Een drieluik, deel 1: Crisisbeheersing valt en staat met goede communicatie – risicocommunicatie

11/11/2020

Voor goede crisisbeheersing in jouw organisatie is communicatie van cruciaal belang. In deze driedelige serie ‘Crisisbeheersing valt en staat met goede communicatie’ worden de drie fasen van de communicatieketen uitgelegd:

  • Fase 1: risicocommunicatie (voor een incident)
  • Fase 2: crisiscommunicatie (tijdens een incident)
  • Fase 3: nafasecommunicatie (na een incident)

In deel 1 van deze serie lees je hoe je jouw medewerkers voorbereidt op potentiële incidenten, crises of rampen door middel van risicocommunicatie.

Bereid de organisatie voor op potentiële incidenten

Risicocommunicatie is een preventieve maatregel om jouw medewerkers voor te bereiden op potentiële incidenten. Hierbij informeer je over:

  1. De (mogelijke) risico’s in en rondom de organisatie;
  2. De kans dat zich een incident/ramp voordoet;
  3. De mogelijke gevolgen die een incident/ramp kan hebben voor de organisatie en de medewerkers.

Als voorbeeld nemen we een organisatie die werkt met gevaarlijke stoffen. In deze situatie is het belangrijk dat er wordt geïnformeerd over de risico’s die de gevaarlijke stoffen met zich mee brengen, hoe groot de kans is dat er iets fout gaat met de gevaarlijke stoffen en welke gevolgen dat zou kunnen hebben voor de organisatie en de medewerkers.

Met risicocommunicatie verhoog je het veiligheidsbewustzijn van jouw medewerkers en dat is een belangrijke stap naar goede bedrijfsveiligheid en crisisbeheersing. Veiligheidsbewustzijn onder medewerkers zorgt ervoor dat medewerkers weten wat de risico’s zijn en wat zij moeten doen mocht er een incident plaatsvinden. Het kan hierbij gaan om security of safety incidenten: beveiligingsincidenten zoals phishingaanvallen en grote datalekken of veiligheidsincidenten zoals arbeidsongevallen met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen.

Risicocommunicatie

Hoe pak je risicocommunicatie aan?

Voordat je aan risicocommunicatie kunt beginnen moet je goed voor ogen hebben met welke risico’s jouw organisatie te maken heeft. Dat doe je door inventarisaties uit te voeren die security en safety risico’s in kaart brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) of een NEN7510-audit.

Zijn de risico’s waar jouw organisatie mee te maken heeft inzichtelijk gemaakt? Dan moet er worden gekeken op welke manier de communicatie gaat plaatsvinden. Het verschilt per persoon hoe iemand informatie opneemt. Daarom is het verstandig om de risicocommunicatie op verschillende manieren uit te voeren, passend bij de doelgroep. Denk daarbij aan de volgende manieren:

  • Informatie komt meestal het beste over door persoonlijk contact: organiseer een bijeenkomst voor medewerkers waarbij zij op de hoogte worden gesteld over de situatie rondom de risico’s voor de organisatie.
  • Maak een informatiepagina aan waar medewerkers alle informatie kunnen vinden over deze risico’s. Wijs medewerkers hierop en verwijs in het securitybeleid naar deze pagina.

Het is daarnaast belangrijk dat medewerkers altijd terecht kunnen bij een contactpersoon voor vragen over de risico’s en de bedrijfsveiligheid van de organisatie. Daarvoor kun je jouw medewerkers verwijzen naar de preventiemedewerker of een andere expert op een bepaald gebied binnen jouw organisatie.

In de volgende blog van deze serie gaan we in op de communicatie bij een daadwerkelijke crisis. Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor de blog. Vragen over het in kaart brengen van risico’s of risicocommunicatie? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer