoel binnen de organisatie te geven. Zij weten waar ze aan toe zijn en wat er precies verwacht wordt. Door het hebben van een integere cultuur worden er minder snel grenzen overschreden die bedrijfsschade kunnen aanrichten. Zo zorgt u automatisch dat incidenten voorkomen en beheerst worden. Hiermee is integriteitsmanagement dus een investering die het bedrijfsresultaat en daarnaast ook de bedrijfscultuur ten goede komt. Mocht er toch wat voorvallen, dan zijn er met opgestelde integriteitsrichtlijnen meer handvaten om direct en krachtdadig te kunnen optreden. Bepaalde gedragingen die niet in lijn liggen met de integriteitsrichtlijnen worden sneller onderkend en beheerst met de juiste maatregelen. Op deze manier zorgt goed integriteitsmanagement voor het beschermen van je bedrijfsreputatie.

Hoe borg je integriteit?

Het hebben van een integere bedrijfscultuur is een continu process dat altijd aandacht vereist. Het is daarom van belang het onderdeel te laten zijn van bestaande processen. Organisaties kunnen dit onder andere doen door:

  • Het inzichtelijk maken van factoren die kunnen zorgen voor afwijkende of ongewenste gedragingen;
  • Functies afstemmen op de mate waarin er verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn;
  • HR processen inrichten om betrouwbaarheid per functieniveau te kunnen borgen, bijvoorbeeld door employment screeningen;
  • Integriteit niet als regels borgen maar als gedragingen in de bedrijfscultuur: welk gedrag wordt verwacht in bepaalde situaties?;
  • Leidinggevende moeten een voorbeeldfunctie zijn in hun gedragingen en opvattingen;
  • Integriteit uitgedragen wordt binnen het bedrijf op een heldere en begrijpelijke manier;
  • Het opstellen van een gedragscode draagt bij aan een integere bedrijfscultuur.

Met ons integriteitsstappenplan helpt AVAQ een stap in de goede richting. Bekijk de handvaten om aan de slag te gaan met het voorkomen van ongewenst gedrag, fraude en bedrijfsdiefstal.

Weten hoe je binnen jouw organisatie aan de slag gaat met goed integriteitsmanagement? AVAQ deelt graag haar kennis. Wij helpen organisaties bij het inrichten en vormgeven van integriteitsmanagement, neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer