De beste wensen namens AVAQ: een terugblik op 2020

05/01/2021

AVAQ (Allround Security Company & Vidocq) wenst iedereen een gelukkig, veilig én gezond nieuw jaar! Vandaag blikken we terug op het jaar 2020. In deze blog lichten we de ontwikkelingen van afgelopen jaar toe die veel aandacht hebben gevraagd in ons vakgebied. Binnen AVAQ zijn wij voor de nodige uitdagingen komen te staan. Ook bij onze klanten zijn er veel ontwikkelingen geweest waarbij wij hebben kunnen ondersteunen. Corona was in 2020 de grootste trigger van de veranderende gebeurtenissen die dit jaar hebben gekenmerkt. Met deze terugblik vatten we samen wat de hoofdontwikkelingen waren (en zijn) op het gebied van safety, security en privacy. 

Het jaar van de covid-19 pandemie

Begin 2020 had iedereen het jaar heel anders verwacht. Alle gemaakte ‘’jaarplannen’’ en ‘’hoofdthema’s’’ moesten begin 2020 al snel wijken door de komst van covid-19. Het virus heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Wanneer we terugblikken op het jaar 2020 en de uitdagingen waar wij voor kwamen te staan op het gebied van safety, security en privacy waren de volgende ontwikkelingen voor ons de meest belangrijkste:

 • De invloed van corona op privacy in de samenleving en binnen bedrijven;
 • De inrichting van een ‘’coronaproof’’ en veilige, werkomgeving;
 • De verschuiving van fysieke naar digitaal werken en daarmee ook de verschuiving van criminaliteit.

Covid-19 versus privacy

Op het gebied van privacy heeft covid-19 veel teweeg gebracht. De overheid kondigde aan een app te ontwikkelen waarmee je wordt gewaarschuwd bij een eventuele infectie: de CoronaMelder. De app heeft voor veel kritiek van (privacy) experts gezorgd. Ook de werking van de app en de accuraatheid van het geven van een melding heeft voor kritiek gezorgd. We zagen dat de app zelfs een averechts effect heeft doordat werkgevers medewerkers vroegen de app niet te gebruiken zodat zij niet in quarantaine zouden hoeven.

Naast de app zagen we ook andere initiatieven ontstaan om corona buiten de deur te houden, duidelijke handvatten m.b.t. privacy ontbraken hier vaak bij. Zo moest de horeca een check doen, maar was vaak onbekend dat zij dit niet mochten verplichten of hoe zij precies met deze gegevens om moeten gaan. Ditzelfde gold en geldt voor bedrijven: er vindt verzameling plaats van (gezondheid)gegevens die een werkgever niet mag verzamelen. Een grijs gebied, want hoe zit het dan met de zorgplicht die je als werkgever hebt? Ook het temperaturen van medewerkers of camera’s met warmtesensor was een zorgwekkende ontwikkeling waar waarschijnlijk het laatste woord nog niet over gezegd is. We hebben gezien dat de Autoriteit Persoonsgegevens haar handen vol had aan deze ontwikkelingen. Zo hebben zij onder andere onderzoek uitgevoerd naar het meten van temperatuur van medewerkers. Privacy in relatie tot corona (en de gevolgen daarvan zoals het beschermen met het vaccin) zal ook in 2021 nog een actueel thema blijven met veel ontwikkelingen.

Een 1,5-meter werkvloer

Het inrichten van een 1,5-meter werkvloer heeft ook voor veel nieuwe uitdagingen gezorgd. Wij hebben onze klanten die hier mee te maken kregen (zoals fabrieken, distributiecentra) ondersteunt bij het inrichten van een veilige werkvloer. Hieronder viel ook het vormgeven van protocollen en crisisteams. Continue blijven kijken naar mogelijke risico’s en scenario’s die hier uit voort kunnen komen was en is belangrijk zodat er snel en adequaat gereageerd kan worden. In onze blog ‘Bedrijfsveiligheid op 1,5 meter legden wij al eens meer uit over een veilige werkvloer in tijden van covid-19.

De werkvloer ziet er niet meer uit zoals we gewend zijn. Gezellig naast elkaar aan het bureau of een volle vergaderzaal zijn tegenwoordig een no-go. Covid-19 heeft niet alleen een behoorlijke invloed (gehad) op het sociale aspect op de werkvloer, maar ook op de veiligheid. Er waren veel veranderingen: de bedrijfshulpverlening (BHV) werd beperkter (mond-op-mond beademing is bijvoorbeeld niet meer toegestaan en cursussen gingen niet meer door), het kantoor werd vervangen door een thuiswerkplek en de werkzaamheden zelf moesten worden uitgevoerd op basis van de 1,5-meterregel. Al deze veranderingen moeten ook worden opgenomen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), kortom: covid-19 heeft voor veel extra werk gezorgd waar op dit moment vaak te weinig tijd voor is.

Van fysiek naar digitaal

Het aantal cybercrime-delicten is in (de eerste helft van) 2020 explosief gestegen. Door covid-19 maakten veel criminelen de overstap van fysieke naar digitale criminaliteit. De verwachting is dat deze stijgende lijn in de 2e helft van 2020 heeft doorgezet. Afgelopen maart werden er 696 cyberincidenten per maand geregistreerd, in mei liep dit aantal op tot 1869 (!).

Grafiek cybercrime 2019 en 2020

Bron: VPNgids.nl

Deze stijging van cybercrime-delicten zwakte iets af in de zomer, toen er versoepelingen van kracht waren. Echter schoten de cijfers weer omhoog tijdens de tweede golf in september, met wel 113,5% ten opzichte van 2019 in die tijd. Ook in de maanden daarna bleven de cijfers stijgen. Ten opzichte van 2019 verdubbelde het aantal cybercrime-delicten met 97,4% en 93,5%. Deze stijging laat zien dat goede informatiebeveiliging, zowel thuis als op de werkvloer, belangrijker is dan ooit! Meer cijfers en onderzoeksresultaten over de stijging van cybercrime-delicten in 2020 ten opzichte van 2019 vind je hier.

De enorme stijging van Whatsappfraude heeft de groei van cybercrime-delicten mede veroorzaakt. De gemaakte schade loopt hierbij op tot miljoenen euro’s. Een preventieve maatregel die je tegen Whatsappfraude kunt nemen is het afschermen van jouw sociale media accounts. Voor ons was dit afgelopen jaar aanleiding om het belang van digitale veiligheid en online zichtbaarheid nog beter onder de aandacht te brengen bij de klanten van ons family security office.

Afgelopen jaar zijn tal van grote bedrijven en organisaties slachtoffer geworden van ransomware. Waar eerst het doel hoofdzakelijk het verdienen van geld was, is het stelen van data één van de nieuwe hoofddoelen. Criminelen besluiten de data eerst te stelen voordat zij de ransomware uitrollen. Er wordt gedreigd om data openbaar te maken (bedrijfsgevoelige gegevens) of data wordt volledig ”gegijzeld” waardoor bedrijven hun werk niet voort kunnen zetten met grote gevolgen van dien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorginstellingen die niet bij medische gegevens kunnen. Ransomware is dus een moderne vorm van afpersing. In deze blog leggen wij uit hoe je jouw organisatie beschermt tegen ransomware.

Op naar een mooier, gezonder en veiliger jaar

We hopen in het nieuwe jaar van dezelfde meerwaarde te kunnen blijven voor onze klanten en relaties zoals in het afgelopen jaar. Begin 2021 zullen wij nog veel blijven ontzorgen bij alle security, safety en privacy uitdagingen die ontstaan zijn door de komst van corona. Hopelijk kunnen we in dit jaar de omslag maken waarbij corona minder aanwezig is er we onze adviezen en ondersteuning weer kunnen richten op preventieve maatregelen op het gebied van risicomanagement. En mocht er wat gebeuren? Dan staan wij altijd klaar.

Staat u voor grote uitdagingen op het gebied van safety, security of privacy? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij ontzorgen u graag. 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Bedrijfsveiligheid op 1,5 meter

09/06/2020

In veel bedrijfstakken zijn er al oplossingen bedacht voor het zo goed mogelijk functioneren op 1,5 meter afstand. Supermarkten en winkels laten een beperkt aantal bezoekers binnen, er wordt extra gereinigd en gedesinfecteerd en in de horeca staan tafels en stoelen op 1,5 meter afstand. Maar waar moeten andere bedrijven aan denken bij de 1,5 meter en het veilig houden van de werkvloer? Lees hier onze tips.

Al gedacht aan het (tijdelijk) aanpassen van de RI&E?

Aan een veilige werkomgeving gaat veel vooraf. Zo moeten er bijvoorbeeld eerst een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E), beveiligingsplan en bedrijfsnoodplan worden opgesteld. Het is zeer waarschijnlijk dat de RI&E binnen jouw organisatie (tijdelijk) aangepast moet worden zodat deze ook actueel is in deze corona-periode. Veel maatregelen voortkomend uit de RI&E moeten worden aangepast om te kunnen voldoen aan 1,5 meter afstand. ArboNed heeft een zeer behulpzaam document opgesteld met advies voor het beschermen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers (ook) tijdens deze periode, lees deze hier.

Aan deze veranderingen moet worden gedacht

Sommige maatregelen voor bedrijfsveiligheid zullen onveranderd blijven, echter zullen er ook maatregelen zijn die niet meer normaal uitgevoerd kunnen worden. Denk aan de volgende veranderingen:

 • Bedrijfshulpverlening (BHV): het is tijdens het reanimeren niet toegestaan om mond-op-mond beademing te geven. Je mag ademhaling alléén vaststellen door te kijken. Het is wel toegestaan om de AED aan te sluiten. Het is belangrijk om dit door te voeren in het BHV-beleid in jouw bedrijf, zodat iedereen hiermee bekend is;
 • Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E): ook (thuis)werken brengt risico’s met zich mee. Neem deze risico’s op in de RI&E van jouw bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheidsklachten door een slechte werkhouding tijdens het thuiswerken of besmettingsgevaar op of onderweg naar de werkvloer wanneer er niet voldoende afstand wordt bewaard;
 • Visitatie: worden er visitaties uitgevoerd binnen jouw bedrijf? Dit kan nog steeds maar wel aangepast: laat de visiteur handschoenen dragen, laat de medewerker zelf zijn/haar tas legen en de inhoud op tafel leggen. Laat de visitaties alleen plaatsvinden in een ruimte waar 1,5 meter afstand gehouden kan worden;
 • Bezoekers: zorg voor het voldoende afstand kunnen houden bij de receptie. Om de receptionist(e) te beschermen kan er worden gekozen voor handschoenen en een scherm tussen de receptionist(e) en de daar tegenoverstaande persoon. Laat bij de registratie bezoekers zelf hun identiteitsbewijs duidelijk voor inzage neerleggen. Daarnaast kun je het bezoekersregistratiesysteem zo aanpassen dat een beperkt aantal personen het bedrijfspand kan betreden, zodat het mogelijk blijft om 1,5 meter afstand te houden.

Bij AVAQ weten we als geen ander hoe snel in te spelen op incidenten, zo ook tijdens deze coronacrisis. Wij ondersteunen organisaties met het nemen van de juiste maatregelen, het (tijdelijk) aanpassen van veiligheidsdocumenten/instructies en daarmee het veilig houden van de werkvloer. Blijf de bedrijfsveiligheid van jou en jouw medewerkers garanderen, ook met 1,5 meter afstand. In onze 1,5 Meter MINDMAP staan handige actuele tools en informatie. Klik hier om naar de mindmap te gaan.

AVAQ is specialist op het gebied van bedrijfsveiligheid, ook in tijden van corona. Extra hulp nodig bij het blijven borgen van de bedrijfsveiligheid binnen jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

1,5 meter afstand

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

De 1,5 Meter MINDMAP: informatie en tools voor ondernemers

29/05/2020

In navolging van onze eerdere Corona MINDMAP delen we nu onze nieuw opgezette 1,5 Meter MINDMAP. Nu de versoepelingen langzaam van kracht gaan, komt de 1,5 meter werkvloer dichterbij. Wij komen een hoop goede informatie en mooie tools tegen die wij graag delen via deze MINDMAP.

Mix van organisatorisch, bouwkundig en elektronisch

Bij het nemen van de juiste maatregelen is een goede mix tussen organisatorische-, bouwkundige- en elektronische maatregelen cruciaal. Een app werkt immers niet wanneer er geen beleid is omtrent het gebruik. Met onze MINDMAP proberen we dan ook te voorzien in al deze aspecten, simpel gezegd dus:

 • Aan welke organisatorische maatregelen kan gedacht worden bij de 1,5 meter werkvloer?
 • Aan welke bouwkundige maatregelen kan gedacht worden bij de 1,5 meter werkvloer?
 • Aan welke elektronische maatregelen kan gedacht worden bij de 1,5 meter werkvloer?

Onze MINDMAP zal dagelijks worden bijgewerkt met nieuwe relevantie informatie en tools. Wij houden van samenwerken: veiligheid maak je tenslotte samen. Wij nodigen je uit om een bijdrage te leveren aan onze MINDMAP, zodat deze nog completer wordt (zie instructies in de MINDMAP).

Als je zelf goede tips of een checklist hebt (gemaakt) die relevant is om toe te voegen aan onze MINDMAP: laat het ons weten, dan kunnen we een link toevoegen.

𝙇𝙚𝙩 𝙤𝙥: 𝙤𝙥𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝙢𝙞𝙣𝙙𝙢𝙖𝙥 𝙤𝙥 𝙟𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙪𝙩𝙚𝙧 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙤𝙥𝙩𝙞𝙢𝙖𝙡𝙚 𝙬𝙚𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙣 𝙡𝙞𝙣𝙠𝙨.

Open via deze LINK de MINDMAP in een nieuw tabblad.

Hulp nodig voor een veilige 1,5 meter werkvloer?

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij zijn 24/7 bereikbaar ten behoeve van ondersteuning en advies. Onze veiligheidsadviseur voorziet u van kundig advies voor het inrichten van een veilige (1,5 meter) werkvloer. De adviseurs van AVAQ geven bedrijven en welgestelde, vermogende families grip op veiligheidsrisico’s doormiddel van safety- en securitymanagement, integriteitsmanagement, privacy management en het Family Security Office.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Corona buiten de bedrijfsdeur houden: Do’s and don’ts

12/05/2020

Corona houdt al meerdere weken ons land in haar greep. Inmiddels zijn we op het punt waarop bedrijven beetje-bij-beetje weer zo ver als mogelijk ”normaal” open gaan. Het is immers belangrijk om het werk door te laten gaan en de bedrijfscontinuïteit te borgen. Waar de behoefte groeit weer terug te gaan naar ”normaal”, zien we een hoop ”oplossingen” verschijnen die corona zouden helpen buiten de deur te houden. Kiezen voor gemak lijkt hierbij aantrekkelijk, maar wees voorzichtig. 

Aan het begin van dit corona-tijdperk gaven wij al tips over het nemen van maatregelen op de werkvloer en de privacy van werknemers (deze lees je hier terug). Je wilt uiteraard je werkvloer gezond houden en hier de juiste maatregelen voor nemen. Het blijft hierbij belangrijk dat deze maatregelen proportioneel zijn en je geen onnodige inbreuk maakt op de privacy van werkgevers. Het zomaar gebruiken van temperatuurmeters en warmtecamera’s is dus een absolute no-go: dit luistert erg nauw en mag niet zomaar (in veel gevallen gewoonweg niet).

Raadpleeg dit document

ArboNed heeft een document opgesteld met werknemers- en werkgeversadvies rondom het coronavirus. De laatste versie van dit document kun je hier raadplegen. In dit document lees je advies voor bedrijfscontinuïteit in het coronatijdperk terwijl veiligheid en gezondheid van werknemers (op een correcte en toegestane wijze) zoveel mogelijk geborgd blijft. Wij raden iedere organisatie aan dit document te raadplegen en te kijken welke situatie van toepassing is. Hieronder een greep uit de do’s en don’ts uit dit document.

Do’s

 • Wees je bewust van de keuze’s die je als organisatie maakt voor de organisatie zelf en werknemers. Deze kunnen zowel een (langdurige) positieve of negatieve indruk achterlaten;
 • Laat medewerkers zo veel als mogelijk thuiswerken, dit is nog steeds de norm vanuit de overheid. Zorg dat zij op een gezonde en duurzame manier kunnen werken door bijvoorbeeld te faciliteren in de juiste ondersteunende attributen;
 • De thuissituatie verschilt momenteel bij iedereen. Zorg als organisatie voor passend beleid en oplossingen, zoals het verlenen van calamiteitenverlof of ouderschapsverlof en informeer werknemers hierover.
 • Communiceer duidelijk aan werknemers dat ze geacht worden thuis te blijven bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts);
 • Verdenking van het coronavirus bij een werknemer of zijn/haar gezinsleden is in deze coronasituatie voldoende aanleiding om de werknemer naar huis te sturen;
 • Laat je adviseren door de arbodienst of bedrijfsarts over maatregelen bij ziekte met aandacht voor het welzijn van de werknemers, derden en de bedrijfscontinuïteit;
 • Een bedrijfsarts bepaalt of een werknemer ziek is. Vanwege medisch beroepsgeheim mag deze de werkgever niet de aard van de gezondheidsklachten melden, wel wat de werknemer wel/niet kan doen en voor welke verwachtte periode.
 • Bespreek zorgen van werknemers met en kwetsbare gezondheid of een verhoogd risico op basis van de werk- of privésituatie (bijvoorbeeld bij mantelzorgers of het hebben van een kwetsbaar gezinslid).
 • Informeer werknemers over maatregelen ten aanzien van persoonlijke- en arbeidshygiëne, tref de juiste arbeidshygiënische maatregelen op de werkplek.

Don’ts

 • Ga niet anders handelen dan de geldende richtlijnen voor jouw organisatie.
 • Het is werkgevers (met uitzondering in de zorg) niet toegestaan zelf te vragen naar en te screenen op ziekteverschijnselen;
 • Temperatuurmetingen via infraroodthermometers of speciale camera’s zijn niet betrouwbaar en niet wenselijk;
 • Laat geen personen toe op de werkvloer waarbij enige vorm van verdenking op ziekteverschijnselen is;
 • Laat kwetsbare werknemers (zoals zwangere vrouwen en (chronisch) zieke werknemers) niet reizen met openbaar vervoer en laat hen grote groepen vermijden (dus ook op de werkvloer);
 • Werknemers met een kwetsbare gezondheid lopen niet alleen zelf onnodig risico op de werkvloer, zij vormen ook een risico voor anderen op de werkvloer. Neem daarom in geval van werknemers met een kwetsbare gezondheid contact op met de arbodienst.

AVAQ ondersteunt momenteel diverse organisaties bij het opstellen van corona-beleid en -maatregelen voor een veilige werkvloer. Als ervaringsdeskundige zijn wij de schakel tussen de betrokken afdelingen en zorgen wij voor een juiste implementatievorm passend bij onze opdrachtgevers.

Advies nodig omtrent (beleids)maatregelen, privacy van medewerkers en de bedrijfscontinuïteit? AVAQ helpt verder, neem vrijblijvend contact met ons op. 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28/04/2020

Elk jaar organiseert de International Labour Organization (ILO) op 28 april de ‘Wereld Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’. Op deze dag ligt er extra focus op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekte. Dit is, zeker in deze tijd, geen onbelangrijk onderwerp. Het thema van dit jaar is onvermijdelijk – Stop de pandemie: Veiligheid en gezondheid op het werk kunnen levens redden.

Organisaties, bedrijven en instellingen staan momenteel voor een enorme (nieuwe) uitdading wat betreft het beschermen van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De maatregelen die per land genomen worden dwingen bedrijven volgens aangepaste richtlijnen te werken, iets dat voor de meesten van ons nieuw is.

In één van onze voorgaande blogs deelden wij al tips hoe om te gaan met deze situatie en je medewerkers (en o.a. hun privacy). Bijvoorbeeld: blijf medewerkers actief en structureel informeren over de huidige situatie, dit voorkomt onrust en onnodig gevaar. Onze corona-MINDMAP bevat actuele belangrijke informatie, tools, (hulp)maatregelen en tips hoe Nederlandse ondernemingen de bedrijfscontinuïteit zo goed mogelijk kunnen blijven borgen in deze coronatijd. Binnenkort delen wij een nieuwe Mindmap met tips, informatie en tools voor het op een veilige en verantwoorde manier teruggaan naar de “normale” werkvloer. Houd onze website en LinkedIn in de gaten voor meer informatie.

AVAQ geeft grip op risico’s en zorgt voor een veilige en gezonde werkvloer. Ook in coronatijden helpen wij verder,  neem vrijblijvend contact met ons op.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Door de corona-bomen het privacy-bos niet meer zien: tips voor een helder zichtveld

27/03/2020

Precies een maand geleden, 27 februari 2020, werd de eerste coronabesmetting vastgesteld bij een Nederlandse inwoner. Eén maand later is ieder bedrijf bijna dagelijks bezig met deze inmiddels pandemie. Doel hiervan is de bedrijfscontinuïteit zo veel als mogelijk borgen, onder meer door de werkzaamheden door te laten gaan. 

Als adviseur op het gebied van privacy is het een interessante en leerzame periode. Overheden van landen kiezen voor vergaande maatregelen: Israël verzamelt locatiegegevens van besmette burgers en binnenkomende reizigers in Hong Kong moeten een tracking-armband dragen. Onze Nederlandse overheid bekijkt de mogelijkheden van inzetten van telecomdata om corona te bestrijden (lees hier). En de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederlandse toezichthouder op privacywetgeving) zegt “Privacy is heel belangrijk. Maar in deze crisis is de bestrijding van het virus en het redden van levens de topprioriteit,”.

De privacy van Nederlandse inwoners, en daarmee veel medewerkers van bedrijven, lijkt even op een zijspoor te staan. Maar schijn bedriegt: juist in crisistijden is het belangrijk hier goed mee om te blijven gaan. Goed werkgeverschap is immers niet alleen zorgen voor een veilige werkvloer maar ook rekening houden met grondrechten (artikel 10: privacy) van medewerkers. Deze twee lijken momenteel soms lijnrecht tegenover elkaar te staan, want hoe zorg je voor een veilige werkvloer zonder inbreuk te maken op de privacy van medewerkers (en weten of zij besmet zijn met het gevreesde corona)?

Creëer een helder zichtveld

Met de lessen van afgelopen maand en veel gestelde vragen die ik heb gehad over (mogelijk) zieke / besmette werknemers, het gezond houden van medewerkers en daarmee het bedrijf, wil ik tijdens deze coronacrisis onderstaande tips meegeven aan bedrijven:

 1. Zorg voor duidelijke richtlijnen: laat je medewerkers weten waar zij aan toe zijn en wat jij van hen verwacht. Wanneer blijf je thuis? Welke speciale maatregelen heeft het bedrijf getroffen? Wat zijn de regels wanneer je wél op de werkvloer bent? Deel dit op een duidelijke manier waarmee je iedereen bereikt, bijvoorbeeld via e-mail.
 2. Houdt de regie: paniek is menselijk maar laat dit niet de overhand nemen. Merk je dat er paniek heerst? Ga in gesprek en luister naar mogelijke zorgen. Geef aan welke koers gevaren wordt door het bedrijf voordat medewerkers dit zelf gaan bepalen. Houd hierbij wel rekening met eventuele zorgen die er zijn.
 3. Blijf informeren: de corona-periode waar we ons nu in bevinden gaat nog wel even duren. Iedere week zijn er weer dingen veranderd, bijvoorbeeld de maatregelen van de overheid. Blijf medewerkers dus informeren en houd het niet bij slechts één keer. Wat is de actuele status en wat betekent dit voor het bedrijf en de medewerkers op dit moment?
 4. Bedrijfsveiligheid geldt ook thuis: veel mensen werken nu vanuit huis. Zorg ervoor dat medewerkers ook vanaf hier op een veilige manier werken. Bescherm bedrijfsinformatie en je medewerkers. Voorkom cyberrisico’s en de kans op een datalek. Lees hier meer over veilig thuiswerken.
 5. Gebruik je gezonde verstand: Wanneer je bovenstaande tips volgt, zijn vergaande maatregelen als het meten van lichaamstemperatuur van medewerkers overbodig. Door verschillende maatregelen te treffen zorg je voor beschermingslagen waarmee je eventuele zieke medewerkers al veel buiten de deur houdt. Rare sprongen maken die normaal ook niet gemaakt worden is, ook in deze situatie, niet nodig.
 6. Volg de geldende regels: Ookal heeft het redden van levens topprioriteit, het volgen van privacywetgeving blijft belangrijk. In deze coronacrisis blijft de AVG/GDPR gelden en mag je als bedrijf dus niet zomaar medische gegevens (de kans op met corona besmette medewerkers) vastleggen. Er is op dit moment sprake van versoepeling, maar voor veel bedrijven blijven de normale regels gelden.

Hulp nodig?

Vragen of ondersteuning nodig op het gebied van werknemersprivacy in deze coronaperiode? Juist in tijden van crisis staat AVAQ klaar. Wij zijn 24/7 bereikbaar ten behoeve van ondersteuning en advies.

Personeelsdossier

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer