Heeft u eigenlijk nog wel privacy?

28/11/2016

Privacy is een ”hot” en veel besproken onderwerp, niet alleen vandaag de dag maar ook al in 2013. Vragen die in dat jaar aan bod komen zijn vandaag de dag nog steeds relevant.

Maar wat houdt privacy precies in? Het recht op privacy is in Nederland onderdeel van de grondwet. Onze grondwet stelt:

  1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
  2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
  3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Privacy omvat natuurlijk nog veel meer en privacy zal per persoon een andere betekenis hebben.

Hoe ziet onze privacy er uit?

In Nederland is er veel wet- en regelgeving die zich bezighoud met onze privacy. Privacy is een belangrijk onderdeel van veiligheid. Het is niet voor niks dat Maurits Martijn (Correspondent technologie en surveillance) en Dimitri Tokmetzis (Correspondent veiligheidsindustrie) samen het boek ”Je hebt wél iets te verbergen” hebben geschreven. In het boek, over het levensbelang van privacy laten de heren zien dat privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Ze leggen bloot welke gegevens u allemaal weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke ingrijpende gevolgen dat heeft.

Vandaag de dag nemen miljoenen Nederlanders internetdiensten af waarbij zij toestemming geven voor vele zaken, zoals het vastleggen van persoonsgevens. In feite ”verkoopt” u uw gegevens in ruil voor de dienst of informatie van een bedrijf. Facebook, Google, Twitter, Apple, Internetshops zijn allemaal sites die dagelijks worden gebruikt die hier een voorbeeld van zijn. Een veel gehoord argument is dan ook: ze mogen alles van mij weten, ik heb niks te verbergen, ik heb toch nooit iets fout gedaan.

”Fout” en ”goed” zijn relatieve begrippen die geheel onderworpen zijn aan context en tijd. Tijdens een lezing van Maurits Martijn kwam het prachtige voorbeeld aan bod waarin hij Nelson Mandela aanhaalde. Nelson Mandela was ooit de meest gezochte persoon op aarde, in die tijd werd de vrijheidsvechter beschouwd als terrorist. Hij was dus ”fout” terwijl hij later een nobelprijs ontving voor de vrede. Iets wat nu goed of fout is, kan na verloop van tijd een andere wending krijgen. Dit geldt ook voor landen, iets wat in Nederland als ”goed” beschouwd wordt kan in andere landen onaanvaardbaar zijn, zo is homofilie vandaag de dag nog steeds strafbaar en kinderhuwlijken nog steeds toegestaan in sommige landen.

Ditzelfde geldt voor privacy, iets wat nu niet erg lijkt kan in de toekomst of in een ander land een geheel andere context hebben. Privacy is dus contextafhankelijk. Het is belangrijk dit in het achterhoofd te houden, bepaalde zaken zijn nou eenmaal onuitwisbaar. Zo gaf Danny Mekic in een lezing het voorbeeld van het bevolkingsregister van Amsterdam in 1943. Een systeem wat destijds als superieur werd beschouwd veranderde in 1 nacht, na een aanslag, in de grootste Joden database. Gegevens van 70.000 Amsterdamse joden kwamen hiermee op straat te liggen.

Wat is de toekomst van privacy?

Op deze vraag is eigenlijk geen antwoord te geven. Simpelweg omdat de technologieën die beschikking hebben over onze gegevens zich zo snel ontwikkelingen dat we niet (met zekerheid) kunnen zeggen hoe deze er over 5 of 10 jaar uitzien.

Onze boodschap

Wees bewust waar en bij wie u uw (persoon)gegevens achterlaat. Sta eens stil bij de context van ”goed” en ”fout” en denk eens na over uw privacy. U heeft misschien niet persé iets te verbergen, maar wel degelijk iets te beschermen.

In aankomende periode zullen wij regelmatiger schrijven over privacy. Geïnteresseerd? houd ons dan in de gaten!

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Nieuwe functionaliteiten screeningsportal

14/11/2016

Ontwikkelingen screeningsportal Vidocq Integrity

Ontwikkelingen in de markt, technische mogelijkheden en wet- en regelgeving wijzigen continu. Wij vinden het belangrijk dat onze screeningsportal hier optimaal op aansluit.

Naast dat wij aan alle toetsingscriteria van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voldoen is het uitvoeren van een (pre) employment screening via onze screeningsportal: enorm eenvoudig voor de opdrachtgever en de screeningskandidaat, volledig transparant voor alle partijen en gegevens zijn geborgd.

Nieuwe functionaliteiten screeningsportal

Live chat

Zowel de screeningskandidaat als de opdrachtgever kunnen nu direct vragen stellen doormiddel van een live chat met medewerkers van Vidocq. Natuurlijk kon dit altijd al door telefonisch contact, maar via de chatfunctie is het contact tussen Vidocq en gebruikers van de portal laagdrempeliger geworden. Vragen uit interesse en onduidelijkheden worden direct opgehelderd waardoor het screeningsproces sneller verloopt. Dit is prettig voor de opdrachtgever en de screeningskandidaat.

Engels

De screeningsportal en noodzakelijke documenten zijn volledig in het Engels beschikbaar. Voorheen verliepen Engelstalige screenings buiten onze portal om, maar vanaf heden geniet ook de Engelstalige opdrachtgever en kandidaat van de eenvoud en het gemak van onze screeningsportal.

Dit is Vidocq

Vidocq (Integrity), onderdeel van AVAQ Groep, is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in Dronten en voert als onafhankelijke partij screenings uit. Met ruim 15 jaar ervaring is Vidocq specialist in onderzoeken op het gebied van fraude en integriteit. Het principe ‘behandel een ander, zoals jezelf behandeld wenst te worden’ staat bij ons centraal. Vidocq is vergund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, POB-nummer 1433, en in het bezit van het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau van De Nederlandse VeiligheidsbrancheAVAQ Groep is ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Nieuwe aanpak beveiliging Flevolandse bedrijventerreinen.

01/11/2016

Afgelopen 12 oktober hebben meerdere beveiligingsbedrijven offertes aangeboden aan Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland met het oog op het nieuwe aanbestedingstraject. De offertes werden in ontvangst genomen op het kantoor van AVAQ Groep, het bedrijf van SBBF bestuurslid Harry de Jong. Een familiebedrijf met hart voor veiligheid. Waar de nieuwe generatie wordt klaargestoomd om het bedrijf over te nemen.

228800 2016 10 12%2011.12.30kopie 88ac7f large 1478004585

Als Flevolandse ondernemer vindt Harry de Jong het belangrijk zich in te zetten voor zijn medeondernemers en de veiligheid op de bedrijventerreinen.

Veiligheid is iets waarvoor we samen zorg dienen te dragen, het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemers, gemeente, politie en andere hulpverleners. Dit is de reden waarom ik als ondernemer deelneem in het bestuur van de SBBF. Ik hoop de Flevolandse ondernemers te kunnen helpen om samen met hen te zorgen voor meer en betere veiligheid.

Harry de Jong

Nieuwe aanbestedingen

De stichting is al enige tijd bezig met het herzien van de huidige collectieve beveiligingsdiensten. In 2017 zal een nieuw contract ingaan met een nog nader te bepalen beveiligingsbedrijf die vanaf dan zorg draagt voor de collectieve diensten. Hiermee stelt de stichting de beveiliging weer op scherp. Volgens Harry de Jong is het van belang dat diensten van deze tijd blijven en de ondernemer ten alle tijden centraal staat, het belang van de ondernemer staat voorop. Dit is de afgelopen jaren niet goed tot zijn recht gekomen. Harry de Jong is dan ook blij met het aanbestedingstraject waarin zes (lokale) partijen zijn benaderd. Uiteindelijk hebben drie partijen van de mogelijkheid gebruik gemaakt een offerte aan te bieden. De offertes moesten aan meerdere criteria voldoen en worden momenteel kritisch bekeken door de stichting.

Niet enkel een rondrijdende surveillancewagen

Harry de Jong wil het belang van veiligheid benadrukken bij de Flevolandse ondernemers.

Veiligheid is veel meer dan enkel een surveillancewagen die rondjes rijdt over een terrein. Veiligheid is een gevoel. Organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen zijn van belang maar bovenal het veiligheidsbewustzijn van de ondernemers. Wat de meeste ondernemers niet beseffen is dat bedrijven niet ’s nachts het kwetsbaarst zijn maar juist overdag tijdens kantooruren. Daarom maken we ons samen hard voor veiligheid in de breedste zin van het woord.

Harry de Jong

Mocht u als ondernemer nog vragen hebben over de collectieve beveiliging of uw bedrijfsveiligheid, neem dan gerust contact op met Harry de Jong: 0321-311773.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer