2018: het jaar van Privacy

07/02/2018

Dit jaar kunnen wij niet anders dan het jaar in het teken zetten van privacy. De commotie rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) speelt hierbij een belangrijke rol. Natuurlijk vinden wij dit niet erg, want privacy gaat over beschermen. En hierin zijn wij gespecialiseerd. Maar LET OP: privacy is veel meer dan enkel voldoen aan de AVG. 2018 is daarom het jaar van privacy.

In de tekst zijn linkjes verwerkt met leuke filmpjes en informatie ter ondersteuning. De linkjes openen in een nieuw venster/tabblad.

Om iets privé te houden moet je het beschermen. Of zoals Aleid Wolfsen (voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens) zegt:

“In een tijd waarin persoonsgegevens gouden handel zijn, is het van groot belang dat die gegevens goed beschermd blijven.”

En neem van ons aan: iedereen heeft iets te beschermen, van bedrijfsgegevens tot persoonsgegevens en van persoonlijke veiligheid tot imago. Als iedereen alles van je weet, kun je voor vervelende verassingen komen te staan. Privacy zou dus ook voor jou een thema moeten zijn dit jaar, maar is dit ook zo?!

Privacy in wet- en regelgeving

In 1983 is het recht op privacy opgenomen in de Nederlandse Grondwet. Dit is mede gedaan in verband met de opkomst van nieuwe afluistertechnieken en een snelle groei in geautomatiseerde gegevensverwerking. Sindsdien zijn er diverse wet- en regelgeving van toepassing geweest in Nederland. Zie hiervoor dit beknopte overzicht (niet bedoeld als volledig overzicht, maar om in hoofdlijnen het geheugen op te frissen):

Specifiek aangaande persoonsgegevens zijn dit onder andere de Wet persoonsregistratie (1989), de Wet bescherming persoonsgegevens (2001) en de Algemene verordening gegevensbescherming (2016). De Wet bescherming persoonsgegevens (2001) kwam indertijd voort uit de Europese databeschermingsrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG). Deze richtlijn (1995) wordt nu vervangen door de AVG (in Europa bekent als: General Data Protection Regulation, of GDPR) en is in de hele Europese Unie direct van toepassing, zonder tussenkomst van nationale wetgeving. De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) regelt aanvullend op de AVG specifieke onderdelen voor implementatie in Nederland.

Naast de AVG wordt tevens de e-Privacyrichtlijn (EPR, 2002) vervangen. Deze richtlijn is nu verwerkt in onze Telecommunicatiewet, waarin ook de bekende Cookiewet is opgenomen. De nieuwe e-Privacyverordening vult de AVG aan (lex specialis) als het gaat over elektronische communicatiegegevens die als persoonsgegeven worden aangemerkt.

AVAQ als privacy kennispartner

De wet- en regelgeving rondom privacy speelt een fundamentele rol bij de uitvoer van onze werkzaamheden, zoals bij integriteitsonderzoeken. Waarbij wij op basis van een gerechtvaardigd belang inbreuk maken op iemands privacy, maar altijd uitgaande van proportionaliteit en subsidiariteit, zoals beschreven in de privacy gedragscode van onze branche. Privacy is bijvoorbeeld ook een essentieel onderwerp bij het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van vooraanstaande, vermogende families en particulieren, ook één van onze diensten.

Als onderzoeks- adviesbureau kennen wij als geen ander de essentie van privacy. En als specialist op het gebied van beveiliging en integriteit weten wij hoe je dit moet beschermen. Beschermen is tenslotte het bestaansrecht van ons familiebedrijf.

Daarnaast doet Daniël onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar de effectiviteit van de AVG voor privacybescherming. Dit onderzoek is onlangs opgestart, hier wordt in de loop van het jaar meer over gepubliceerd.

Aan de slag met privacy bescherming

In samenwerking met Huijbregts Automatisering ondersteunen wij bedrijven bij de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit betekent optimale ondersteuning, zowel voor de organisatorische als technische maatregelen. Onze aanpak is no-nonsense en pragmatisch, zodat bedrijven snel en adequaat aan de slag kunnen. Cindy en Jacques zijn officieel aangemeld als Functionaris voor de gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens waardoor zij hun ervaring hierover met jou kunnen delen.

Daarnaast introduceren wij in 2018 het AVAQ Privacy Café onder leiding van Daniël. Workshops waarin we hands-on aan de slag gaan met online veiligheid. Wat betekent privacy online? We onderzoeken of u wel eens bent gehackt. En gaan aan de slag met VPN-verbindingen, passwordmanagers, het darkweb, etc. Hier wil je bij zijn, gewoon gezellig en nog handig ook 😉

Tot slot

Al met al wordt 2018 het jaar van privacy. Er gaat van alles veranderen voor iedereen. Ook dit jaar staan wij weer klaar met handige stappenplannen, leuke workshops en advies. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden? Laat hier je e-mailadres achter (je gegevens worden na dit jaar verwijderd uit onze database, niet doorverkocht aan andere partijen en je ontvangt alleen handige informatie waarmee je jouw privacy beter kan beschermen).

Actueel

Meer avaq actueel

Cyberveiligheid en de NIS 2 Richtlijn

29/08/2023

Je moet er niet aan denken, het hele elektriciteitsnet ligt eruit vanwege een cyberaanval. Dat […]

Lees meer

Daniël benoemd als jurylid The Outstanding Security Performance Awards 2023 – Benelux

30/05/2023

Voor The Outstanding Security Performance Awards (OSPA’s) 2023 – Benelux is Daniël benoemd als jurylid. […]

Lees meer