Heeft u eigenlijk nog wel privacy?

28/11/2016

Privacy is een ”hot” en veel besproken onderwerp, niet alleen vandaag de dag maar ook al in 2013. Vragen die in dat jaar aan bod komen zijn vandaag de dag nog steeds relevant.

Maar wat houdt privacy precies in? Het recht op privacy is in Nederland onderdeel van de grondwet. Onze grondwet stelt:

  1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
  2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
  3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Privacy omvat natuurlijk nog veel meer en privacy zal per persoon een andere betekenis hebben.

Hoe ziet onze privacy er uit?

In Nederland is er veel wet- en regelgeving die zich bezighoud met onze privacy. Privacy is een belangrijk onderdeel van veiligheid. Het is niet voor niks dat Maurits Martijn (Correspondent technologie en surveillance) en Dimitri Tokmetzis (Correspondent veiligheidsindustrie) samen het boek ”Je hebt wél iets te verbergen” hebben geschreven. In het boek, over het levensbelang van privacy laten de heren zien dat privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Ze leggen bloot welke gegevens u allemaal weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke ingrijpende gevolgen dat heeft.

Vandaag de dag nemen miljoenen Nederlanders internetdiensten af waarbij zij toestemming geven voor vele zaken, zoals het vastleggen van persoonsgevens. In feite ”verkoopt” u uw gegevens in ruil voor de dienst of informatie van een bedrijf. Facebook, Google, Twitter, Apple, Internetshops zijn allemaal sites die dagelijks worden gebruikt die hier een voorbeeld van zijn. Een veel gehoord argument is dan ook: ze mogen alles van mij weten, ik heb niks te verbergen, ik heb toch nooit iets fout gedaan.

”Fout” en ”goed” zijn relatieve begrippen die geheel onderworpen zijn aan context en tijd. Tijdens een lezing van Maurits Martijn kwam het prachtige voorbeeld aan bod waarin hij Nelson Mandela aanhaalde. Nelson Mandela was ooit de meest gezochte persoon op aarde, in die tijd werd de vrijheidsvechter beschouwd als terrorist. Hij was dus ”fout” terwijl hij later een nobelprijs ontving voor de vrede. Iets wat nu goed of fout is, kan na verloop van tijd een andere wending krijgen. Dit geldt ook voor landen, iets wat in Nederland als ”goed” beschouwd wordt kan in andere landen onaanvaardbaar zijn, zo is homofilie vandaag de dag nog steeds strafbaar en kinderhuwlijken nog steeds toegestaan in sommige landen.

Ditzelfde geldt voor privacy, iets wat nu niet erg lijkt kan in de toekomst of in een ander land een geheel andere context hebben. Privacy is dus contextafhankelijk. Het is belangrijk dit in het achterhoofd te houden, bepaalde zaken zijn nou eenmaal onuitwisbaar. Zo gaf Danny Mekic in een lezing het voorbeeld van het bevolkingsregister van Amsterdam in 1943. Een systeem wat destijds als superieur werd beschouwd veranderde in 1 nacht, na een aanslag, in de grootste Joden database. Gegevens van 70.000 Amsterdamse joden kwamen hiermee op straat te liggen.

Wat is de toekomst van privacy?

Op deze vraag is eigenlijk geen antwoord te geven. Simpelweg omdat de technologieën die beschikking hebben over onze gegevens zich zo snel ontwikkelingen dat we niet (met zekerheid) kunnen zeggen hoe deze er over 5 of 10 jaar uitzien.

Onze boodschap

Wees bewust waar en bij wie u uw (persoon)gegevens achterlaat. Sta eens stil bij de context van ”goed” en ”fout” en denk eens na over uw privacy. U heeft misschien niet persé iets te verbergen, maar wel degelijk iets te beschermen.

In aankomende periode zullen wij regelmatiger schrijven over privacy. Geïnteresseerd? houd ons dan in de gaten!

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer