Uitzendkrachten inzetten? Hier op letten!

04/09/2019

Voordat je nieuwe (tijdelijke) uitzendkrachten inhuurt via een uitzendbureau, zijn een goede voorbereiding en een check belangrijk. Er zijn een aantal eisen waar uitzendbureaus aan moeten voldoen en daarnaast zijn er ook een aantal verantwoordelijkheden die jij als bedrijf zelf hebt. Belangrijk om te weten en zo de veiligheid binnen jouw organisatie te borgen.

Vóórdat je (tijdelijke) uitzendkrachten inzet

Er zijn 6 geldende eisen waar uitzendbureaus aan moeten voldoen. Het is belangrijk dat je deze eisen controleert vóórdat je (tijdelijke) werknemers inzet via het uitzendbureau. Het gaat hierbij om de volgende eisen:

  1. Het uitzendbureau moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waai of Waadi). In deze wet wordt onder andere beschreven dat de uitzendkrachten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in loondienst.
  2. Het uitzendbureau moet geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK).
  3. Het uitzendbureau moet geregistreerd zijn in het handelsregister als uitlener van personeel. Het komt voor dat malafide uitzendbureaus gebruik maken van een vals certificaat. Daarom is het verstandig om te controleren of het uitzendbureau daadwerkelijk gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid (SNA).
  4. Het uitzendbureau is verplicht de ABU CAO voor uitzendbureaus toe te passen. Dit geldt niet voor uitzendbureaus die zijn aangesloten bij NBBU, daarvoor geldt het daarbij behorende CAO.
  5. Het uitzendbureau moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  6. Het uitzendbureau is verplicht loonheffingen af te dragen, wanneer de verloning zelf wordt uitgevoerd. Dit kan worden gecontroleerd door te kijken of het uitzendbureau een WKA-verklaring heeft.

Aanvullende maar geen verplichte eis: lidmaatschap van de bond ABU of NBBU. Dit toont de professionaliteit en betrouwbaarheid aan van het uitzendbureau en is daarom een raadzaam punt om mee te nemen.

Huur je uitzendkrachten in? Dan ben jij verantwoordelijk

Als inlenende partij ben je verplicht om de identiteit van de uitzendkracht die je aanneemt te controleren. Daarnaast dien je te controleren of de uitzendkracht bevoegd is om in Nederland werkzaamheden te verrichten. Deze bevoegdheid kan blijken uit bijvoorbeeld een werkvergunning. Ook moet er worden gecontroleerd of de uitzendkracht in het bezit is van de juiste (competentie)documenten voor de werkzaamheden die hij of zij zal verrichten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een heftruckcertificaat.

Vindt er een ongeval plaats? Dan ben jij als inlenend bedrijf verantwoordelijk voor de medewerker, ook als dit een uitzendkracht is. De gezondheid en veiligheid van uitzendkrachten vallen onder de verantwoordelijkheid van de inlenende partij waar de werkzaamheden plaatsvinden. Een aanrader voor de inlenende partij is een VCA-certificering (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers). Hiermee toon je als bedrijf aan dat er op gezonde en veilige wijze te werk wordt gegaan en dat ongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen, beperkt en beheerst.

Twijfels over een uitzendbureau? AVAQ Groep helpt bij het inzetten van bovengenoemde controleaspecten en geeft daarmee grip op een veilige werkvloer. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer