Ondermijning: wat is het en waar moet je als ondernemer aan denken?

10/05/2021

Ondermijning is een containerbegrip dat nogal eens voor verwarring zorgt. Want wat is het nu precies? Ondermijning is vaak onzichtbaar en toch komt het vaker voor dan we denken. Denk maar eens aan de gehuurde bedrijfspanden waar synthetische drugs worden geproduceerd en agrariërs die benaderd worden voor hennepteelt in hun schuren. De pandeigenaar is waarschijnlijk niet op de hoogte van de activiteiten in het verhuurde bedrijfspand en de agrariër krijgt een zeer lucratief aanbod voor de ruimte in zijn schuren.

In deze blog lees je wat ondermijning is én waarom het belangrijk is dat het wordt aangepakt. We definiëren ondermijning hierin als volgt: criminaliteit waarbij de grenzen van de boven- en onderwereld vervagen door gebruik te maken van de bestaande structuren binnen onze maatschappij.

De vermenging van de bovenwereld en de onderwereld

Ondermijning is een gevolg van verschillende soorten criminaliteit die plaatsvinden in de boven- én onderwereld. Vandaar dat ondermijning ook wel wordt uitgelegd als de vermenging van de bovenwereld en de onderwereld.

Naast de genoemde voorbeelden in de inleiding zijn ook nagelsalon waar je alleen maar met contant geld kunt betalen of dat restaurantje waar nooit iemand is, maar nog steeds niet failliet is, dumpingen van drugsafval, corruptie, handel in illegale vuurwapens en intimidatie voorbeelden van ondermijning. Zelfs cybercriminaliteit wordt als ondermijning gedefinieerd, omdat daarbij gebruik wordt gemaakt van het internet (de bovenwereld).

Ondermijning infographic

Waarom de aanpak van ondermijning belangrijk is

De overheid waarschuwt ons de laatste tijd steeds vaker voor ondermijning. Het neemt in snel tempo toe en dit kan grote gevolgen hebben. Het groeiend tempo wordt in Nederland onder andere veroorzaakt door tegenstrijdige wet- en regelgeving (gedoogbeleid), de goede infrastructuur en een terugtrekkende overheid, kortom de ideale voedingsbodem.

De drugsindustrie is een voorbeeld dat vaak indirect of direct met ondermijning te maken heeft. Dit wordt zichtbaar door de verhalen in de media over liquidaties, afpersing en andere geweldincidenten. Met ondermijning is in korte tijd veel (zwart) geld te verdienen.

Ondermijning kan de rechtsstaat en de maatschappij verzwakken en uiteindelijk zelfs ontregelen. Daarom is het van groot belang dat ondermijning wordt aangepakt. De aanpak van ondermijning is niet alleen een probleem voor de politie. Het wortelt zich steeds dieper in de samenleving, waardoor het een maatschappelijk probleem is geworden. Op dit moment werkt de politie onder andere al samen met justitie, gemeentes en de belastingdienst aan een integrale aanpak.

Dit kan jouw bedrijf doen

Het effect van de aanpak van ondermijning kan veel groter zijn als ook bedrijven maatregelen nemen. De volgende maatregelen kunnen de kans op ondermijning van en binnen organisaties verkleinen:

 • Huurderscheck: bij het verhuren van vastgoed is het belangrijk een gedegen huurderscheck uit te voeren om ondermijnende activiteiten uit te sluiten. Hiermee wordt gekeken naar de integriteit van de huurder en de kans op ondermijning verkleint. Men kan minder snel een pand huren onder valse voorwaarden;
 • Pre-employment screening: door een pre- en/of in-employment screening uit te voeren worden (toekomstige) medewerkers die mogelijk een risico vormen zo veel mogelijk buiten de deur gehouden. Op deze manier wordt de kans dat een medewerker ondermijnende activiteiten binnen de organisatie uitvoert zo veel mogelijk beperkt. Deze maatregel kan daarnaast ook worden toegepast op verhuurders van bedrijfspanden;
 • Integriteitsbeleid: een goed integriteitsbeleid zorgt ervoor dat zaken zoals gedragscodes, meldingsregelingen, loyaliteit en transparantie goed geborgd zijn. Incidenten binnen een organisatie kunnen worden beperkt wanneer iedereen op dezelfde lijn zit wat betreft integer denken en integer handelen;
 • Visitaties: het uitvoeren van visitaties is een effectieve maatregel voor het minimaliseren van binnenkomende ongewenste goederen en middelen (zoals drugs en wapens) in een organisatie. Ook kan deze maatregel worden ingezet bij vermoedens of aanwijzingen van diefstal;
 • Intrudertesten: een intrudertest, ook wel red teaming genoemd, maakt kwetsbaarheden op het gebied van (fysieke) beveiliging inzichtelijk.

AVAQ levert diensten op het gebied van bovengenoemde maatregelen. Zo voert ons bedrijfsrecherchebureau Vidocq al 15 jaar specialistische screenings uit voor organisaties en bieden wij hulp bij het implementeren van een goed integriteitsbeleid en het uitvoeren van visitaties. Daarnaast voert AVAQ intrudertesten uit doormiddel met behulp van verschillende technieken zoals OSINT, voice-phishing, spoofing en social engineering.

Samen krijgen we grip op ondermijning. Voorkom dat jouw bedrijf onderdeel wordt van ondermijning door de bedrijfsveiligheid op orde te hebben. AVAQ ondersteunt organisaties bij het optimaal inrichten van veiligheid en beveiliging. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

De week van de Integriteit: 5 veelgestelde vragen over fraude & integriteit beantwoord

01/12/2020

Vandaag is de Week van de Integriteit van start gegaan. Tijdens deze week is er extra aandacht voor integriteit binnen organisaties. Incidenten zoals fraude en machtsmisbruik moeten zo veel mogelijk worden beperkt om bedrijfsschade te voorkomen. Hoe je dat doet? Door te zorgen voor een integere organisatie. In deze blog beantwoorden wij 5 veel gestelde vragen over fraude & integriteit.

Week van de integriteit

1.      Wat betekent integriteit precies?

Integriteit is een persoonlijke karaktereigenschap. Mensen die integer zijn, zijn eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar. Integere mensen handelen naar de geldende regels of, wanneer deze ontbreken, naar algemeen aanvaarde normen. In de praktijk houdt dit in dat integere mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen, betrouwbaar zijn en zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie – ook wanneer er niemand kijkt.

2.      Wat stimuleert niet-integer gedrag bij medewerkers?

Over het algemeen zijn mensen geneigd om te doen wat wordt beloond en te laten wat wordt bestraft. Deze neiging kan echter negatief worden beïnvloed door een combinatie van drie factoren:

 1. Gelegenheid: omstandigheden die het makkelijker maken om te frauderen maken de drempel om het te doen lager. Hierbij kun je denken aan gebrekkige controle van medewerkers bij hun werkzaamheden;
 2. Druk/motivatie: druk of motivatie om fraude te plegen kan ontstaan door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, groepsdruk of chantage;
 3. Rationalisaties: iemand probeert zijn of haar gedrag goed te praten. Het is bijvoorbeeld voor ‘een goed doel’ of ‘het is tijdelijk of alleen deze ene keer’.

Om de stimulatie van niet-integer gedrag te verminderen moeten één of meerdere van bovenstaande factoren worden weggenomen. Deze 5 stappen voor een goede fraudepreventiestrategie helpen je daarmee op weg.

Integriteit

3.      Wat heb ik aan een integriteitsbeleidsplan?

Met een integriteitsbeleidsplan worden de algemene én branchespecifieke kwetsbaarheden van de organisatie onderzocht. Bij algemene kwetsbaarheden kun je denken aan het aannemen van nieuw personeel en de omgang met relatiegeschenken en declaraties. Bij branchespecifieke kwetsbaarheden kun je denken aan het verlenen van subsidies of de toegang tot de kluis. Erg handig om die kwetsbaarheden op een rijtje te hebben, maar wat heb je er nog meer aan? Een organisatie zal er met een integriteitsbeleidsplan op vooruit gaan om deze redenen:

 • Het geeft meer duidelijkheid over het gebruik van bedrijfsmiddelen;
 • Het zorgt voor meer helderheid over bedrijfsprocessen;
 • Het maakt dat integriteitsissues beter te managen zijn;
 • Het zorgt voor een betere sfeer op de werkvloer;
 • Het zorgt voor een beter bedrijfsresultaat.

4.      Waar kun je bedrijfsfraude aan herkennen?

Bedrijfsfraude is een vorm van niet-integer gedrag en het komt in veel verschillende vormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fraude door onjuiste urenregistraties of fraude door diefstal en/of verduistering. Er zijn een aantal punten waar bedrijfsfraude in het algemeen aan kan worden herkend:

 • Smoezen verzinnen of plotseling vertrek van een medewerker zonder specifieke reden;
 • Iemand is er altijd als eerste en gaat als laatste weg;
 • Opvallend vaste patronen in pauzes;
 • Niet houden aan regels en procedures;
 • Een levensstijl van een medewerker die niet overeenkomt met zijn inkomen;
 • Bewust werken zonder collega’s die mee kunnen kijken, of altijd met dezelfde collega;
 • Veelvuldig onduidelijkheden in de urendeclaraties, administratie of activiteiten of juist nooit een fout;
 • Verstopte goederen in de personeelsruimte of kluisjes.
Fraude herkennen

5.       Wat als ik een medewerker verdenk van fraude?

Verdenk je een medewerker van fraude? Dan is de belangrijkste stap het nagaan of er echt iets aan de hand is. Iemand ten onrechte verdenken van het plegen van fraude kan zijn of haar vertrouwen in de organisatie ernstig beschadigen. Wanneer je tot de conclusie bent gekomen dat er echt iets aan de hand is, dan kun je beginnen aan een onderzoek. In ons stappenplan: wat te doen bij fraude of bedrijfsdiefstal vertellen wij je welke stappen hierbij het beste doorlopen kunnen worden.

Wat te doen bij fraude

Vidocq, het onderzoeksbureau van AVAQ, heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van fraude en integriteit en door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vergund met POB nummer 1433. Onze adviseurs ondersteunen organisaties bij de preventieve aanpak van fraude en integriteit en het doen van gedegen onderzoek.

Aan de slag met het professioneel vormgeven van fraude en integriteit binnen de organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Het belang van een vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie

27/05/2020

Organisaties zijn niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Wel zijn organisaties wettelijk verplicht om te zorgen voor een werkomgeving waar medewerkers zich veilig voelen. Deze verplichting valt onder het beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid). Een vertrouwenspersoon draagt bij aan een veiliger gevoel op de werkvloer. In deze blog lees je wat een vertrouwenspersoon is en wat deze doet.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige werksfeer. Medewerkers kunnen veel last hebben wanneer ze te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Het kan zijn dat een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen het lastig vindt om dit te melden bij de werkgever of bij de leidinggevende. Een vertrouwenspersoon verlaagt deze drempel. Het zorgt voor een betere werksfeer wanneer medewerkers in vertrouwen met iemand kunnen spreken. Daarnaast voorkomt het escalatie en ziekteverzuim: (persoonlijke) problemen worden aangepakt voordat ze groter worden en medewerkers worden geholpen voordat ze een burn-out of andere klachten krijgen. Kortom, het aanstellen van een vertrouwenspersoon zorgt voor gezondere medewerkers, een betere werksfeer, betere werkprestaties en minder verzuim.

De taken van een vertrouwenspersoon

De taken van een vertrouwenspersoon hangen af van de organisatie. Over het algemeen heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

 1. Begeleiding en opvang van medewerkers: een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor medewerkers die te maken hebben gehad met een ongewenste omgangsvorm. Dit kan zijn: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld of pesten. Samen met de medewerker wordt overlegd wat er met de situatie moet gebeuren. De uiteindelijke keuze ligt hierbij altijd bij de medewerker;
 2. Het management adviseren: een vertrouwenspersoon adviseert het management over het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Veelal wordt er, in samenspraak met of door het management, een beleid opgesteld waaraan de organisatie en haar medewerkers zich moeten houden;
 3. Het analyseren van voorvallen: door de voorvallen te analyseren kan de vertrouwenspersoon bepaalde patronen ontdekken die te maken hebben met deze gebeurtenissen. Met het doorvoeren van veranderingen op basis van deze analyses kunnen incidenten beter worden voorkomen;
 4. Medewerkers informeren: de vertrouwenspersoon informeert de medewerkers over zijn werkwijze. Bijvoorbeeld dat de vertrouwenspersoon beroepsgeheim heeft, maar dat dit vervalt wanneer een zaak voor de rechter komt. Ook worden de medewerkers erop gewezen dat ze mogen kiezen voor een doorverwijzing naar een externe deskundige indien nodig.

Intern of extern

Als organisatie kun je kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon. Meestal is een vertrouwenspersoon een medewerker van de organisatie zelf. In dat geval is de vertrouwenspersoon al bekend met de bedrijfscultuur van de organisatie. Voor organisaties met minder capaciteit kan een externe vertrouwenspersoon uitkomst bieden. Hierbij is het belangrijk dat hij/zij bekend wordt met de bedrijfscultuur van de organisatie.

Een vertrouwenspersoon dient uiteraard te vertrouwen zijn, het is dan ook belangrijk de keuze te maken voor een geschikt en integer persoon. Een goede integratie van een vertrouwenspersoon in het totale bedrijfsbeleid is belangrijk. AVAQ ondersteunt opdrachtgevers bij deze integratie, het opzetten van gepast beleid, het vormgeven van goede procedures en het stellen van de benodigde eisen rondom een vertrouwenspersoon.

Neem vrijblijvend contact op met onze integriteitsexperts. AVAQ helpt bij het organiseren van een veilige, en dus ook integere, werkvloer.

vertrouwenspersoon

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Hoe zorg je voor een eerlijke, integere organisatie?

08/12/2017

Het is deze week de week van de integriteit, een goed moment om extra aandacht te vestigen op dit belangrijke thema. Als partner van de week van de integriteit vertellen wij waarom het organiseren van integriteit binnen een organisatie zo belangrijk is.

Wat is integriteit?

Veel organisaties willen graag een integere organisatie zijn. Dit gaat echter niet vanzelf. Het zijn én worden van een integere organisatie vereist een goede aanpak, ook wel goed integriteitsmanagement. Wij definiëren integer zijn als: het goede doen, ook wanneer er niemand kijkt. Maar soms doen goede mensen nog steeds slechte dingen, hoe kan dat? Om er binnen een organisatie voor te zorgen dat men ”het goede” doet, is het van belang dat iedereen weet wat ”dat goede”  is. Hier kunnen, zeker binnen grotere organisaties, verschillende opvattingen over zijn. Het is dus van belang dat er één definitie van integriteit binnen het bedrijf gevormd wordt.

Begin bij de basis

Door als bedrijf één heldere definitie te vormen van integriteit wordt er een basis gecreëerd. Zorg ervoor dat deze definitie bij iedereen op de werkvloer bekend is. Eén definitie uitdragen is het begin, daarna is bewustwording van belang. Want, tussen weten en handelen zit een groot gat. Dit gat moet overbrugt worden om te komen tot een integere bedrijfscultuur. Bewustwording helpt hier bij en kan gecreëerd worden op verschillende manieren, waarbij herhaling van belang is. Denk hierbij aan het geven van workshops, trainingen en lezingen. Maak integriteit tastbaar binnen de organisatie. Leg de manier waarop jij als organisatie met integriteit om wilt gaan vast en zorg hiermee voor verankerd integriteitsmanagement.

Bescherm je bedrijfsreputatie

Het creëren van een integere organisatie is belangrijk om medewerkers een vertrouwder en veiliger gevoel binnen de organisatie te geven. Zij weten waar ze aan toe zijn en wat er precies verwacht wordt. Door het hebben van een integere cultuur worden er minder snel grenzen overschreden die bedrijfsschade kunnen aanrichten. Zo zorgt u automatisch dat incidenten voorkomen en beheerst worden. Hiermee is integriteitsmanagement dus een investering die het bedrijfsresultaat en daarnaast ook de bedrijfscultuur ten goede komt. Mocht er toch wat voorvallen, dan zijn er met opgestelde integriteitsrichtlijnen meer handvaten om direct en krachtdadig te kunnen optreden. Bepaalde gedragingen die niet in lijn liggen met de integriteitsrichtlijnen worden sneller onderkend en beheerst met de juiste maatregelen. Op deze manier zorgt goed integriteitsmanagement voor het beschermen van je bedrijfsreputatie.

Hoe borg je integriteit?

Het hebben van een integere bedrijfscultuur is een continu process dat altijd aandacht vereist. Het is daarom van belang het onderdeel te laten zijn van bestaande processen. Organisaties kunnen dit onder andere doen door:

 • Het inzichtelijk maken van factoren die kunnen zorgen voor afwijkende of ongewenste gedragingen;
 • Functies afstemmen op de mate waarin er verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn;
 • HR processen inrichten om betrouwbaarheid per functieniveau te kunnen borgen, bijvoorbeeld door employment screeningen;
 • Integriteit niet als regels borgen maar als gedragingen in de bedrijfscultuur: welk gedrag wordt verwacht in bepaalde situaties?;
 • Leidinggevende moeten een voorbeeldfunctie zijn in hun gedragingen en opvattingen;
 • Integriteit uitgedragen wordt binnen het bedrijf op een heldere en begrijpelijke manier;
 • Het opstellen van een gedragscode draagt bij aan een integere bedrijfscultuur.

Met ons integriteitsstappenplan helpt AVAQ een stap in de goede richting. Bekijk de handvaten om aan de slag te gaan met het voorkomen van ongewenst gedrag, fraude en bedrijfsdiefstal.

Weten hoe je binnen jouw organisatie aan de slag gaat met goed integriteitsmanagement? AVAQ deelt graag haar kennis. Wij helpen organisaties bij het inrichten en vormgeven van integriteitsmanagement, neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Hé kebabkoning! Moet toch kunnen?

01/12/2016

Hoe integer ben jij eigenlijk?

Ben jij je eigenlijk wel bewust van je eigen gedrag? Onlangs vestigde de campagne ”Moet toch kunnen” aandacht op het grijze gebied tussen onschuldig en ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag zit niet alleen in dingen zeggen maar ook in handelen, en heeft gevolgen zoals verzuim, fraude, hogere kosten en imagoschade. Kortom: sta eens stil bij het (niet-)integer handelen van jezelf én je organisatie.

Tussen denken dat en het daadwerkelijk zijn zit een wezenlijk verschil waar volgens ons niet vaak genoeg bij stil wordt gestaan. Daarom vestigen wij hier deze week, tijdens de week van de integriteit, extra aandacht op.

Integriteit is namelijk van essentieel belang voor een veilige werkomgeving, ongeacht het soort bedrijf. In de waan van de dag kan men het idee hebben integer te zijn, maar (onbewust) niet altijd integer handelen. Misschien wordt dit wel veroorzaakt door de cultuur binnen het bedrijf, onder het mom van: ‘iedereen doet het, dus het zal wel ok zijn’. Niet integer gedrag heeft uiteenlopende gevolgen, zoals: ongewenst gedrag, fraude of bedrijfsdiefstal. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de ”Moet toch kunnen campagne”, waarin een Turkse college iedere ochtend wordt begroet met: ”Hé kebabkoning!”, zonder dat zijn collega hier de ernst van inziet.

Een goede verstandhouding binnen een bedrijf is belangrijk, hierin speelt vertrouwen een grote rol. We willen van elkaar op aan kunnen en uitgaan van elkaars integriteit. Vertrouwen, controle en integriteit zijn begrippen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Wil je iemand vertrouwen maar twijfel je aan iemand zijn of haar integriteit? Met controle kan dit gevoel worden weggenomen en vertrouwen (weer) tot stand komen. Bij goed vertrouwen, sta je open voor controle en scherpstelling van elkaar.

Integriteit optimaal borgen in de organisatie

AVAQ houdt zich dagelijks bezig met integriteit binnen organisaties. Hier hebben wij verschillende tips en stappenplannen over gepubliceerd. Zo gaven we bijvoorbeeld de 7 tips die jouw bedrijf tot de veiligste in zijn branche maken. Voor houvast bij de implementatie of het scherpstellen van het integriteitsbeleid is het handig bepaalde stappen te volgen. Speciaal hiervoor heeft AVAQ een integriteitsstappenplan opgesteld. Hiermee stelt u integriteit binnen uw bedrijf op scherp. Want: integer gedrag is de basis voor vertrouwen. Dus bouw samen aan vertrouwen. Dat moet toch kunnen?

231706 banners7 ca9299 large 1481094323

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Integriteit op de werkvloer: wat is dat precies?

31/08/2015

Handelt u naar eer en geweten, in overeenstemming met geldende regels, normen en waarden? Bent u hierop aanspreekbaar en spreekt u anderen hier op aan? Dit valt allemaal onder integriteit.

Het woord integriteit is vaak terug te vinden in diverse functieomschrijvingen bij bedrijven, maar hier staat niet bij wat hier dan precies onder valt. Integriteit is niet alleen een eigenschap die een organisatie van haar werknemers mag verwachten, werknemers mogen dit ook van hun werkgever verwachten. Een goede werkgever vertrouwt haar werknemers en goede werknemers geven dat vertrouwen terug. Hiermee wordt de meest prettige werksfeer gecreëerd.

‘’Bron: www.eur.nl’’

‘’Doe maar gewoon..’’

Integer werken en handelen is niet altijd zo vanzelfsprekend als u denkt. Het is belangrijk om dit regelmatig onder de loep te nemen zodat u scherp blijft. Wij lichten 5 veelvoorkomende situaties voor u uit. In de volgende voorbeelden herkent u zich, of een bepaald moment van uw loopbaan, allicht:

 1. Geen helderheid binnen een organisatie. Het is niet duidelijk wat er van elkaar wordt verwacht. Men beschouwt ‘wat er normaal gebeurd als norm’;
 2. Doen zoals iedereen het doet, goed voorbeeld doet volgen;
 3. Nummer zijn binnen een organisatie;
 4. Niet kunnen delen van mening of standpunt;
 5. Weinig verantwoordelijkheidsgevoel.

Op termijn kunnen deze voorbeelden zorgen voor een onprettige werksfeer en zelfs uw bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk om altijd het belang van integriteit in te zien en ook in te laten zien bij uw werknemers/ -gever en/of collega’s.

De juiste balans tussen vertrouwen en waakzaamheid

Binnen iedere organisatie is vertrouwen een belangrijke waarde. Hoe goed de sfeer ook is, belangrijk blijft om zicht te houden op kwetsbare situaties zoals hierboven aangegeven is. Zorg voor prikkels, zoals het ondertekenen van een gedragscode of het opstellen van een integriteitsbeleidsplan. Het kunnen en durven aanspreken van mensen is belangrijk. Neem het gedrag van leidinggevende en directie onder de loep, ook wanneer u hier zelf onder valt, dit heeft directe invloed op het gewenste gedrag. Toon betrokkenheid en persoonlijke aandacht naar collega’s en/of medewerkers. Geef ruimte voor het delen van meningen, men durft deze niet altijd te geven door groepsdruk of dilemma’s binnen een organisatie. Geef zicht op het eigen handelen en het handelen van anderen en vergroot hiermee het verantwoordelijkheidsgevoel.

‘’Bron: http://fnvprofessionals.nl/fout-gedrag-organisaties/’’

Wanneer stond u voor het laatst stil bij uw eigen integriteit? Hoe gaat men hiermee om binnen uw organisatie? Zorg voor helderheid, voorkomen is beter dan genezen!

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer