Door de corona-bomen het privacy-bos niet meer zien: tips voor een helder zichtveld

27/03/2020

Precies een maand geleden, 27 februari 2020, werd de eerste coronabesmetting vastgesteld bij een Nederlandse inwoner. Eén maand later is ieder bedrijf bijna dagelijks bezig met deze inmiddels pandemie. Doel hiervan is de bedrijfscontinuïteit zo veel als mogelijk borgen, onder meer door de werkzaamheden door te laten gaan. 

Als adviseur op het gebied van privacy is het een interessante en leerzame periode. Overheden van landen kiezen voor vergaande maatregelen: Israël verzamelt locatiegegevens van besmette burgers en binnenkomende reizigers in Hong Kong moeten een tracking-armband dragen. Onze Nederlandse overheid bekijkt de mogelijkheden van inzetten van telecomdata om corona te bestrijden (lees hier). En de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederlandse toezichthouder op privacywetgeving) zegt “Privacy is heel belangrijk. Maar in deze crisis is de bestrijding van het virus en het redden van levens de topprioriteit,”.

De privacy van Nederlandse inwoners, en daarmee veel medewerkers van bedrijven, lijkt even op een zijspoor te staan. Maar schijn bedriegt: juist in crisistijden is het belangrijk hier goed mee om te blijven gaan. Goed werkgeverschap is immers niet alleen zorgen voor een veilige werkvloer maar ook rekening houden met grondrechten (artikel 10: privacy) van medewerkers. Deze twee lijken momenteel soms lijnrecht tegenover elkaar te staan, want hoe zorg je voor een veilige werkvloer zonder inbreuk te maken op de privacy van medewerkers (en weten of zij besmet zijn met het gevreesde corona)?

Creëer een helder zichtveld

Met de lessen van afgelopen maand en veel gestelde vragen die ik heb gehad over (mogelijk) zieke / besmette werknemers, het gezond houden van medewerkers en daarmee het bedrijf, wil ik tijdens deze coronacrisis onderstaande tips meegeven aan bedrijven:

  1. Zorg voor duidelijke richtlijnen: laat je medewerkers weten waar zij aan toe zijn en wat jij van hen verwacht. Wanneer blijf je thuis? Welke speciale maatregelen heeft het bedrijf getroffen? Wat zijn de regels wanneer je wél op de werkvloer bent? Deel dit op een duidelijke manier waarmee je iedereen bereikt, bijvoorbeeld via e-mail.
  2. Houdt de regie: paniek is menselijk maar laat dit niet de overhand nemen. Merk je dat er paniek heerst? Ga in gesprek en luister naar mogelijke zorgen. Geef aan welke koers gevaren wordt door het bedrijf voordat medewerkers dit zelf gaan bepalen. Houd hierbij wel rekening met eventuele zorgen die er zijn.
  3. Blijf informeren: de corona-periode waar we ons nu in bevinden gaat nog wel even duren. Iedere week zijn er weer dingen veranderd, bijvoorbeeld de maatregelen van de overheid. Blijf medewerkers dus informeren en houd het niet bij slechts één keer. Wat is de actuele status en wat betekent dit voor het bedrijf en de medewerkers op dit moment?
  4. Bedrijfsveiligheid geldt ook thuis: veel mensen werken nu vanuit huis. Zorg ervoor dat medewerkers ook vanaf hier op een veilige manier werken. Bescherm bedrijfsinformatie en je medewerkers. Voorkom cyberrisico’s en de kans op een datalek. Lees hier meer over veilig thuiswerken.
  5. Gebruik je gezonde verstand: Wanneer je bovenstaande tips volgt, zijn vergaande maatregelen als het meten van lichaamstemperatuur van medewerkers overbodig. Door verschillende maatregelen te treffen zorg je voor beschermingslagen waarmee je eventuele zieke medewerkers al veel buiten de deur houdt. Rare sprongen maken die normaal ook niet gemaakt worden is, ook in deze situatie, niet nodig.
  6. Volg de geldende regels: Ookal heeft het redden van levens topprioriteit, het volgen van privacywetgeving blijft belangrijk. In deze coronacrisis blijft de AVG/GDPR gelden en mag je als bedrijf dus niet zomaar medische gegevens (de kans op met corona besmette medewerkers) vastleggen. Er is op dit moment sprake van versoepeling, maar voor veel bedrijven blijven de normale regels gelden.

Hulp nodig?

Vragen of ondersteuning nodig op het gebied van werknemersprivacy in deze coronaperiode? Juist in tijden van crisis staat AVAQ klaar. Wij zijn 24/7 bereikbaar ten behoeve van ondersteuning en advies.

Personeelsdossier

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer