Wat doet een preventiemedewerker?

22/07/2020

Eerder schreven wij over het belang van een vertrouwenspersoon . Naast het hebben van een vertrouwenspersoon is een preventiemedewerker óók erg belangrijk. In deze blog lees je wat een preventiemedewerker is, wat de taken en verantwoordelijkheden van deze medewerker zijn en welk soort persoon geschikt is voor de functie van preventiemedewerker.

Taken en verantwoordelijkheden

Het is belangrijk om te weten dat iedere organisatie verplicht is om tenminste één preventiemedewerker in huis te hebben. Bij meer dan 25 medewerkers binnen de organisatie moet er verplicht één of meerdere werknemers worden aangesteld als preventiemedewerker. De werkgever mag bij deze bedrijfsgrootte niet zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. De rol van preventiemedewerker kan naast een andere functie uitgevoerd worden, zo kan deze medewerker zich dus ook nog met andere zaken bezighouden.

Een preventiemedewerker zet zich in voor het verminderen van arbeidsrisico’s en het voorkomen van verzuim. De preventiemedewerker heeft vier (wettelijke) hoofdtaken:

  1. De risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) van de organisatie (mede) opstellen, bijhouden en uitvoeren;
  2. Advies geven over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en daarvoor samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
  3. De maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid (mede) uitvoeren;
  4. De bedrijfsarts en andere arbodienstverleners adviseren over deze maatregelen.

Naast deze wettelijke taken heeft een preventiemedewerker ook nog een aantal aanvullende taken en verantwoordelijkheden, zoals: het analyseren/evalueren van gevaarlijke situaties, (bijna) incidenten en Arbo klachten en het periodiek controleren of de Arbo richtlijnen worden nageleefd. Een volledige functieomschrijving van een preventiemedewerker vind je hier terug op de site van ArboNed.

Onderstaande video geeft een korte uitleg over de preventiemedewerker.

Wie wijs je aan als preventiemedewerker?

De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol. Zo moet degene die de functie zal vervullen voldoende kennis en ervaring hebben om de bijbehorende taken uit te kunnen voeren. De functie vraagt om een persoonlijkheid met overwicht en goede competenties op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid.

Is er binnen jouw organisatie nog geen preventiemedewerker? Of is er wel een preventiemedewerker maar kan deze ondersteuning gebruiken bij de bijkomende taken en verantwoordelijkheden? AVAQ ondersteunt organisaties en hun (toekomstige) preventiemedewerkers. Wij geven grip op veiligheidsrisico’s en zorgen ervoor dat de preventiemedewerker een integraal onderdeel wordt van de organisatie.

AVAQ helpt bij het inrichten van een veilige werkomgeving, daar hoort een preventiemedewerker ook bij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor vragen over de preventiemedewerker of meer informatie.

Preventiemedewerker

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer