Corona buiten de bedrijfsdeur houden: Do’s and don’ts

12/05/2020

Corona houdt al meerdere weken ons land in haar greep. Inmiddels zijn we op het punt waarop bedrijven beetje-bij-beetje weer zo ver als mogelijk ”normaal” open gaan. Het is immers belangrijk om het werk door te laten gaan en de bedrijfscontinuïteit te borgen. Waar de behoefte groeit weer terug te gaan naar ”normaal”, zien we een hoop ”oplossingen” verschijnen die corona zouden helpen buiten de deur te houden. Kiezen voor gemak lijkt hierbij aantrekkelijk, maar wees voorzichtig. 

Aan het begin van dit corona-tijdperk gaven wij al tips over het nemen van maatregelen op de werkvloer en de privacy van werknemers (deze lees je hier terug). Je wilt uiteraard je werkvloer gezond houden en hier de juiste maatregelen voor nemen. Het blijft hierbij belangrijk dat deze maatregelen proportioneel zijn en je geen onnodige inbreuk maakt op de privacy van werkgevers. Het zomaar gebruiken van temperatuurmeters en warmtecamera’s is dus een absolute no-go: dit luistert erg nauw en mag niet zomaar (in veel gevallen gewoonweg niet).

Raadpleeg dit document

ArboNed heeft een document opgesteld met werknemers- en werkgeversadvies rondom het coronavirus. De laatste versie van dit document kun je hier raadplegen. In dit document lees je advies voor bedrijfscontinuïteit in het coronatijdperk terwijl veiligheid en gezondheid van werknemers (op een correcte en toegestane wijze) zoveel mogelijk geborgd blijft. Wij raden iedere organisatie aan dit document te raadplegen en te kijken welke situatie van toepassing is. Hieronder een greep uit de do’s en don’ts uit dit document.

Do’s

 • Wees je bewust van de keuze’s die je als organisatie maakt voor de organisatie zelf en werknemers. Deze kunnen zowel een (langdurige) positieve of negatieve indruk achterlaten;
 • Laat medewerkers zo veel als mogelijk thuiswerken, dit is nog steeds de norm vanuit de overheid. Zorg dat zij op een gezonde en duurzame manier kunnen werken door bijvoorbeeld te faciliteren in de juiste ondersteunende attributen;
 • De thuissituatie verschilt momenteel bij iedereen. Zorg als organisatie voor passend beleid en oplossingen, zoals het verlenen van calamiteitenverlof of ouderschapsverlof en informeer werknemers hierover.
 • Communiceer duidelijk aan werknemers dat ze geacht worden thuis te blijven bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts);
 • Verdenking van het coronavirus bij een werknemer of zijn/haar gezinsleden is in deze coronasituatie voldoende aanleiding om de werknemer naar huis te sturen;
 • Laat je adviseren door de arbodienst of bedrijfsarts over maatregelen bij ziekte met aandacht voor het welzijn van de werknemers, derden en de bedrijfscontinuïteit;
 • Een bedrijfsarts bepaalt of een werknemer ziek is. Vanwege medisch beroepsgeheim mag deze de werkgever niet de aard van de gezondheidsklachten melden, wel wat de werknemer wel/niet kan doen en voor welke verwachtte periode.
 • Bespreek zorgen van werknemers met en kwetsbare gezondheid of een verhoogd risico op basis van de werk- of privésituatie (bijvoorbeeld bij mantelzorgers of het hebben van een kwetsbaar gezinslid).
 • Informeer werknemers over maatregelen ten aanzien van persoonlijke- en arbeidshygiëne, tref de juiste arbeidshygiënische maatregelen op de werkplek.

Don’ts

 • Ga niet anders handelen dan de geldende richtlijnen voor jouw organisatie.
 • Het is werkgevers (met uitzondering in de zorg) niet toegestaan zelf te vragen naar en te screenen op ziekteverschijnselen;
 • Temperatuurmetingen via infraroodthermometers of speciale camera’s zijn niet betrouwbaar en niet wenselijk;
 • Laat geen personen toe op de werkvloer waarbij enige vorm van verdenking op ziekteverschijnselen is;
 • Laat kwetsbare werknemers (zoals zwangere vrouwen en (chronisch) zieke werknemers) niet reizen met openbaar vervoer en laat hen grote groepen vermijden (dus ook op de werkvloer);
 • Werknemers met een kwetsbare gezondheid lopen niet alleen zelf onnodig risico op de werkvloer, zij vormen ook een risico voor anderen op de werkvloer. Neem daarom in geval van werknemers met een kwetsbare gezondheid contact op met de arbodienst.

AVAQ ondersteunt momenteel diverse organisaties bij het opstellen van corona-beleid en -maatregelen voor een veilige werkvloer. Als ervaringsdeskundige zijn wij de schakel tussen de betrokken afdelingen en zorgen wij voor een juiste implementatievorm passend bij onze opdrachtgevers.

Advies nodig omtrent (beleids)maatregelen, privacy van medewerkers en de bedrijfscontinuïteit? AVAQ helpt verder, neem vrijblijvend contact met ons op. 

Actueel

Meer avaq actueel

Nieuw AVAQ teamlid: Jette de Weerd

09/01/2024

Per november is Jette de Weerd gestart met haar afstudeerstage bij AVAQ. Maak kennis met […]

Lees meer

Daniël toegetreden tot Raad van Toezicht SVPB

05/01/2024

Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht […]

Lees meer