De Arbowet: samen verantwoordelijk voor gezond en veilig werken

22/06/2020

Vanuit de Arbowet zijn werkgevers en werknemers samen verplicht te zorgen voor gezond en veilig werken. Waar veel werkgevers denken dat zij hier alleen verantwoordelijk voor zijn, is dit dus een verplichting die samen opgepakt dient te worden. Lees in deze blog hoe je de Arbowet samen met jouw werknemers kunt implementeren binnen jouw bedrijf.

Voor wie geldt de Arbowet?

De Arbowet is van toepassingen voor alle plaatsen waar arbeid wordt verricht. Dit betekent dat niet alleen bedrijven aan de Arbowet moeten voldoen maar ook verenigingen, stichtingen, deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met nulurencontracten. Wanneer er 25 of meer medewerkers in dienst zijn ben je tevens verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Deze persoon werkt samen met de bedrijfsarts en arbodienstverleners aan het gezond en veilig werken binnen het bedrijf.

De Arbowet uitvoeren met een goed Arbobeleid

Om de Arbowetgeving nauwkeurig na te laten leven binnen jouw organisatie dien je een arbobeleid uit te voeren. Het arbobeleid beperkt en beheerst, wanneer het goed wordt geïmplementeerd, gezondheidsrisico’s tijdens het werken, vermindert ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Als organisatie mag je zelf bepalen hoe je invulling geeft aan het arbobeleid, als het maar in elk geval bestaan uit:

  • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • Een ziekteverzuimbeleid;
  • Een bedrijfshulpverlening (BHV) strategie en opgeleide medewerker(s);
  • Een aangewezen preventiemedewerker;
  • Een periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Staat jouw branche ertussen?

Het kan zijn dat er voor de branche van jouw organisatie al een arbocatalogus bestaat. Dit is een beschrijving waarin staat hoe er voldaan kan worden aan de voorschriften die de Arbowet stelt. Dit kan je hier terugvinden in het dossier Arbocatalogi.

Doe het samen!

Een beleid werkt het beste wanneer dit goed bekend is bij medewerkers en wanneer zij zich hierin kunnen vinden. Het is dan ook verstandig medewerkers actief te betrekken bij het opstellen en implementeren van een Arbobeleid binnen jouw organisatie. Onderstaand stappenplan laat de te nemen stappen zien hoe je Arbozorg goed verankert in jouw organisatie.

Stappenplan Arbozorg

Verzekerd van goede Arbo-implementatie

Bij AVAQ hebben wij verschillende veiligheidsexperts die ondersteunen bij een goede Arbo-implementatie. Hierbij ondersteunen wij opdrachtgevers bij het volledige proces, maar ook bij specifieke delen zoals het opstellen, toetsen en implementeren ervan. Onze veiligheidsexperts hebben ruime ervaring in het laten voldoen aan het Arbobeleid en het actief betrekken van werknemers hierbij.

Vragen over de ondersteuning van de AVAQ veiligheidsexperts bij het voldoen aan de Arbowet? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer