Integriteit op de werkvloer: wat is dat precies?

31/08/2015

Handelt u naar eer en geweten, in overeenstemming met geldende regels, normen en waarden? Bent u hierop aanspreekbaar en spreekt u anderen hier op aan? Dit valt allemaal onder integriteit.

Het woord integriteit is vaak terug te vinden in diverse functieomschrijvingen bij bedrijven, maar hier staat niet bij wat hier dan precies onder valt. Integriteit is niet alleen een eigenschap die een organisatie van haar werknemers mag verwachten, werknemers mogen dit ook van hun werkgever verwachten. Een goede werkgever vertrouwt haar werknemers en goede werknemers geven dat vertrouwen terug. Hiermee wordt de meest prettige werksfeer gecreëerd.

‘’Bron: www.eur.nl’’

‘’Doe maar gewoon..’’

Integer werken en handelen is niet altijd zo vanzelfsprekend als u denkt. Het is belangrijk om dit regelmatig onder de loep te nemen zodat u scherp blijft. Wij lichten 5 veelvoorkomende situaties voor u uit. In de volgende voorbeelden herkent u zich, of een bepaald moment van uw loopbaan, allicht:

  1. Geen helderheid binnen een organisatie. Het is niet duidelijk wat er van elkaar wordt verwacht. Men beschouwt ‘wat er normaal gebeurd als norm’;
  2. Doen zoals iedereen het doet, goed voorbeeld doet volgen;
  3. Nummer zijn binnen een organisatie;
  4. Niet kunnen delen van mening of standpunt;
  5. Weinig verantwoordelijkheidsgevoel.

Op termijn kunnen deze voorbeelden zorgen voor een onprettige werksfeer en zelfs uw bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk om altijd het belang van integriteit in te zien en ook in te laten zien bij uw werknemers/ -gever en/of collega’s.

De juiste balans tussen vertrouwen en waakzaamheid

Binnen iedere organisatie is vertrouwen een belangrijke waarde. Hoe goed de sfeer ook is, belangrijk blijft om zicht te houden op kwetsbare situaties zoals hierboven aangegeven is. Zorg voor prikkels, zoals het ondertekenen van een gedragscode of het opstellen van een integriteitsbeleidsplan. Het kunnen en durven aanspreken van mensen is belangrijk. Neem het gedrag van leidinggevende en directie onder de loep, ook wanneer u hier zelf onder valt, dit heeft directe invloed op het gewenste gedrag. Toon betrokkenheid en persoonlijke aandacht naar collega’s en/of medewerkers. Geef ruimte voor het delen van meningen, men durft deze niet altijd te geven door groepsdruk of dilemma’s binnen een organisatie. Geef zicht op het eigen handelen en het handelen van anderen en vergroot hiermee het verantwoordelijkheidsgevoel.

‘’Bron: http://fnvprofessionals.nl/fout-gedrag-organisaties/’’

Wanneer stond u voor het laatst stil bij uw eigen integriteit? Hoe gaat men hiermee om binnen uw organisatie? Zorg voor helderheid, voorkomen is beter dan genezen!

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer