Een calamiteit in jouw bedrijf, wat nu?

27/05/2021

Op een calamiteit in je bedrijf zit je niet te wachten. Maar wat als het wel gebeurt? Het is belangrijk dat je als organisatie goed voorbereid bent op calamiteiten, zodat je weet wat je moet doen. In deze blog leggen wij uit welke stappen je moet ondernemen in het geval van een calamiteit, maar éérst vertellen wij hoe je zorgt voor een goede voorbereiding op calamiteiten.

Bereid je voor met een bedrijfsnoodplan

Calamiteiten binnen een bedrijf kunnen leiden tot veel schade en leed, zoals bijvoorbeeld fysieke schade aan het bedrijfspand, verlies van belangrijke producten of diensten of ongevallen waar medewerkers en derden bij betrokken zijn. Om de kans op schade en leed zo veel mogelijk te beperken is het essentieel, en wettelijk verplicht (artikel 15 van de Arbowet), dat je als bedrijf beschikt over een bedrijfsnoodplan. In een bedrijfsnoodplan staat aangegeven wat er moet gebeuren in geval van nood en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Deze tips helpen bij een goede voorbereiding op calamiteiten:

  • Zorg voor voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners (bhv’ers);
  • Zorg voor ontruimingsplattegronden op duidelijk zichtbare en goed bereikbare plekken;
  • Zorg voor duidelijke herkenbare vluchtroutes;
  • Zorg ervoor dat medewerkers weten wat zij moeten doen in geval van nood. Oefen dit door regelmatig evacuatieoefeningen te houden.

Het kan lastig zijn om een goed bedrijfsnoodplan op te stellen. AVAQ ondersteunt organisaties bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet. Wij testen en implementeren het bedrijfsnoodplan op professionele wijze in jouw organisatie. Daarbij wordt kritisch gekeken naar jouw organisatie. Onder andere relevante wet- en regelgevingen en de verzekeringsmaatschappij van jouw organisatie worden daarbij meegenomen.

Beperk de schade in vier stappen

Het stappenplan genoemd in een bedrijfsnoodplan is altijd leidend. De volgende vier stappen vormen over het algemeen de belangrijkste stappen in een noodsituatie:

  1. Analyseer de situatie: ga na wat er aan de hand is, zodat je de juiste vervolgstappen kunt ondernemen;
  2. Schakel bhv’ers in: zorg ervoor dat de bhv’ers in actie komen, zij zijn opgeleid en kunnen slachtoffers hulp bieden waar nodig;
  3. Schakel hulpdiensten in (indien nodig): is of wordt de situatie te groot om zelf aan te pakken? Bel dan 112;
  4. Evacueer (indien nodig): wanneer er geen veilige plek meer in het gebouw beschikbaar is moeten alle aanwezigen worden geëvacueerd.

Werkgevers zijn verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen bij de Inspectie SZW te melden. Onderstaande video geeft daar een duidelijke uitleg over.

Houd grip op bedrijfsveiligheid en voorkom incidenten. Neem contact met ons op voor meer informatie over het opstellen en implementeren van een bedrijfsnoodplan.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer