Een goed beveiligingsplan: een must have voor organisaties

07/07/2020

Is er binnen jouw organisatie een goed en effectief beveiligingsplan aanwezig? Een beveiligingsplan (ook wel securitybeleidsplan genoemd) is een volledig plan op basis van organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen voor optimale beveiliging en veiligheid. Het op (laten) stellen van zo’n plan brengt veel voordelen met zich mee. Lees hier wat deze voordelen zijn en waarom het een must have is voor jouw organisatie.

Een volledig plan voor jouw organisatie

In een beveiligingsplan staat beschreven wat er moet worden beveiligd en hoe dat moet worden beveiligd. Hierbij worden verschillende OBE-maatregelen opgenomen, dit staat voor: organisatorische, bouwkundige en elektronische. Denk bij organisatorische maatregelen bijvoorbeeld aan goede instructies voor het correct afsluiten van ramen en deuren, bij bouwkundige maatregelen aan goed hang- en sluitwerk en bij elektronische maatregelen aan een passend inbraakdetectiesysteem. Voor een goede werking moet het beveiligingsplan onder de aandacht worden gebracht bij de medewerkers binnen jouw organisatie.

5 redenen voor het (laten) opstellen van een goed beveiligingsplan

Deze vijf redenen zullen jou overtuigen een goed beveiligingsplan op te (laten) stellen voor jouw organisatie:

  1. Je toont ermee aan dat je hebt nagedacht over de beveiliging van de organisatie. Dat geeft een veilig gevoel bij medewerkers en klanten;
  2. Je verkleint de kans op ongewenste gebeurtenissen, zoals een inbraak of diefstal, doordat je preventief te werk gaat;
  3. Als er dan toch een incident plaatsvindt, dan schaadt dat niet de hele bedrijfsvoering. Met het beveiligingsplan kan er snel worden gereageerd op incidenten, waardoor de schade zo veel mogelijk wordt beperkt;
  4. Het beveiligingsplan vormt een goede basis voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan: een draaiboek voor jouw organisatie in geval van calamiteiten;
  5. Zonder een beveiligingsplan heb je geen overzicht over de nodige maatregelen binnen jouw organisatie. Daardoor kan er een groot risico zijn zonder dat dit bekend is.

De veiligheidsscan van AVAQ

Om een volledig beeld te krijgen van de veiligheidsaspecten en beveiligingsmiddelen die nodig zijn voor het beveiligingsplan heeft AVAQ een veiligheidsscan ontwikkeld. Deze scan meet wat er nodig is om jouw organisatie optimaal te beveiligen en vormt hiermee een optimale basis voor het beveiligingsplan. Er wordt gekeken naar arbeidsrisico’s, het integriteitsbeleid, de beveiliging van ICT-systemen en de beveiliging van personeel en locaties. Hiermee haalt onze safety & security expert alle kwetsbaarheden naar boven, ook die waar jij niet aan gedacht hebt. AVAQ kan vervolgens begeleiden bij het opstellen van het beveiligingsplan of dit volledig voor jou uit handen nemen.

AVAQ is specialist in het opstellen van beveiligingsplannen. Een ervaren expert stemt een integraal pakket van maatregelen af op jouw organisatie voor optimale veiligheid en beveiliging. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer