Visitatie: wat is het en waarom wordt het gedaan?

01/10/2019

Wanneer veel personen jouw organisatie in en uitlopen, er regelmatig goederen missen of indien je bedrijfseigendommen optimaal wilt beschermen, is het uitvoeren van visitaties een essentiële maatregel. Denk hierbij aan grote magazijnen waar dagelijks veel uitzendkrachten werken met lucratieve goederen. Met visitatie voorkom je of spoor je diefstal van goederen op en bescherm je jouw organisatie tegen het binnenkomen van ongewenste middelen of voorwerpen.

Wat is visitatie?

Bij een visitatie worden onder andere tassen, koffers, jassen of auto’s van medewerkers en bezoekers ingekeken en gecontroleerd door visiteurs. Visiteurs zijn de aangewezen personen die de visitatie uitvoeren. Visiteurs kunnen ook extern ingehuurde personen zijn van een beveiligingsbedrijf.

Visitatie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, zo kan een het aangekondigd of onaangekondigd zijn en kan er worden gekozen voor 100% controle of steekproefsgewijze controle. Bij een 100% controle wordt iedereen gecontroleerd en bij een steekproefsgewijze controle bijvoorbeeld maar 40% van de personen. Indien een steekproefsgewijze controle wordt uitgevoerd dient deze willekeurig uitgevoerd te worden, zodat willekeur wordt voorkomen.

Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten wanneer je visitatie in wilt zetten:

  • Visitatie moet worden goedgekeurd door de ondernemingsraad (OR), indien jouw organisatie deze heeft;
  • Visitatie moet worden opgenomen in het huishoudelijk reglement;
  • Vooraf dient toestemming te worden gevraagd aan de betrokkene (visitatie is op vrijwillige basis);
  • Personen die weigeren mee te werken aan visitatie worden gewezen op de (arbeidsrechtelijke) consequenties;
  • Visitatie wordt zover als mogelijk uitgevoerd in een aparte ruimte met aanwezigheid van een derde;
  • Bij minder dan 100% controle mag visitatie alleen willekeurig zijn en dient er gebruik gemaakt te worden van een apparaat waardoor steekproef gerandomiseerd kan worden op een objectieve wijze.

Waarom wordt het gedaan?

Visitatie is een veelvoorkomende en effectieve maatregel zodra er vermoedens of aanwijzingen zijn van diefstal. Maar ook het minimaliseren van binnenkomende ongewenste goederen en middelen (zoals drugs of wapens) wordt met visitatie georganiseerd. Visitatie is bij organisaties met veel personen een behulpzaam middel voor het verbeteren van de bedrijfsveiligheid.

AVAQ helpt bij de implementatie van een goed visitatiebeleid volgens wet- en regelgeving en voert daarnaast als externe onafhankelijke partij visitaties uit op professionele wijze. Meer weten? Neem contact met ons op.

Visitatie

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer