Screenen van zorgmedewerkers nu nog relevanter

17/05/2016

Sinds 1 januari 2016 geldt er een verplichte vergewisplicht. Deze plicht is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zorgaanbieders worden door de Wkkgz verplicht om potentieel in te schakelen zorgverleners na te trekken. Er moet bekend zijn of er in het verleden functioneringsproblemen zijn geweest die het verlenen van zorg in de weg kunnen staan.

Zorgaanbieders zijn vrij in het invullen van de vergewisplicht, een (pre) employment screening is een uitstekend middel om op een goede manier aan deze plicht te voldoen. De vergewisplicht is voor alle medewerkers die beroepsmatig zorg verlenen en geldt dus ook voor gedetacheerden, uitzendkrachten en ZZP’ers. De plicht geldt niet voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Denk erom dat het onderzoeksbureau dat de (pre) employment screenings uitvoert volgens Justis (Ministerie van Veiligheid en Justititie) aan diverse criteria moet voldoen.

203574 screenen van medewerkers 08 3b217e large 1460364872

Pre-employment screening

Een (pre) employment screening bestaat uit het vergaren van informatie door middel van verschillende onderzoeksinstrumenten. Een pre employment screening richt zich op onder andere op:

  • verifiëren van echtheid en geldigheid van identiteitsdocumenten;
  • controleren van (inter)nationale ‘warning lists’;
  • toetsen van behaalde diploma’s en afgeronde opleidingen;
  • onderzoeken van de financiële achtergrond van de kandidaat;
  • toesten op waarheid van de opgegeven referenten;
  • onderzoeken van open bronnen van de kandidaat.

Bij Vidocq behandelen wij mensen zoals wij zelf graag behandeld willen worden. Op deze wijze is ook onze screeningsmethode Vidocq Integrity gebaseerd. Hoor en wederhoor is voor ons een onwrikbaar gegeven. De kandidaat geeft ons daarom van te voren goedkeuring voor het onderzoek. Krijgen wij dit niet, dan stopt het onderzoek. Wij leggen onze bevindingen altijd eerst voor aan de kandidaat. Als zorgaanbieder krijgt u alleen een door de kandidaat becommentarieerde rapportage. De kandidaat kan er ook voor kiezen om de rapportage niet met u te delen. Op basis van dit signaal kunt u zelf bepalen welke stappen u neemt aangaande de kandidaat.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer