De beste wensen namens AVAQ: een terugblik op 2020

05/01/2021

AVAQ (Allround Security Company & Vidocq) wenst iedereen een gelukkig, veilig én gezond nieuw jaar! Vandaag blikken we terug op het jaar 2020. In deze blog lichten we de ontwikkelingen van afgelopen jaar toe die veel aandacht hebben gevraagd in ons vakgebied. Binnen AVAQ zijn wij voor de nodige uitdagingen komen te staan. Ook bij onze klanten zijn er veel ontwikkelingen geweest waarbij wij hebben kunnen ondersteunen. Corona was in 2020 de grootste trigger van de veranderende gebeurtenissen die dit jaar hebben gekenmerkt. Met deze terugblik vatten we samen wat de hoofdontwikkelingen waren (en zijn) op het gebied van safety, security en privacy. 

Het jaar van de covid-19 pandemie

Begin 2020 had iedereen het jaar heel anders verwacht. Alle gemaakte ‘’jaarplannen’’ en ‘’hoofdthema’s’’ moesten begin 2020 al snel wijken door de komst van covid-19. Het virus heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Wanneer we terugblikken op het jaar 2020 en de uitdagingen waar wij voor kwamen te staan op het gebied van safety, security en privacy waren de volgende ontwikkelingen voor ons de meest belangrijkste:

  • De invloed van corona op privacy in de samenleving en binnen bedrijven;
  • De inrichting van een ‘’coronaproof’’ en veilige, werkomgeving;
  • De verschuiving van fysieke naar digitaal werken en daarmee ook de verschuiving van criminaliteit.

Covid-19 versus privacy

Op het gebied van privacy heeft covid-19 veel teweeg gebracht. De overheid kondigde aan een app te ontwikkelen waarmee je wordt gewaarschuwd bij een eventuele infectie: de CoronaMelder. De app heeft voor veel kritiek van (privacy) experts gezorgd. Ook de werking van de app en de accuraatheid van het geven van een melding heeft voor kritiek gezorgd. We zagen dat de app zelfs een averechts effect heeft doordat werkgevers medewerkers vroegen de app niet te gebruiken zodat zij niet in quarantaine zouden hoeven.

Naast de app zagen we ook andere initiatieven ontstaan om corona buiten de deur te houden, duidelijke handvatten m.b.t. privacy ontbraken hier vaak bij. Zo moest de horeca een check doen, maar was vaak onbekend dat zij dit niet mochten verplichten of hoe zij precies met deze gegevens om moeten gaan. Ditzelfde gold en geldt voor bedrijven: er vindt verzameling plaats van (gezondheid)gegevens die een werkgever niet mag verzamelen. Een grijs gebied, want hoe zit het dan met de zorgplicht die je als werkgever hebt? Ook het temperaturen van medewerkers of camera’s met warmtesensor was een zorgwekkende ontwikkeling waar waarschijnlijk het laatste woord nog niet over gezegd is. We hebben gezien dat de Autoriteit Persoonsgegevens haar handen vol had aan deze ontwikkelingen. Zo hebben zij onder andere onderzoek uitgevoerd naar het meten van temperatuur van medewerkers. Privacy in relatie tot corona (en de gevolgen daarvan zoals het beschermen met het vaccin) zal ook in 2021 nog een actueel thema blijven met veel ontwikkelingen.

Een 1,5-meter werkvloer

Het inrichten van een 1,5-meter werkvloer heeft ook voor veel nieuwe uitdagingen gezorgd. Wij hebben onze klanten die hier mee te maken kregen (zoals fabrieken, distributiecentra) ondersteunt bij het inrichten van een veilige werkvloer. Hieronder viel ook het vormgeven van protocollen en crisisteams. Continue blijven kijken naar mogelijke risico’s en scenario’s die hier uit voort kunnen komen was en is belangrijk zodat er snel en adequaat gereageerd kan worden. In onze blog ‘Bedrijfsveiligheid op 1,5 meter legden wij al eens meer uit over een veilige werkvloer in tijden van covid-19.

De werkvloer ziet er niet meer uit zoals we gewend zijn. Gezellig naast elkaar aan het bureau of een volle vergaderzaal zijn tegenwoordig een no-go. Covid-19 heeft niet alleen een behoorlijke invloed (gehad) op het sociale aspect op de werkvloer, maar ook op de veiligheid. Er waren veel veranderingen: de bedrijfshulpverlening (BHV) werd beperkter (mond-op-mond beademing is bijvoorbeeld niet meer toegestaan en cursussen gingen niet meer door), het kantoor werd vervangen door een thuiswerkplek en de werkzaamheden zelf moesten worden uitgevoerd op basis van de 1,5-meterregel. Al deze veranderingen moeten ook worden opgenomen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), kortom: covid-19 heeft voor veel extra werk gezorgd waar op dit moment vaak te weinig tijd voor is.

Van fysiek naar digitaal

Het aantal cybercrime-delicten is in (de eerste helft van) 2020 explosief gestegen. Door covid-19 maakten veel criminelen de overstap van fysieke naar digitale criminaliteit. De verwachting is dat deze stijgende lijn in de 2e helft van 2020 heeft doorgezet. Afgelopen maart werden er 696 cyberincidenten per maand geregistreerd, in mei liep dit aantal op tot 1869 (!).

Grafiek cybercrime 2019 en 2020

Bron: VPNgids.nl

Deze stijging van cybercrime-delicten zwakte iets af in de zomer, toen er versoepelingen van kracht waren. Echter schoten de cijfers weer omhoog tijdens de tweede golf in september, met wel 113,5% ten opzichte van 2019 in die tijd. Ook in de maanden daarna bleven de cijfers stijgen. Ten opzichte van 2019 verdubbelde het aantal cybercrime-delicten met 97,4% en 93,5%. Deze stijging laat zien dat goede informatiebeveiliging, zowel thuis als op de werkvloer, belangrijker is dan ooit! Meer cijfers en onderzoeksresultaten over de stijging van cybercrime-delicten in 2020 ten opzichte van 2019 vind je hier.

De enorme stijging van Whatsappfraude heeft de groei van cybercrime-delicten mede veroorzaakt. De gemaakte schade loopt hierbij op tot miljoenen euro’s. Een preventieve maatregel die je tegen Whatsappfraude kunt nemen is het afschermen van jouw sociale media accounts. Voor ons was dit afgelopen jaar aanleiding om het belang van digitale veiligheid en online zichtbaarheid nog beter onder de aandacht te brengen bij de klanten van ons family security office.

Afgelopen jaar zijn tal van grote bedrijven en organisaties slachtoffer geworden van ransomware. Waar eerst het doel hoofdzakelijk het verdienen van geld was, is het stelen van data één van de nieuwe hoofddoelen. Criminelen besluiten de data eerst te stelen voordat zij de ransomware uitrollen. Er wordt gedreigd om data openbaar te maken (bedrijfsgevoelige gegevens) of data wordt volledig ”gegijzeld” waardoor bedrijven hun werk niet voort kunnen zetten met grote gevolgen van dien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorginstellingen die niet bij medische gegevens kunnen. Ransomware is dus een moderne vorm van afpersing. In deze blog leggen wij uit hoe je jouw organisatie beschermt tegen ransomware.

Op naar een mooier, gezonder en veiliger jaar

We hopen in het nieuwe jaar van dezelfde meerwaarde te kunnen blijven voor onze klanten en relaties zoals in het afgelopen jaar. Begin 2021 zullen wij nog veel blijven ontzorgen bij alle security, safety en privacy uitdagingen die ontstaan zijn door de komst van corona. Hopelijk kunnen we in dit jaar de omslag maken waarbij corona minder aanwezig is er we onze adviezen en ondersteuning weer kunnen richten op preventieve maatregelen op het gebied van risicomanagement. En mocht er wat gebeuren? Dan staan wij altijd klaar.

Staat u voor grote uitdagingen op het gebied van safety, security of privacy? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij ontzorgen u graag. 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Een nieuw gezicht bij AVAQ – Kevin Ester

11/12/2020

Sinds afgelopen oktober is AVAQ een nieuw gezicht rijker. Afstudeerder Kevin Ester doet zijn afstudeeronderzoek voor AVAQ en richt zich hiermee op het Family Security Office. In deze blog stelt Kevin zichzelf voor. 

Een rare tijd om te beginnen met afstuderen. Afstuderen vanuit huis tijdens een pandemie heeft mij al wel geleerd dat de hoeveelheid koffie die ik thuis drink ook exponentieel kan toenemenGelukkig zijn er genoeg (digitale) middelen beschikbaar om goed met elkaar te kunnen blijven communiceren en mijn onderzoek goed uit te voeren. 

Graag wil ik mijzelf voorstellen: Ik ben Kevin Ester, 24 jaar en 4e jaars student HBO securitymanagement op Hogeschool Saxion. Op dit moment zit ik in de afstudeerfase. In het 3e jaar heb ik de minor Forensic computing & cybercrime investigation gevolgd en afgerond. Deze minor heeft mij veel geleerd over het achterhalen van data op digitale gegevensdragers zoals laptops en telefoons. 

Mijn afstudeeronderzoek voer ik uit in opdracht van AVAQ. Het onderzoek richt zich op het optimaal kunnen beschermen van de klanten van het Family Security Office. Hierbij ligt de focus op digitale weerbaarheid van klanten. Welke invloed heeft bijvoorbeeld de hoeveelheid of het soort informatie over een persoon in combinatie met een gemotiveerde dader? Het onderzoek moet bijdragen aan de drijfveer van AVAQ, namelijk: een zo’n veilig mogelijke en zorgeloze omgeving creëren voor de klanten. Wie weet treffen we elkaar!

 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Nationale broer zus dag: als broer en zus samen op de werkvloer

30/09/2019

Deze dag, 30 september, is in Nederlands sinds een aantal jaren nationale broer zus dag. Een speciale dag om stil te staan bij de bijzondere band die je hebt met je eventuele broer(s) of zus(sen). Daniël en Cindy staan nooit echt stil bij dit soort ‘’nationale dagen’’ maar staan dit jaar toch eens stil bij deze dag. Want zij hebben privé niet alleen een broer-zus band maar werken als broer en zus dagelijks samen, hoe bijzonder is dat?

Met de paplepel ingegoten

Met een ondernemende vader weten Daniël en Cindy bijna niet beter dan dat het thuis veel over werk ging. In 1998 startte Harry de Jong (vader) zijn eigen onderneming waar Gerie de Jong (moeder) ook vanaf de start onderdeel van uitmaakte. De laatste ins en outs werden besproken aan de keukentafel dus kregen zij automatisch alles mee. ‘’Een vakopleiding zonder te studeren’’ aldus Cindy. Nadat beide klaar waren met studeren besloot eerst Daniël en later Cindy te gaan werken voor het bedrijf, AVAQ, van hun ouders.

Samen werken aan de toekomst van AVAQ

Momenteel werken zij samen aan de toekomst van AVAQ en hopen het succes van hun ouders voort te kunnen zetten. Als broer en zus vervullen zij ieder hun eigen specialisme binnen AVAQ. Zo is Daniël expert op het gebied van safety en security management en Cindy op het gebied van privacy en integriteitsmanagement. Waar vroeger als broer en zus weleens een woordenwisseling plaatsvond, vullen zij elkaar vandaag de dag op de werkvloer aan met hun expertises. Mooier kan niet toch? Fijne nationale broer zus dag!

Meer weten over de expertises van Daniël en Cindy bij AVAQ? Neem gerust contact met ons op.

Daniël en Cindy de Jong

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

AVAQ support de week van de RI&E

19/06/2019

Week van de RI&E

Goed werkgeverschap en goede zorg voor medewerkers is steeds belangrijker binnen organisaties. Dit is niet zonder reden: bedrijven die hier aandacht aan besteden hebben veel minder last van verzuim en mede daardoor een betere bedrijfscontinuïteit. Investeren in medewerkers en de omgeving waarin zij werkzaam zijn is dan ook van cruciaal belang.

Een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) zorgt voor preventief de juiste aandacht besteden aan een prettige en veilige werkomgeving. Om het belang hiervan extra onder de aandacht te brengen vindt ieder jaar de week van de RI&E plaats, georganiseerd door Steunpunt RI&E. Het jaarthema dit jaar is: Beroepsziekten te lijf met de RI&E, hiermee ligt de nadruk extra op het voorkomen van beroepsziekten die voortkomen uit een onveilige werkomgeving.

Minder onnodige kosten 

AVAQ is al meerdere jaren supporter van de week van de RI&E en schenkt dan ook ieder jaar aandacht aan dit belangrijke thema. Vanuit onze ervaring weten wij hoe belangrijk een goede RI&E voor organisaties is. Met een RI&E zorgen organisaties voor een preventieve aanpak op het gebied van bedrijfsrisico’s, hierdoor wordt voorkomen dat organisaties veel (onnodige) kosten maken aan incidenten. Dit sluit dan ook naadloos aan op ons jaarthema: het jaar van duurzame veiligheid. Preventieve maatregelen dragen veel bij aan bedrijfsresultaten op de langere termijn.

Check jouw organisatie en win!

Tijdens deze week van de RI&E helpen wij organisaties graag op weg. Daarom stellen wij onze RI&E checklist gratis beschikbaar. Deze overzichtelijke checklist brengt snel inzichtelijk welke documenten wel of niet in huis zijn. Vraag de gratis checklist aan door ons te mailen. Wil je daarnaast kans maken op een gratis RI&E quickscan of telefonisch advies consult? Vermeld dan in je mail: Maak kans op en de naam van jouw organisatie. Meedoen kan de hele maand juni, de winnaar ontvangt in de eerste week van juli bericht.

RI&E Checklist

Is jouw organisatie RI&E-plichtig? 

De meeste organisatie zijn RI&E-plichtig. Dit betekent dat je als organisatie vanuit de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren. Via onderstaande stroomdiagram van Steunpunt RI&E check je eenvoudig of jouw organisatie verplicht is een RI&E uit te voeren.

Stroomdiagram Steunpunt RI&E

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

AVAQ staat voor kwaliteit, professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid.

20/05/2019

AVAQ geeft opnieuw blijk van kwaliteit, professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid. Ons Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau is vernieuwd en ons kwaliteitscertificaat, NEN-EN-ISO 9001:2015, is verlengt. 

Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

Het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau wordt uitgegeven door de Nederlandse Veiligheidsbranche. Vidocq, het onderzoeksbureau van AVAQ, geeft met dit keurmerk de garantie zich te houden aan wet- en regelgeving, een belangrijke borging richting onze opdrachtgevers. Vidocq is hiermee getoetst op de juiste toepassing van de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. Deze code ziet er tevens op toe dat onze werkwijze in overeenstemming is met privacywetgeving (AVG/GDPR). Bekijk onze registratie hier.

Met ons onderzoeksbureau geven wij grip op integriteit door het uitvoeren van employmentscreeningen en fraudeonderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met integriteitsbeleid en -vraagstukken.

NEN-EN-ISO 9001:2015

AVAQ is sinds 2015 NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. Vorig jaar behaalde wij de nieuwe certificering NEN-EN-ISO 9001:2015 en deze is dit jaar weer verlengt. Door de tussentijdse toetsing van deze internationale norm blijft kwaliteit bij AVAQ geborgd. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn onderdeel van onze kernwaarden. En deze kernwaarden zijn terug te vinden in al onze bedrijfsonderdelen: Integriteitsmanagement, Securitymanagement en ons Family Security Office.

Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau en Certificaat NEN-EN-ISO 9001:2015

Foto: Daniël de Jong met het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau en het Certificaat NEN-EN-ISO 9001:2015.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer

Quinty Meijering komt AVAQ Groep ondersteunen

02/08/2018

Met ingang van 1 augustus 2018 is Quinty Meijering werkzaam bij AVAQ Groep. Quinty Meijering studeert Security Management aan de Saxion Hogeschool. Ze heeft leerjaar 1 van de opleiding met succes afgerond en ze zal verder gaan naar leerjaar 2. Bij AVAQ Groep wil ze meer ervaring in de praktijk op doen. Quinty zal Daniël de Jong en Cindy de Jong bij hun werkzaamheden ondersteunen.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer