Het ontwikkelen van een goede fraudepreventiestrategie doe je zo

28/10/2020

Misschien klinkt het je bekend in de oren: onjuiste urenregistraties, lege verpakkingen in het magazijn of een medewerker die zich wel erg vaak ziekmeldt. Dit zijn tekenen van fraude op de werkvloer. Fraude kan veel (imago)schade veroorzaken voor organisaties. Het is belangrijk dat dergelijke risico’s zo veel mogelijk worden beperkt. Maar hoe doe je dat op een goede en effectieve manier? In deze blog lees je alles over het ontwikkelen van een goede fraudepreventiestrategie voor jouw organisatie.

Hoe zit fraude in elkaar?

Voordat je een goede fraudepreventiestrategie voor jouw organisatie kunt ontwikkelen moet er worden begrepen hoe fraude in elkaar zit. Wie pleegt fraude en waarom? Een grote oorzaak van fraude is niet-integer gedrag in combinatie met drie factoren:

  1. Gelegenheid: omstandigheden die het makkelijker maken om fraude te plegen maken de drempel om het te doen lager. Hierbij kun je denken aan gebrekkige controle van medewerkers bij hun werkzaamheden;
  2. Druk/motivatie: druk of motivatie om fraude te plegen kan ontstaan door bijvoorbeeld persoonlijke schulden, persoonlijke omstandigheden of familie/groepsdruk;
  3. Rationalisaties: iemand probeert zijn of haar gedrag goed te praten. Het is bijvoorbeeld voor ‘een goed doel’ of ‘het is tijdelijk of maar voor even’.

5 stappen voor een goede fraudepreventiestrategie

Onderstaande 5 stappen helpen jouw organisatie bij het ontwikkelen van een goede fraudepreventiestrategie:

  1. Breng de risico’s in kaart: de eerste stap is het uitvoeren van een risicoanalyse. Voordat een fraudepreventiestrategie kan worden ontwikkeld moet er een overzicht zijn van de frauderisico’s binnen jouw organisatie. Om geen tunnelvisie te hebben kun je dit ook laten doen door een externe partij. Zo kunnen de adviseurs van AVAQ op onafhankelijke wijze jouw risico’s in kaart brengen;
  2. Bepaal de beheersmaatregelen: bij de tweede stap wordt er gekeken naar de bestaande maatregelen die worden genomen tegen fraude. Door dit overzicht te combineren met de uitslag van de risicoanalyse kan er worden gekeken welke maatregelen moeten worden verbeterd en/of toegevoegd;
  3. Implementeer de nieuwe beheersmaatregelen: in de derde stap worden de nieuwe beheersmaatregelen geïmplementeerd. Het is hierbij belangrijk dat de beheersmaatregelen worden geïntegreerd in de hele bedrijfscultuur en dat iedere medewerker er bekend mee is;
  4. Evalueer: de vierde stap is het meten van de resultaten. Bereiken we wat we willen bereiken, wat gaat er goed en wat moet er beter?;
  5. Controleer: de vijfde en laatste stap is het toepassen van controle in jouw organisatie. De eerdergenoemde factor ‘gelegenheid’ kan alleen worden beperkt als hier controle op is. Bepaalde procedures, zoals de autorisatieprocedure moeten bijvoorbeeld worden gecontroleerd en niet-integer gedrag moet worden gedetecteerd. Dit laatste kan bijvoorbeeld worden gedaan door een meldpunt voor misstanden te creëren of door visitaties te houden. Naar deze misstanden kan vervolgens verder onderzoek worden gedaan mocht daar aanleiding voor zijn.

AVAQ is specialist op het gebied van integriteitsmanagement. Wij voeren risicoanalyses uit en implementeren de daarbij behorende maatregelen. Daarnaast voert ons bedrijfsrecherchebureau Vidocq employment screeningen uit zodat niet-integere personen zo veel mogelijk buiten de deuren van jouw organisatie worden gehouden en helpen wij bij onderzoek naar misstanden.

Vragen over goed integriteitsmanagement? Wij geven graag meer informatie en advies over het ontwikkelen van een goede fraudepreventiestrategie. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Fraude

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer